0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دالای لاما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالي يكبار به جايي برو كه پيش تر هرگز در آن جا نبوده اي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زمين مهربان باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش خود را تسهيم كن، كه طريقي براي دستيابي به جاودانگي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ناسازگاري ها با افراد مورد علاقه ات، تنها به وضعيت فعلي بپرداز. گذشته را بزرگ نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضاي عشق در خانه تو شالوده اي است براي زندگي ات .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيكو و آبرومند زندگي كن، آنگاه، به وقت سالخوردگي، هنگامي كه به گذشته بيانديشي، از زندگي ات ديگر بار لذت خواهي برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باش، خاموشي گاهي بهترين پاسخ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت را به سوي دگرگوني بگشاي، امّا از ارزش هاي خود دست بر ندار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز مجالي را صرف خلوت كردن كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه به اشتباه خويش پي بردي، بي درنگ گامهايي براي اصلاح آن بردار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قواعد را فرا گير تا به چگونگي شكستن آن ها به گونه اي شايسته، آگاه باشي.نگذار ستيزه اي خُرد بر ارتباطي پر قدر، خللي وارد سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باش، دست نيافتن به آنچه مي خواهي، گاهي از اقبال بيدار تو سرچشمه مي گيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه اصل را دنبال كن: محترم داشتن خود، محترم داشتن ديگران ،جوابگو بودن در قبال تمام كنش هاي خود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه كه مي بازي، از باختت درس بگير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر اين باور باش كه عشق و دستاوردهاي عظيم، در برگيرنده مخاطرات بزرگ است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دالای لاما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالي يكبار به جايي برو كه پيش تر هرگز در آن جا نبوده اي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زمين مهربان باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش خود را تسهيم كن، كه طريقي براي دستيابي به جاودانگي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ناسازگاري ها با افراد مورد علاقه ات، تنها به وضعيت فعلي بپرداز. گذشته را بزرگ نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضاي عشق در خانه تو شالوده اي است براي زندگي ات .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيكو و آبرومند زندگي كن، آنگاه، به وقت سالخوردگي، هنگامي كه به گذشته بيانديشي، از زندگي ات ديگر بار لذت خواهي برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باش، خاموشي گاهي بهترين پاسخ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت را به سوي دگرگوني بگشاي، امّا از ارزش هاي خود دست بر ندار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز مجالي را صرف خلوت كردن كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه به اشتباه خويش پي بردي، بي درنگ گامهايي براي اصلاح آن بردار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قواعد را فرا گير تا به چگونگي شكستن آن ها به گونه اي شايسته، آگاه باشي.نگذار ستيزه اي خُرد بر ارتباطي پر قدر، خللي وارد سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باش، دست نيافتن به آنچه مي خواهي، گاهي از اقبال بيدار تو سرچشمه مي گيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه اصل را دنبال كن: محترم داشتن خود، محترم داشتن ديگران ،جوابگو بودن در قبال تمام كنش هاي خود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه كه مي بازي، از باختت درس بگير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر اين باور باش كه عشق و دستاوردهاي عظيم، در برگيرنده مخاطرات بزرگ است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران