0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که تو آن من دیگرمی ای تو که آن توی دیگرتم زاد سفر برگیر و قدم در راه نِه که من در پایان راه بی صبرانه منتظر رسیدن توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به هر که دوست می داری بیاموز که عشق از زندگی کردن بهتر است ، و به هرکه دوست تر می داری ، بچشان که دوست داشتن از عشق برتر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام بدبختی های آدم مال این دو کلمه است یکی داشتن و یکی خواستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامعه دو طبقه دارد: ۱:طبقه ای که می خورد و کار نمی کند ۲:طبقه ای که کار می کند و نمی خورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اساسا <<خوشبختی>> فرزند نامشروع <<حماقت>> است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مذهب اگر پیش از مرگ به کار نیاید پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه با ارزش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن گاه که تقدیر واقع نگردید از تدبیر نیز کاری ساخته نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریستن خوب نیست مگر بشود جوری گریست که چشم ها نفهمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این سه راهی است که در پیش پای هر انسانی گشوده است: پلیدی پاکی پوچی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوادث انسان های بزرگ را متعالی و آدم های کوچک را متلاشی می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنی که زیبایی اندیشه پیدا کرده باشد زیبایی بدنش را نشان نمی دهد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در صحنه حق و باطل نیستی وقتی که شاهد عصر خودت و شهید حق و باطل جامعه ات نیستی هرکجا که خواهی باش چه در نماز ایستاده باشی چه به شراب نشسته باشی هر دو یکی است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خوشبخت بودن به هیچ چیز نیاز نیست جز به نفهمیدن و یاس انسان امروزه یاسی است ناشی از آگاهی اش به خویش و خوش بینی انسان در تاریخ زاییده ی جهلش نسبت به خویش است 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از دو کار نفرت دارم : یکی درد دل کردن که کار شبه مردهاست و یکی هم از خود دفاع کردن برای تبرئه خود جوش زدن که کار مستضعفین است. شجاع به همدرد نیازمند نیست از ناله شرم دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه ی شمع اگر هم چون مرغ خانگی نه بر گرد شمع که در پی خروس می رفت زندگی در زیر پایش رام می گشت و آسمان بر بالای سرش به کام 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که تو آن من دیگرمی ای تو که آن توی دیگرتم زاد سفر برگیر و قدم در راه نِه که من در پایان راه بی صبرانه منتظر رسیدن توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به هر که دوست می داری بیاموز که عشق از زندگی کردن بهتر است ، و به هرکه دوست تر می داری ، بچشان که دوست داشتن از عشق برتر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام بدبختی های آدم مال این دو کلمه است یکی داشتن و یکی خواستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامعه دو طبقه دارد: ۱:طبقه ای که می خورد و کار نمی کند ۲:طبقه ای که کار می کند و نمی خورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اساسا <<خوشبختی>> فرزند نامشروع <<حماقت>> است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مذهب اگر پیش از مرگ به کار نیاید پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه با ارزش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن گاه که تقدیر واقع نگردید از تدبیر نیز کاری ساخته نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریستن خوب نیست مگر بشود جوری گریست که چشم ها نفهمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این سه راهی است که در پیش پای هر انسانی گشوده است: پلیدی پاکی پوچی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوادث انسان های بزرگ را متعالی و آدم های کوچک را متلاشی می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنی که زیبایی اندیشه پیدا کرده باشد زیبایی بدنش را نشان نمی دهد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در صحنه حق و باطل نیستی وقتی که شاهد عصر خودت و شهید حق و باطل جامعه ات نیستی هرکجا که خواهی باش چه در نماز ایستاده باشی چه به شراب نشسته باشی هر دو یکی است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خوشبخت بودن به هیچ چیز نیاز نیست جز به نفهمیدن و یاس انسان امروزه یاسی است ناشی از آگاهی اش به خویش و خوش بینی انسان در تاریخ زاییده ی جهلش نسبت به خویش است 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از دو کار نفرت دارم : یکی درد دل کردن که کار شبه مردهاست و یکی هم از خود دفاع کردن برای تبرئه خود جوش زدن که کار مستضعفین است. شجاع به همدرد نیازمند نیست از ناله شرم دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه ی شمع اگر هم چون مرغ خانگی نه بر گرد شمع که در پی خروس می رفت زندگی در زیر پایش رام می گشت و آسمان بر بالای سرش به کام 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران