0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسلام منطقی تر و جدی تر از آن است که به آنچه در زندگی بی ثمر است و بر روی اذهان بی اثر، در آخرت پاداش دهد، و عملی که نه برای خلق خدمتی باشد و نه برای خود، اصلاحی، ثواب داشته باشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره بیمناکم که در این فرصت اندک و عزیز حیات‏، لحظه‌ای را به ستایش کسانی بپردازم که در ترجیح عظمت‏، عصیان و تفکر بر سعادت‏، آرامش و لذت اندکی تردید داشته‌اند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیخواهد لباسی بدوزید و بر تن زن امروز نمائید . فکر زن را اصلاح کنید او خود تصمیم میگیرد که چه لباسی برازنده اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه حرفهایست برای گفتن و حرفهایست برای نگفتن و ارزش هر انسان به حرفهایست که برای نگفتن دارد حرفهایی اهورایی و برامده از دل …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض هزارها درد مجال سخنم نمی دهد و سرپرستی و تربیت همه این عزیزتر از کودکانم را به تو می سپارم و تو را به خدا و …….. خود در انتظار هر چه خدا بخواهد. » 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملت ما مسخ می شود و غدیر ما می خشکد و برج های بلند افتخار در هجوم این غوغا و غارت بی دفاع مانده است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ودیعه ام را به دست کسی می سپارم که از خودم شایسته تر است…….. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینک من همه اینها را که ثمره عمر من و عشق من است و تمام هستی ام و همه اندوخته ام و میراثم را با این وصیت شرعی یک جا به دست شما می سپارم با آنها هر کاری که می خواهی بکن….. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ای فرستنده محمد و ای دوستدار علی ! به« اسلام آری » و به « تشیع آری » کافر گردان . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا می دانم که اسلامِ پیامبرِ تو با « نه » آغاز شد و تشیع دوست تو نیز با « نه » آغاز شد . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پیاده هم شده است سفر کن ، در ماندن می پوسی. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی که از بی کسی غمگین است ، هر کسی را می تواند تحمل کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسئولیت زاده توانایی نیست ، زاده آگاهی است و زاده انسان بودن. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کویر! کویر نه تنها نیستان من و ماست که نیستان ملت ماست و روح و اندیشه و عرفان و ادب و بینش و زندگی و سرشت و سرگذشت و سرنوشت ما همه است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا کسی نساخت ، خدا ساخت . نه آنچنان که کسی می خواست ، که من کس نداشتم . کسم خدا بود ، کس بی کسان.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسلام منطقی تر و جدی تر از آن است که به آنچه در زندگی بی ثمر است و بر روی اذهان بی اثر، در آخرت پاداش دهد، و عملی که نه برای خلق خدمتی باشد و نه برای خود، اصلاحی، ثواب داشته باشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره بیمناکم که در این فرصت اندک و عزیز حیات‏، لحظه‌ای را به ستایش کسانی بپردازم که در ترجیح عظمت‏، عصیان و تفکر بر سعادت‏، آرامش و لذت اندکی تردید داشته‌اند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیخواهد لباسی بدوزید و بر تن زن امروز نمائید . فکر زن را اصلاح کنید او خود تصمیم میگیرد که چه لباسی برازنده اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه حرفهایست برای گفتن و حرفهایست برای نگفتن و ارزش هر انسان به حرفهایست که برای نگفتن دارد حرفهایی اهورایی و برامده از دل …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض هزارها درد مجال سخنم نمی دهد و سرپرستی و تربیت همه این عزیزتر از کودکانم را به تو می سپارم و تو را به خدا و …….. خود در انتظار هر چه خدا بخواهد. » 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملت ما مسخ می شود و غدیر ما می خشکد و برج های بلند افتخار در هجوم این غوغا و غارت بی دفاع مانده است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ودیعه ام را به دست کسی می سپارم که از خودم شایسته تر است…….. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینک من همه اینها را که ثمره عمر من و عشق من است و تمام هستی ام و همه اندوخته ام و میراثم را با این وصیت شرعی یک جا به دست شما می سپارم با آنها هر کاری که می خواهی بکن….. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ای فرستنده محمد و ای دوستدار علی ! به« اسلام آری » و به « تشیع آری » کافر گردان . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا می دانم که اسلامِ پیامبرِ تو با « نه » آغاز شد و تشیع دوست تو نیز با « نه » آغاز شد . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پیاده هم شده است سفر کن ، در ماندن می پوسی. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی که از بی کسی غمگین است ، هر کسی را می تواند تحمل کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسئولیت زاده توانایی نیست ، زاده آگاهی است و زاده انسان بودن. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کویر! کویر نه تنها نیستان من و ماست که نیستان ملت ماست و روح و اندیشه و عرفان و ادب و بینش و زندگی و سرشت و سرگذشت و سرنوشت ما همه است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا کسی نساخت ، خدا ساخت . نه آنچنان که کسی می خواست ، که من کس نداشتم . کسم خدا بود ، کس بی کسان.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران