0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از میان همه ی نعمت های این جهان، آن چه را برگزیده ام و دوست میدارم، تنهایی است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از سقف و نظم و تکرار گریزانم و سعادت خانوادگی تنها بر این سه پایه استوار است!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس مظلوم است ، خودش ضالم را یاری کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقلدها همیشه از اصلشان بیش تر افراط میکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا به اندازه ای که مرا برای همیشه پر کند، ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هرچه می خواهی باشی باش ، اما … آدم باش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا به اندازه ای که مرا برای همیشه پر کند، ندارد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا که سخن از حقیقت است ، بحث از واقعیت بی جاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مملکتی که فقط دولت حق حرف زدن دارد، هیچ حرفی را باور نکنید . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه بدبختی های ما ناشی از این است که نسل کهنه ی ما به تحجر مبتلا است و نسل جدید به هیچ و پوچ . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آنکه بیندیشی تا چه بگویی؟ بیندیش که چه میگویم؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنها که می دانند چگونه باید مرد، می دانستند که چگونه باید زیست ؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خوشبخت بودن ، به هیچ چیز نیاز نیست جز به نفهمیدن ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آنکه بیندیشی تا چه بگویی؟ بیندیش که چه میگویم؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس دنیا را آن چنان که هست نمی بیند، بلکه هر کس دنیا را آن چنان که خودش هست می بیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظلم است که معلم را به شمع تشبیه کرد زیرا شمع را می‌سازند که بسوزد ولی معلم می‌سوزد که بسازد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از میان همه ی نعمت های این جهان، آن چه را برگزیده ام و دوست میدارم، تنهایی است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از سقف و نظم و تکرار گریزانم و سعادت خانوادگی تنها بر این سه پایه استوار است!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس مظلوم است ، خودش ضالم را یاری کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقلدها همیشه از اصلشان بیش تر افراط میکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا به اندازه ای که مرا برای همیشه پر کند، ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هرچه می خواهی باشی باش ، اما … آدم باش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا به اندازه ای که مرا برای همیشه پر کند، ندارد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا که سخن از حقیقت است ، بحث از واقعیت بی جاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مملکتی که فقط دولت حق حرف زدن دارد، هیچ حرفی را باور نکنید . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه بدبختی های ما ناشی از این است که نسل کهنه ی ما به تحجر مبتلا است و نسل جدید به هیچ و پوچ . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آنکه بیندیشی تا چه بگویی؟ بیندیش که چه میگویم؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنها که می دانند چگونه باید مرد، می دانستند که چگونه باید زیست ؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خوشبخت بودن ، به هیچ چیز نیاز نیست جز به نفهمیدن ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آنکه بیندیشی تا چه بگویی؟ بیندیش که چه میگویم؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس دنیا را آن چنان که هست نمی بیند، بلکه هر کس دنیا را آن چنان که خودش هست می بیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظلم است که معلم را به شمع تشبیه کرد زیرا شمع را می‌سازند که بسوزد ولی معلم می‌سوزد که بسازد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران