0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دانته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسایش، پاداشی است كه پس از هركار و تلاش، چشم براه بشر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها هدیه دادن مهم نیست، سلیقه در انتخاب هم مهم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك زبان ادبی مشهور، اساسی، زیبا و ظریف باید از پالایش مس بی ارزش گفتار روزمره به دست آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگداشت نویسندگان كهن مستلزم به كار بردن زبان آنها نیست، بلكه انجام همان كاری است كه آنها انجام داده اند؛ یعنی پدید آوردن یك سبك ادبی به همان زبانی كه هم میهنانشان سخن می گفته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كدام از نعمت های خدا نیست كه گروهی از آفریده های خدا از آن بهره نگیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیت نخستینِ كسی كه عمل می كند، در هر كاری كه باشد، آشكار ساختن تصویر خویش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی زمانی هم كه بدون امید زندگی می كنیم، آرزوهایی داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش كه امروز طلوع دیگری ندارد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دانته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسایش، پاداشی است كه پس از هركار و تلاش، چشم براه بشر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها هدیه دادن مهم نیست، سلیقه در انتخاب هم مهم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك زبان ادبی مشهور، اساسی، زیبا و ظریف باید از پالایش مس بی ارزش گفتار روزمره به دست آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگداشت نویسندگان كهن مستلزم به كار بردن زبان آنها نیست، بلكه انجام همان كاری است كه آنها انجام داده اند؛ یعنی پدید آوردن یك سبك ادبی به همان زبانی كه هم میهنانشان سخن می گفته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كدام از نعمت های خدا نیست كه گروهی از آفریده های خدا از آن بهره نگیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیت نخستینِ كسی كه عمل می كند، در هر كاری كه باشد، آشكار ساختن تصویر خویش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی زمانی هم كه بدون امید زندگی می كنیم، آرزوهایی داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش كه امروز طلوع دیگری ندارد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران