0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جی پی واسوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از مهمترین گام های رسیدن به خدا،عشق و یاری به فقر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی را هیچ پیامبر و قدیسی نمیتواند به تو ارزانی دارد.تو باید خود این ثروت را کسب کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رنجی در خدمت تکامل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین لحظات زندگی،اوقاتی است که احساس می کنیم عشق را به دیگران منتقل می کنیم و پیام و حضور خدا  را برای دیگران قابل لمس می سازیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشید انچه می بخشید چون رازی در قلبتان پنهان بماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کنارم هستی ای حضور تابناک! و من آسوده ام،آرامم و خاموش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا بی کران است و زورق من کوچک،  خدایا! به "تو" توکل میکنم که همه کس را حمایت می کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغها بسیارند،لیک نور یکی است نور به یک چراغ متعلق است نور از آن یگانه عظیم و پنهان بر می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به او اعتماد کن ، وقتی تردیدهای تیره به تو هجوم می آورند به او اعتماد کن ، وقتی که نیرویت کم است به او اعتماد کن ، زیرا وقتی به سادگی به او اعتماد کنی  اعتمادت سخت ترین چیزها خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متواضع باشید ،آنگاه دعاهایتان ابرها را خواهد شکافت و به عرش خدا خواهد رسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس ، سمی است که به سرعت در سراسر سیستم بدن و ذهن منتشر میشود و قدرت اراده انسان را فلج می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس فرزند بی ایمانی است.آن کسی که در ترس زندگی می کند،به خدا اعتقاد محکم و درستی ندارد.حتی اگر پیوسته نام خدا را به زبان بیاورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا هیچ عیبی ندارد ،عیبی که می بینیم ناشی از نگرشی معیوب است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزه در اطراف ما حلقه ای از ظلمت حاکم است،اما ظلمت تا ابد باقی نمی ماند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرت مانند آتشی است که در درون میسوزد و تمام شادیها را از ما دور میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت ، تطهیر می کند. سکوت ، شفابخش است و نیرو می دهد. سکوت رازها را می گشاید و شما را با خودتان روبه رو می کند. به راستی شما کیستید؟

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جی پی واسوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از مهمترین گام های رسیدن به خدا،عشق و یاری به فقر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی را هیچ پیامبر و قدیسی نمیتواند به تو ارزانی دارد.تو باید خود این ثروت را کسب کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رنجی در خدمت تکامل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین لحظات زندگی،اوقاتی است که احساس می کنیم عشق را به دیگران منتقل می کنیم و پیام و حضور خدا  را برای دیگران قابل لمس می سازیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشید انچه می بخشید چون رازی در قلبتان پنهان بماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کنارم هستی ای حضور تابناک! و من آسوده ام،آرامم و خاموش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا بی کران است و زورق من کوچک،  خدایا! به "تو" توکل میکنم که همه کس را حمایت می کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغها بسیارند،لیک نور یکی است نور به یک چراغ متعلق است نور از آن یگانه عظیم و پنهان بر می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به او اعتماد کن ، وقتی تردیدهای تیره به تو هجوم می آورند به او اعتماد کن ، وقتی که نیرویت کم است به او اعتماد کن ، زیرا وقتی به سادگی به او اعتماد کنی  اعتمادت سخت ترین چیزها خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متواضع باشید ،آنگاه دعاهایتان ابرها را خواهد شکافت و به عرش خدا خواهد رسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس ، سمی است که به سرعت در سراسر سیستم بدن و ذهن منتشر میشود و قدرت اراده انسان را فلج می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس فرزند بی ایمانی است.آن کسی که در ترس زندگی می کند،به خدا اعتقاد محکم و درستی ندارد.حتی اگر پیوسته نام خدا را به زبان بیاورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا هیچ عیبی ندارد ،عیبی که می بینیم ناشی از نگرشی معیوب است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزه در اطراف ما حلقه ای از ظلمت حاکم است،اما ظلمت تا ابد باقی نمی ماند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرت مانند آتشی است که در درون میسوزد و تمام شادیها را از ما دور میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت ، تطهیر می کند. سکوت ، شفابخش است و نیرو می دهد. سکوت رازها را می گشاید و شما را با خودتان روبه رو می کند. به راستی شما کیستید؟

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران