0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامم را پدرم انتخاب کرد! نام خانوادگی ام را یکی از اجدادم! دیگر بس است! راهم را خودم انتخاب خواهم کرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق به آزادی مرا همه عمر در خود گداخته است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وقتی فقیر میشود خوبیهایش هم حقیر میشوند اما کسی که زر دارد یا زور دارد عیبهایش هم هنر دیده میشوند و چرندیاتش هم حرف حسابی بحساب می آیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوست داشتن را هر کس بفهمد خدا را به آسانی استشمام بوی گل می فهمد، اما اگرکسی فقط فهمیدن عقلی را می فهمد، خدا برایش مجهولی است دست نایافتنی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسئولیت زاده توانایی نیست ، زاده آگاهی است و زاده انسان بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیایش ، معراج به سوی ابدیت، پرواز به قله ی مطلق و صعود به ماورای آن چه هست می باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دشمنی دورنگی نیست. کاش دوستان هم در موقع خود چون دشمنان بی ریا بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! آتش مقدس شک را چنان در من بیفروز تا همه یقین هایی را که بر من نقش کرده اند بسوزد و انگاه از پس توده این خاکستر لبخند مهراوه بر لب های صبح یقینی شسته از هر غبار طلوع کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که معترض نیست ، منتظر نیست. و منتظر ، معترض نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دومی شعار انقلاب اکتبر بود و به سرمایه داری و جمود کشید. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستین،شعار انقلاب کبیر فرانسه بود و به سرمایه داری و فساد کشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمامی تاریخ به سه شاهراه اصلی می پیوندد:آزادی،عدالت و عرفان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نمی تواند به آسمان نیندیشد چگونه می تواند؟! مگر انسانهایی که عمر را بی چِرا به چریدن مشغولند و سر به زمین فرو برده اند و پوزه در خاک دارند و غرق در آب و علف اند اینها که "گوسفندان" دو پایند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقلید نه تنها با تعقل سازگار نیست ، بلکه اساسا کار عقل این است که هرگاه نمی داند ، از آنکه می داند تقلید می کند و لازمه ی عقل این است که در این جا خود را نفی نماید و عقل آگاه را جانشین خود کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی یکروزه به دست نمی آید ، اما اگر خود را پیروز بشماری ، یکباره از دست میرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت تو متنی است که اگر ندانی دست های نویسندگان، اگر بدانی ، خود می توانی نوشت

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامم را پدرم انتخاب کرد! نام خانوادگی ام را یکی از اجدادم! دیگر بس است! راهم را خودم انتخاب خواهم کرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق به آزادی مرا همه عمر در خود گداخته است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وقتی فقیر میشود خوبیهایش هم حقیر میشوند اما کسی که زر دارد یا زور دارد عیبهایش هم هنر دیده میشوند و چرندیاتش هم حرف حسابی بحساب می آیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوست داشتن را هر کس بفهمد خدا را به آسانی استشمام بوی گل می فهمد، اما اگرکسی فقط فهمیدن عقلی را می فهمد، خدا برایش مجهولی است دست نایافتنی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسئولیت زاده توانایی نیست ، زاده آگاهی است و زاده انسان بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیایش ، معراج به سوی ابدیت، پرواز به قله ی مطلق و صعود به ماورای آن چه هست می باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دشمنی دورنگی نیست. کاش دوستان هم در موقع خود چون دشمنان بی ریا بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! آتش مقدس شک را چنان در من بیفروز تا همه یقین هایی را که بر من نقش کرده اند بسوزد و انگاه از پس توده این خاکستر لبخند مهراوه بر لب های صبح یقینی شسته از هر غبار طلوع کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که معترض نیست ، منتظر نیست. و منتظر ، معترض نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دومی شعار انقلاب اکتبر بود و به سرمایه داری و جمود کشید. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستین،شعار انقلاب کبیر فرانسه بود و به سرمایه داری و فساد کشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمامی تاریخ به سه شاهراه اصلی می پیوندد:آزادی،عدالت و عرفان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نمی تواند به آسمان نیندیشد چگونه می تواند؟! مگر انسانهایی که عمر را بی چِرا به چریدن مشغولند و سر به زمین فرو برده اند و پوزه در خاک دارند و غرق در آب و علف اند اینها که "گوسفندان" دو پایند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقلید نه تنها با تعقل سازگار نیست ، بلکه اساسا کار عقل این است که هرگاه نمی داند ، از آنکه می داند تقلید می کند و لازمه ی عقل این است که در این جا خود را نفی نماید و عقل آگاه را جانشین خود کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی یکروزه به دست نمی آید ، اما اگر خود را پیروز بشماری ، یکباره از دست میرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت تو متنی است که اگر ندانی دست های نویسندگان، اگر بدانی ، خود می توانی نوشت

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران