0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دانته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آسایش، پاداشی است كه پس از هركار و تلاش، چشم براه بشر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 تنها هدیه دادن مهم نیست، سلیقه در انتخاب هم مهم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگداشت نویسندگان كهن مستلزم به كار بردن زبان آنها نیست، بلكه انجام همان كاری است كه آنها انجام داده اند؛ یعنی پدید آوردن یك سبك ادبی به همان زبانی كه هم میهنانشان سخن می گفته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی آنگاه که بدون امید زندگی می کنیم هم آرزوهایی داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش که امروز طلوع دیگری ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كدام از نعمت هاي خدا نيست كه گروهي از آفريده هاي خدا از آن بهره نگيرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها هديه دادن مهم نيست، سليقه در انتخاب هم مهم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسايش، پاداشي است كه پس از هركار و تلاش، چشم براه بشر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك زبان ادبي مشهور، اساسي، زيبا و ظريف بايد از پالايش مس بي ارزش گفتار روزمره به دست آيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگداشت نويسندگان كهن مستلزم به كار بردن زبان آنها نيست، بلكه انجام همان كاري است كه آنها انجام داده اند؛ يعني پديد آوردن يك سبك ادبي به همان زباني كه هم ميهنانشان سخن مي گفته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باش كه امروز طلوع ديگري ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت نیز در تنهایی دیدنی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیعت، هنر خداوند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های كوچك است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس شرم كمتر نتیجه گناهی بزرگتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق آن كسی باش كه بر دو سویه بودن عشق پافشاری می كند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دانته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آسایش، پاداشی است كه پس از هركار و تلاش، چشم براه بشر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 تنها هدیه دادن مهم نیست، سلیقه در انتخاب هم مهم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگداشت نویسندگان كهن مستلزم به كار بردن زبان آنها نیست، بلكه انجام همان كاری است كه آنها انجام داده اند؛ یعنی پدید آوردن یك سبك ادبی به همان زبانی كه هم میهنانشان سخن می گفته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی آنگاه که بدون امید زندگی می کنیم هم آرزوهایی داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش که امروز طلوع دیگری ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كدام از نعمت هاي خدا نيست كه گروهي از آفريده هاي خدا از آن بهره نگيرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها هديه دادن مهم نيست، سليقه در انتخاب هم مهم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسايش، پاداشي است كه پس از هركار و تلاش، چشم براه بشر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك زبان ادبي مشهور، اساسي، زيبا و ظريف بايد از پالايش مس بي ارزش گفتار روزمره به دست آيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگداشت نويسندگان كهن مستلزم به كار بردن زبان آنها نيست، بلكه انجام همان كاري است كه آنها انجام داده اند؛ يعني پديد آوردن يك سبك ادبي به همان زباني كه هم ميهنانشان سخن مي گفته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باش كه امروز طلوع ديگري ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت نیز در تنهایی دیدنی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیعت، هنر خداوند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های كوچك است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس شرم كمتر نتیجه گناهی بزرگتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق آن كسی باش كه بر دو سویه بودن عشق پافشاری می كند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران