0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جی پی واسوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که به دیگران کمک کنید و سنگینی بار مشکلاتشان را کاهش دهید ،قلبتان از خوشی و احساس سعادت مالامال خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتقاد عموم بر این است که با کنار گذاشتن دیگران میتوانیم پیشرفت کنیم،اما قانون الهی میگوید: دستی را بگیر تا دستت را بگیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بدنیا بدهیم به خود ما بازمیگردد.پس بیایید عشق ،مهربانی،یاری ،دلسوزی و خدمت را به دیگران بدهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگین و نا امید بودن کاری شیطانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پس هر رنج و درد ،درسی نهفته است که با یادگیری آن ، رنج و درد از میان میرود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا عشق است،عشقی همه گیر! او هرگز دردی را بر ما نازل نمی کند،مگر آنکه به خیر ما باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دانه گندم باید بر خاک بیفتد و بمیرد تا رشد کند و به بار نشیند ،وگرنه همان دانه باقی می ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فراز ابدیت، ناظران عرش،فرشتگان و ملایک تلاش و مبارزات ترا نظاره میکنند پس قوی باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! تو در همه چیز جاری هستی هر جا بروم تو در آنجا حضور داری تو شاهد من هستی،شاهد افکار ، کلام و اعمالم. تو در هر گام و چرخشی از من مراقبت میکنی پس ترسی ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا گناه از ماست که افکار پلید به سراغمان می آید؟ نه این تقصیر ما نیست که افکار پلید به سراغمان می آید،اما اگر در ذهن خود جایی به انها بدهیم،گناهکار خواهیم بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت می تواید بخندید،همیشه ابتدا به خود بخندید و سپس به دیگران. از وابستگی و تعلقات رها باشید و از داشتن تقصیر و عیب نترسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزهای جدی را آسان بگیرید و چیزهای آسان را جدی بگیرید، این چیزهای کوچک است که به حساب می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش حقیقی ،آرامش کسی است که خود را به خدا تسلیم کرده است. قلب چنین کسی مرتب فریاد می زند:خدایا من به تو تعلق دارم. خواست خود را تحقق بخش،حتی اگر مرا نابود کنی باز به تو تکیه خواهم کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نباید بپرسیم:چرا خداوند این را بر من نازل کرده است. اما می توانیم بپرسیم:خداوند از من میخواهد با این چه کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان به واسطه ضربان قلبش زنده نیست،حیات او به غذا و خوراک وابسته نیست،او به لطف خدا زنده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خداوند ایمان داشته باش به او ایمان آور و بدان او همیشه بهترین کار را برای تو انجام خواهد داد...

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جی پی واسوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که به دیگران کمک کنید و سنگینی بار مشکلاتشان را کاهش دهید ،قلبتان از خوشی و احساس سعادت مالامال خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتقاد عموم بر این است که با کنار گذاشتن دیگران میتوانیم پیشرفت کنیم،اما قانون الهی میگوید: دستی را بگیر تا دستت را بگیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بدنیا بدهیم به خود ما بازمیگردد.پس بیایید عشق ،مهربانی،یاری ،دلسوزی و خدمت را به دیگران بدهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیا��ک

:

غمگین و نا امید بودن کاری شیطانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پس هر رنج و درد ،درسی نهفته است که با یادگیری آن ، رنج و درد از میان میرود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا عشق است،عشقی همه گیر! او هرگز دردی را بر ما نازل نمی کند،مگر آنکه به خیر ما باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دانه گندم باید بر خاک بیفتد و بمیرد تا رشد کند و به بار نشیند ،وگرنه همان دانه باقی می ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فراز ابدیت، ناظران عرش،فرشتگان و ملایک تلاش و مبارزات ترا نظاره میکنند پس قوی باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! تو در همه چیز جاری هستی هر جا بروم تو در آنجا حضور داری تو شاهد من هستی،شاهد افکار ، کلام و اعمالم. تو در هر گام و چرخشی از من مراقبت میکنی پس ترسی ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا گناه از ماست که افکار پلید به سراغمان می آید؟ نه این تقصیر ما نیست که افکار پلید به سراغمان می آید،اما اگر در ذهن خود جایی به انها بدهیم،گناهکار خواهیم بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت می تواید بخندید،همیشه ابتدا به خود بخندید و سپس به دیگران. از وابستگی و تعلقات رها باشید و از داشتن تقصیر و عیب نترسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزهای جدی را آسان بگیرید و چیزهای آسان را جدی بگیرید، این چیزهای کوچک است که به حساب می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش حقیقی ،آرامش کسی است که خود را به خدا تسلیم کرده است. قلب چنین کسی مرتب فریاد می زند:خدایا من به تو تعلق دارم. خواست خود را تحقق بخش،حتی اگر مرا نابود کنی باز به تو تکیه خواهم کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نباید بپرسیم:چرا خداوند این را بر من نازل کرده است. اما می توانیم بپرسیم:خداوند از من میخواهد با این چه کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان به واسطه ضربان قلبش زنده نیست،حیات او به غذا و خوراک وابسته نیست،او به لطف خدا زنده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خداوند ایمان داشته باش به او ایمان آور و بدان او همیشه بهترین کار را برای تو انجام خواهد داد...