0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دانته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیعت هنر خداوند است. دانته 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت نیز در تنهایی دیدنی نیست . دانته 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی آنگاه که بدون امید زندگی می کنیم هم آرزوهایی داریم . دانته 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش که امروز طلوع دیگری ندارد . دانته 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگداشت نویسندگان کهن مستلزم به کار بردن زبان آنها نیست، بلکه انجام همان کاری است که آنها انجام داده اند؛ یعنی پدید آوردن یک سبک ادبی به همان زبانی که هم میهنانشان سخن می گفته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس شرم کمتر نتیجه گناهی بزرگتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق آن کسی باش که بر دو سویه بودن عشق پافشاری می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت نیز در تنهایی دیدنی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیعت، هنر خداوند است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسایش، پاداشی است که پس از هرکار و تلاش، چشم براه بشر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زبان ادبی مشهور، اساسی، زیبا و ظریف باید از پالایش مس بی ارزش گفتار روزمره به دست آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگداشت نویسندگان کهن مستلزم به کار بردن زبان آنها نیست، بلکه انجام همان کاری است که آنها انجام داده اند؛ یعنی پدید آوردن یک سبک ادبی به همان زبانی که هم میهنانشان سخن می گفته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های كوچك است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 احساس شرم كمتر نتیجه گناهی بزرگتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 عاشق آن كسی باش كه بر دو سویه بودن عشق پافشاری می كند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دانته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیعت هنر خداوند است. دانته 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت نیز در تنهایی دیدنی نیست . دانته 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی آنگاه که بدون امید زندگی می کنیم هم آرزوهایی داریم . دانته 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش که امروز طلوع دیگری ندارد . دانته 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگداشت نویسندگان کهن مستلزم به کار بردن زبان آنها نیست، بلکه انجام همان کاری است که آنها انجام داده اند؛ یعنی پدید آوردن یک سبک ادبی به همان زبانی که هم میهنانشان سخن می گفته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس شرم کمتر نتیجه گناهی بزرگتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق آن کسی باش که بر دو سویه بودن عشق پافشاری می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت نیز در تنهایی دیدنی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیعت، هنر خداوند است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسایش، پاداشی است که پس از هرکار و تلاش، چشم براه بشر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زبان ادبی مشهور، اساسی، زیبا و ظریف باید از پالایش مس بی ارزش گفتار روزمره به دست آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگداشت نویسندگان کهن مستلزم به کار بردن زبان آنها نیست، بلکه انجام همان کاری است که آنها انجام داده اند؛ یعنی پدید آوردن یک سبک ادبی به همان زبانی که هم میهنانشان سخن می گفته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های كوچك است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 احساس شرم كمتر نتیجه گناهی بزرگتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 عاشق آن كسی باش كه بر دو سویه بودن عشق پافشاری می كند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران