0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس خسرو شکیبایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخی آدمها به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند به ما درسهایی بیاموزند که اگر می ماندند هرگز یاد نمی گرفتیم << زنده یاد خسرو شکیبایی >>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زنده ای  در برابر کسی که  به خودت علاقه مند کردی مسئولی... (زنده یاد خسرو شکیبایی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زیبا زندگی نکردن کوتاهی عمررا بهانه نکن ما کوتاهی میکنیم (زنده یاد خسروشکیبایی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم بودن رو فراموش کن روزنامه ی روز یکشنبه زباله ی روز دوشنبه است... ~خسرو شکیبایی~

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

[ تنها ] به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند [ تا ] به ما درسهایی بیاموزند ؛ که اگر می ماندند هرگز [ آن درسها را ] یاد نمی گرفتیم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش نکنید واسه کسی که ذاتش خرابه ؛ هر خرابی رو میشه درست کرد جز ذات خراب. "خسرو شکیبایی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخی آدمها [ تنها ] به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند [ تا ] به ما درسهایی بیاموزند ؛ که اگر می ماندند هرگز [ آن درسها را ] یاد نمی گرفتیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش پرده میدانست تا زمانی که پنجره باز است فرصت پرواز دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه افراد خوشبخت خدا را در دل دارند پس تو را چه غم که اینقدراحساس تنهایی میکنی بدان در تنها ترین لحظات و در هر شرایط خداوند با توست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله تابش خود را بر دیگران تنظیم کن خداوند خورشید را در جایی نهاد که گرم کند ولی نسوزاند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرين درسي که همه بايد ياد بگيريم، عشق بي‌قيد و شرط است که نه تنها شامل ديگران بلکه شامل خودمان هم مي‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل یک درنای زیبا تا افق پرواز کن نغمه ای دیگر برای فصل سرما ساز کن زندگی تکرارِ زخمِ کهنه دیروز نیست بالهای خسته ات را رو به فردا باز کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن! بدون انتظار پاسخی از دنیا بدان روزی دنیا انقدر شرمنده می شود که به جای پاسخ لبخند با تمام سازهایت می رقصد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا نماز عشق بر پا کردم ، استجابت کردنش از تو شب و روزم به درگاهت دعا کردم، قبول طاعتش از تو خدایا دیوانه گشتم چو مجنونت ، لیلی گشتنش از تو ببارد قطرهای اشک از چشمان دلم ، دریا کردنش از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پیام خدا رو خوب دریافت نکردید به «فرستنده ها» دست نزنید «گیرنده ها» را تنظیم کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اذان صبح آوایی ست که همگان آن را می شنوند اما فقط آنهایی که اهل قیامتند به پا می خیزند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس خسرو شکیبایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخی آدمها به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند به ما درسهایی بیاموزند که اگر می ماندند هرگز یاد نمی گرفتیم << زنده یاد خسرو شکیبایی >>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زنده ای  در برابر کسی که  به خودت علاقه مند کردی مسئولی... (زنده یاد خسرو شکیبایی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زیبا زندگی نکردن کوتاهی عمررا بهانه نکن ما کوتاهی میکنیم (زنده یاد خسروشکیبایی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم بودن رو فراموش کن روزنامه ی روز یکشنبه زباله ی روز دوشنبه است... ~خسرو شکیبایی~

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

[ تنها ] به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند [ تا ] به ما درسهایی بیاموزند ؛ که اگر می ماندند هرگز [ آن درسها را ] یاد نمی گرفتیم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش نکنید واسه کسی که ذاتش خرابه ؛ هر خرابی رو میشه درست کرد جز ذات خراب. "خسرو شکیبایی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخی آدمها [ تنها ] به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند [ تا ] به ما درسهایی بیاموزند ؛ که اگر می ماندند هرگز [ آن درسها را ] یاد نمی گرفتیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش پرده میدانست تا زمانی که پنجره باز است فرصت پرواز دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه افراد خوشبخت خدا را در دل دارند پس تو را چه غم که اینقدراحساس تنهایی میکنی بدان در تنها ترین لحظات و در هر شرایط خداوند با توست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله تابش خود را بر دیگران تنظیم کن خداوند خورشید را در جایی نهاد که گرم کند ولی نسوزاند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرين درسي که همه بايد ياد بگيريم، عشق بي‌قيد و شرط است که نه تنها شامل ديگران بلکه شامل خودمان هم مي‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل یک درنای زیبا تا افق پرواز کن نغمه ای دیگر برای فصل سرما ساز کن زندگی تکرارِ زخمِ کهنه دیروز نیست بالهای خسته ات را رو به فردا باز کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن! بدون انتظار پاسخی از دنیا بدان روزی دنیا انقدر شرمنده می شود که به جای پاسخ لبخند با تمام سازهایت می رقصد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا نماز عشق بر پا کردم ، استجابت کردنش از تو شب و روزم به درگاهت دعا کردم، قبول طاعتش از تو خدایا دیوانه گشتم چو مجنونت ، لیلی گشتنش از تو ببارد قطرهای اشک از چشمان دلم ، دریا کردنش از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پیام خدا رو خوب دریافت نکردید به «فرستنده ها» دست نزنید «گیرنده ها» را تنظیم کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اذان صبح آوایی ست که همگان آن را می شنوند اما فقط آنهایی که اهل قیامتند به پا می خیزند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران