0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دانته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسایش، پاداشی است كه پس از هركار و تلاش، چشم براه بشر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها هدیه دادن مهم نیست، سلیقه در انتخاب هم مهم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك زبان ادبی مشهور، اساسی، زیبا و ظریف باید از پالایش مس بی ارزش گفتار روزمره به دست آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگداشت نویسندگان كهن مستلزم به كار بردن زبان آنها نیست، بلكه انجام همان كاری است كه آنها انجام داده اند؛ یعنی پدید آوردن یك سبك ادبی به همان زبانی كه هم میهنانشان سخن می گفته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كدام از نعمت های خدا نیست كه گروهی از آفریده های خدا از آن بهره نگیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیت نخستینِ كسی كه عمل می كند، در هر كاری كه باشد، آشكار ساختن تصویر خویش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی زمانی هم كه بدون امید زندگی می كنیم، آرزوهایی داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش كه امروز طلوع دیگری ندارد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دانته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسایش، پاداشی است كه پس از هركار و تلاش، چشم براه بشر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها هدیه دادن مهم نیست، سلیقه در انتخاب هم مهم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك زبان ادبی مشهور، اساسی، زیبا و ظریف باید از پالایش مس بی ارزش گفتار روزمره به دست آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگداشت نویسندگان كهن مستلزم به كار بردن زبان آنها نیست، بلكه انجام همان كاری است كه آنها انجام داده اند؛ یعنی پدید آوردن یك سبك ادبی به همان زبانی كه هم میهنانشان سخن می گفته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كدام از نعمت های خدا نیست كه گروهی از آفریده های خدا از آن بهره نگیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیت نخستینِ كسی كه عمل می كند، در هر كاری كه باشد، آشكار ساختن تصویر خویش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی زمانی هم كه بدون امید زندگی می كنیم، آرزوهایی داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش كه امروز طلوع دیگری ندارد.