0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند  ستایش کردم ، گفتند خرافات است    عاشق شدم ، گفتند دروغ است  گریستم ، گفتند بهانه است  خندیدم ، گفتند دیوانه است  دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دردها دوست را خبر نکردن خود یک عشق ورزیدن است. علی شریعتی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اساسا ، خوشبختی فرزند نامشروع حماقت است. همه کسانی که در جست و جوی خوشبخت بودن هستند بی خود تلاشی در بیرون از خویش نکنند اگر بتوانند " نفهمند" می توانند " خوشبخت " باشند. علی شریعتی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدنها که به این مردم آسایش و خوشبختی بخشیده است. علی شریعتی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه می تواند ، انجام می دهد،آنکه نمی تواند انتقاد می کند. دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا: به هرکه دوست می داریش بیاموزکه: عشق از زندگی کردن بهتر است و به هرکه دوست تر می داریش بچشان که: دوست داشتن از عشق برتر است. علی شریعتی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شگفتم که سلام آغاز هر دیداری است ولی در نماز پایان است. شاید بدین معناست که پایان نماز آغاز دیدار است. علی شریعتی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! رحمتی کن... تا از آنها باشم که پول دنیا را میگیرند و برای دین کار میکنند، نه از آنان که پول دین را میگیرند و برای دنیا کار می کنند. دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت دربرابرسياست ديگران سادگيست و سياست دربرابرصداقت ديگران خيانت...... ::شريعتي::

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که می فهمند عذاب می کشند و آنان که نمی فهمند عذاب میدهند (دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بي قراراست چرا كه مي داند"اين خانه خانه ي او نيست"دكترعلي شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو که در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه با ارزش ‏ [دکتر شریعتی]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان طور که آفتاب تیرگی ها را می راند اشخاص با نشاط نیز از قلب دیگران غم و اندوه را می زدایند - دکتر علي شريعثي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن كسي كه لايق دوست داشتن نيست اسراف محبت است (دکتر علی شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باندازه نيازهائي كه درخويش احساس ميكندانسان است وهركس بميزاني انسان تراست كه نيازهاي كامل تر,متعالي ترو متكامل تردارد.(آنان كه غني ترندمحتاج ترند) [دكترعلي شريعتي]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه، قدرت و جرات لازم است . وگرنه هر ماهی مرده ای هم می تواند از طرف موافق جریان آب حرکت کند. دکتر شریعتی

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند  ستایش کردم ، گفتند خرافات است    عاشق شدم ، گفتند دروغ است  گریستم ، گفتند بهانه است  خندیدم ، گفتند دیوانه است  دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دردها دوست را خبر نکردن خود یک عشق ورزیدن است. علی شریعتی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اساسا ، خوشبختی فرزند نامشروع حماقت است. همه کسانی که در جست و جوی خوشبخت بودن هستند بی خود تلاشی در بیرون از خویش نکنند اگر بتوانند " نفهمند" می توانند " خوشبخت " باشند. علی شریعتی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدنها که به این مردم آسایش و خوشبختی بخشیده است. علی شریعتی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه می تواند ، انجام می دهد،آنکه نمی تواند انتقاد می کند. دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا: به هرکه دوست می داریش بیاموزکه: عشق از زندگی کردن بهتر است و به هرکه دوست تر می داریش بچشان که: دوست داشتن از عشق برتر است. علی شریعتی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شگفتم که سلام آغاز هر دیداری است ولی در نماز پایان است. شاید بدین معناست که پایان نماز آغاز دیدار است. علی شریعتی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! رحمتی کن... تا از آنها باشم که پول دنیا را میگیرند و برای دین کار میکنند، نه از آنان که پول دین را میگیرند و برای دنیا کار می کنند. دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت دربرابرسياست ديگران سادگيست و سياست دربرابرصداقت ديگران خيانت...... ::شريعتي::

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که می فهمند عذاب می کشند و آنان که نمی فهمند عذاب میدهند (دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بي قراراست چرا كه مي داند"اين خانه خانه ي او نيست"دكترعلي شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو که در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه با ارزش ‏ [دکتر شریعتی]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان طور که آفتاب تیرگی ها را می راند اشخاص با نشاط نیز از قلب دیگران غم و اندوه را می زدایند - دکتر علي شريعثي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن كسي كه لايق دوست داشتن نيست اسراف محبت است (دکتر علی شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باندازه نيازهائي كه درخويش احساس ميكندانسان است وهركس بميزاني انسان تراست كه نيازهاي كامل تر,متعالي ترو متكامل تردارد.(آنان كه غني ترندمحتاج ترند) [دكترعلي شريعتي]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه، قدرت و جرات لازم است . وگرنه هر ماهی مرده ای هم می تواند از طرف موافق جریان آب حرکت کند. دکتر شریعتی

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران