0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاست در برابر صداقت دیگران خیانت و صداقت در برابر سیاست دیگران حماقت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!مرا به ابتذال آرامش و خوشبختی مکشان. اضطرابهای بزرگ ٫ غم های ارجمند و حیرت های عظیم را به روحم عطا کن . لذتها را به بندگان حقیرت ببخش و درد های عظیم را به جانم ریز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان زاییده ای ایدوئولوژی ارزش دارد ، نه ایمان ارثی یا تقلیدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از نالیدن بیزارم. سنگین ترین دردها و خشن ترین ضربه های آفرینش، تنها می توانند مرا به سکوت وادارند. نالیدن، زاریدن، گله کردن، شکایت، بد است…  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر وحشی ترین تازیانه ها ، سکوت مردانه و غرور آمیز مرد نباید بشکند. در برابر هیچ دردی،لب مرد به شکوه نباید آلوده گردد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهید حقیقتی را خراب کنید ، خوب به آن حمله نکنید، بد از آن دفاع کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوروز تجدید خاطره بزرگی است: خاطره خویشاوندی انسان با طبیعت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا … در برابر آن چه انسان ماندن را به تباهی می کشد ، مرا با " نداشتن " و " نخواستن "رویین تن کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دردها دوست را خبر نکردن خود یک نوع عشق ورزیدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه می گویند امام زمان خودش می آید و همه چیز را درست می کند و ما کاری به این کارها نداریم"بینش یهودی" است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرافتِ مرد ، به بکارتِ زن میماند! … یکبار که لکه دار شود ، دیگر قابل جبران نخواهد بود! … 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار شیطنت عشق چشمان تو را بر عریانی خویش بگشاید.هرچند حاصل آن جز رنج و پریشانی نباشد ,اما کوری را هرگز بخاطر آرامشش تجربه مکن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نان دیگران ، دغدغه داشتن و برای کسب آن تلاش کردن ، در نخستین قدم ، دغدغه نان را در خویش کشتن و نان خویش را از دست نهادن است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا از بچگی به من آموختند همه را دوست بدارم حال که بزرگ شده ام و کسی را دوست می دارم می گویند: فراموشش کن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه قدرت و جرات لازم است وگرنه هر ماهی مرده ای هم می تواند از طرف موافق جریان آب حرکت کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای مثل قرص جوشانند؛ در لیوان آب که بیاندازیشان طوری غلیان کرده و کف می کنند که سر می روند اما کافی است کمی صبر کنی بعد می بینی که از نصف لیوان هم کمترند. 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاست در برابر صداقت دیگران خیانت و صداقت در برابر سیاست دیگران حماقت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!مرا به ابتذال آرامش و خوشبختی مکشان. اضطرابهای بزرگ ٫ غم های ارجمند و حیرت های عظیم را به روحم عطا کن . لذتها را به بندگان حقیرت ببخش و درد های عظیم را به جانم ریز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان زاییده ای ایدوئولوژی ارزش دارد ، نه ایمان ارثی یا تقلیدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از نالیدن بیزارم. سنگین ترین دردها و خشن ترین ضربه های آفرینش، تنها می توانند مرا به سکوت وادارند. نالیدن، زاریدن، گله کردن، شکایت، بد است…  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر وحشی ترین تازیانه ها ، سکوت مردانه و غرور آمیز مرد نباید بشکند. در برابر هیچ دردی،لب مرد به شکوه نباید آلوده گردد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهید حقیقتی را خراب کنید ، خوب به آن حمله نکنید، بد از آن دفاع کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوروز تجدید خاطره بزرگی است: خاطره خویشاوندی انسان با طبیعت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا … در برابر آن چه انسان ماندن را به تباهی می کشد ، مرا با " نداشتن " و " نخواستن "رویین تن کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دردها دوست را خبر نکردن خود یک نوع عشق ورزیدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه می گویند امام زمان خودش می آید و همه چیز را درست می کند و ما کاری به این کارها نداریم"بینش یهودی" است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرافتِ مرد ، به بکارتِ زن میماند! … یکبار که لکه دار شود ، دیگر قابل جبران نخواهد بود! … 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار شیطنت عشق چشمان تو را بر عریانی خویش بگشاید.هرچند حاصل آن جز رنج و پریشانی نباشد ,اما کوری را هرگز بخاطر آرامشش تجربه مکن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نان دیگران ، دغدغه داشتن و برای کسب آن تلاش کردن ، در نخستین قدم ، دغدغه نان را در خویش کشتن و نان خویش را از دست نهادن است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا از بچگی به من آموختند همه را دوست بدارم حال که بزرگ شده ام و کسی را دوست می دارم می گویند: فراموشش کن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه قدرت و جرات لازم است وگرنه هر ماهی مرده ای هم می تواند از طرف موافق جریان آب حرکت کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای مثل قرص جوشانند؛ در لیوان آب که بیاندازیشان طوری غلیان کرده و کف می کنند که سر می روند اما کافی است کمی صبر کنی بعد می بینی که از نصف لیوان هم کمترند. 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران