0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی جاده ای است که هرچه پیش می روند ، خطرناک تر می گردد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس دنیا را آن چنان که هست نمی بیند، بلکه هر کس دنیا را آن چنان که خودش هست می بیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر هیچ چیز به جز دلتنگی ندارد، اما… زندگی به من آموخت، برای بهتر دیدن عظمت و شکوه هر چیز باید قدری از آن دور شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار تاشیطنت عشق چشمان تو را به عریانی خویش بگشایدهر چند معنایش جز رنج و پریشانی نباشد؛اما کوری را هرگز به خاطر آرامش تحمل مکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه، من هرگز نمی نالم؛ قرنها نالیدن بس است؛ می خواهم فریاد کنم؛ اگر نتوانستم ، سکوت می کنم؛ خاموش مردن بهتر از نالیدن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در داستان خلقت است که مسئولیت معنا پیدا می کند و اینکه عشق و عقل هر دو باید دست اندر کار باشند تا آدم بیدار شود و به بینایی برسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه گم شدن از گمراه شدن بد تر است.دکتر علی شریعتی آگاهی "نعمتی است که خدا به هرکس داده کاش نگیرد و به هر کس نداده کاش ندهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شناختن هر مذهب باید خدایش را، کتابش را و پیغمبرش را و بهترین دست پرورده هایش را دید و شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میوه‌های گوارا و معطر تاریخ، انسان‌هایی هستند که سعادت را به خاطر صعود به قله عظمت به اعماق دره پرت کرده‌اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سه چیز تکیه نکن ، غرور ، دروغ و عشق … آدم با غرور میتازد … با دروغ می بازد و با عشق میمیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که راه را غلط رفته، اگر درست راه برود، زودتر ممکن است راه درست را بیابد تا آنکه در راه درست، غلط راه می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستایش‌گر معلمی هستم که چگونه اندیشیدن را به من بیاموزد، نه چگونگی اندیشه‌ها را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابراهیم‌وار زندگی کن و در عصر خویش معمار کعبه ایمان خویش باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن هم همچون زیستن بهانه‌ای می‌خواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شاهد عصر خود و شهید حق و باطل جامعه‌ات نیستی، هر جا که می‌خواهی باش، چه به نماز ایستاده باشی، چه به شراب نشسته باشی، هر دو یکیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سکوت اگر به خشم آمدی سکوت کن.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی جاده ای است که هرچه پیش می روند ، خطرناک تر می گردد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس دنیا را آن چنان که هست نمی بیند، بلکه هر کس دنیا را آن چنان که خودش هست می بیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر هیچ چیز به جز دلتنگی ندارد، اما… زندگی به من آموخت، برای بهتر دیدن عظمت و شکوه هر چیز باید قدری از آن دور شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار تاشیطنت عشق چشمان تو را به عریانی خویش بگشایدهر چند معنایش جز رنج و پریشانی نباشد؛اما کوری را هرگز به خاطر آرامش تحمل مکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه، من هرگز نمی نالم؛ قرنها نالیدن بس است؛ می خواهم فریاد کنم؛ اگر نتوانستم ، سکوت می کنم؛ خاموش مردن بهتر از نالیدن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در داستان خلقت است که مسئولیت معنا پیدا می کند و اینکه عشق و عقل هر دو باید دست اندر کار باشند تا آدم بیدار شود و به بینایی برسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه گم شدن از گمراه شدن بد تر است.دکتر علی شریعتی آگاهی "نعمتی است که خدا به هرکس داده کاش نگیرد و به هر کس نداده کاش ندهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شناختن هر مذهب باید خدایش را، کتابش را و پیغمبرش را و بهترین دست پرورده هایش را دید و شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میوه‌های گوارا و معطر تاریخ، انسان‌هایی هستند که سعادت را به خاطر صعود به قله عظمت به اعماق دره پرت کرده‌اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سه چیز تکیه نکن ، غرور ، دروغ و عشق … آدم با غرور میتازد … با دروغ می بازد و با عشق میمیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که راه را غلط رفته، اگر درست راه برود، زودتر ممکن است راه درست را بیابد تا آنکه در راه درست، غلط راه می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستایش‌گر معلمی هستم که چگونه اندیشیدن را به من بیاموزد، نه چگونگی اندیشه‌ها را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابراهیم‌وار زندگی کن و در عصر خویش معمار کعبه ایمان خویش باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن هم همچون زیستن بهانه‌ای می‌خواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شاهد عصر خود و شهید حق و باطل جامعه‌ات نیستی، هر جا که می‌خواهی باش، چه به نماز ایستاده باشی، چه به شراب نشسته باشی، هر دو یکیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سکوت اگر به خشم آمدی سکوت کن.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران