0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس خسرو شکیبایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگی که طاقت ضربه های سهمگین را نداشته باشد تندیسی گرانبها نخواهد شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی برای لذت بردن از زندگی به آرامش نیاز دارد و برای چگونه زندگی کردن به دانش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، به یك امپراتوری شبیه است اگر اندیشه ای كه بر مبنای آن به وجود آمده از میان برود خود عشق نیز از میان خواهد رفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بپاس خوبیهایت از ذهنم که میگذری لبخند پر مهر خدا برایت آرزومندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من سکونتگاه کسانی است که از اعماق وجودم دوستشان دارم حتی در فاصله ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر همره باد آن یکی همسفر شعر و شمیم یک نفر خسته از این دغدغه ها آن یکی منتظر بوی نسیم همه هستیم در این شهر شلوغ این کفایت که همه یاد همیم!

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس خسرو شکیبایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگی که طاقت ضربه های سهمگین را نداشته باشد تندیسی گرانبها نخواهد شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی برای لذت بردن از زندگی به آرامش نیاز دارد و برای چگونه زندگی کردن به دانش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، به یك امپراتوری شبیه است اگر اندیشه ای كه بر مبنای آن به وجود آمده از میان برود خود عشق نیز از میان خواهد رفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بپاس خوبیهایت از ذهنم که میگذری لبخند پر مهر خدا برایت آرزومندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من سکونتگاه کسانی است که از اعماق وجودم دوستشان دارم حتی در فاصله ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر همره باد آن یکی همسفر شعر و شمیم یک نفر خسته از این دغدغه ها آن یکی منتظر بوی نسیم همه هستیم در این شهر شلوغ این کفایت که همه یاد همیم!

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران