0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریستن خوب نیست مگر بشود جوری گریست که چشم ها نفهمند  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاپلوسی یونجه لطیفی است برای درازگوشان دمبه دار خوشحال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر این قفس برایم تنگ است. من تاب تنگنا ندارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای این که قومی خوب سواری بدهد باید احساس انسان بودن از او گرفته شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان به میزان برخورداری هایی که در زندگی دارد انسان نیست بلکه به اندازه نیازهایی که در خود احساس می کند انسان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو پدیده را مردم یا عوام نمی توانند از هم سوا کنند یکی شور مذهبی است یکی شعور مذهبی.که این دو ربطی به هم ندارند آن کسی که شور مذهبی دارد خیال می کند که شعور مذهبی هم دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخواهند از پیغمبر اسلام مجسمه ایی بریزند ، باید در یک دستش کتاب باشد و در دست دیگرش شمشیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای که هیچ وقت احتیاج به تنهایی ندارند ، معمولاً آدمهای کم مایه ایی هستند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یک روح از سطح زمان خویش بیش تر اوج میگیرد و از ظرف تحمل مردم زمان ، بیشتر رشد می کند ،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد دردی است در انبوه خلق ، تنها بودن و در وطن خویش ، رنج غربت کشیدن. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس به میزانی که به تنهایی نیاز دارد ، عظمت دارد و بی نیاز تر است . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه تنهایی و کتاب و قلم ، این سه روح و سه زندگی و سه دنیای مرا کسی از من نخواهد گرفت … دیگر چه میخواهم ؟ آزادی چهارمین بود که به آن نرسیدم و آن را از من گرفتند . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دو جا است که هرکسی خودش است، بستر مرگ و سلول زندان .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که بود نمی دیدم . وقتی می خواند ، نمی شنیدم… وقتی دیدم که نبود… وقتی شنیدم که نخواند … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق می تواند جانشین همه نداشتن ها شود 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد دردی است در انبوه خلق ، تنها بودن و در وطن خویش ، رنج غربت کشیدن.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریستن خوب نیست مگر بشود جوری گریست که چشم ها نفهمند  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاپلوسی یونجه لطیفی است برای درازگوشان دمبه دار خوشحال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر این قفس برایم تنگ است. من تاب تنگنا ندارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای این که قومی خوب سواری بدهد باید احساس انسان بودن از او گرفته شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان به میزان ب��خورداری هایی که در زندگی دارد انسان نیست بلکه به اندازه نیازهایی که در خود احساس می کند انسان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو پدیده را مردم یا عوام نمی توانند از هم سوا کنند یکی شور مذهبی است یکی شعور مذهبی.که این دو ربطی به هم ندارند آن کسی که شور مذهبی دارد خیال می کند که شعور مذهبی هم دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخواهند از پیغمبر اسلام مجسمه ایی بریزند ، باید در یک دستش کتاب باشد و در دست دیگرش شمشیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای که هیچ وقت احتیاج به تنهایی ندارند ، معمولاً آدمهای کم مایه ایی هستند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یک روح از سطح زمان خویش بیش تر اوج میگیرد و از ظرف تحمل مردم زمان ، بیشتر رشد می کند ،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد دردی است در انبوه خلق ، تنها بودن و در وطن خویش ، رنج غربت کشیدن. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس به میزانی که به تنهایی نیاز دارد ، عظمت دارد و بی نیاز تر است . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه تنهایی و کتاب و قلم ، این سه روح و سه زندگی و سه دنیای مرا کسی از من نخواهد گرفت … دیگر چه میخواهم ؟ آزادی چهارمین بود که به آن نرسیدم و آن را از من گرفتند . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دو جا است که هرکسی خودش است، بستر مرگ و سلول زندان .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که بود نمی دیدم . وقتی می خواند ، نمی شنیدم… وقتی دیدم که نبود… وقتی شنیدم که نخواند … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق می تواند جانشین همه نداشتن ها شود 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد دردی است در انبوه خلق ، تنها بودن و در وطن خویش ، رنج غربت کشیدن.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران