0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جی پی واسوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست نیافتنی ترین چیز در دنیا زمانیست که از دست رفته است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست نیافتنی ترین چیز در دنیا زمانیست که از دست رفته است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که قلبی پاک دارند حضور خدا را در همه وقایع می بینند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه زندگی هرگز از هیچ شکستی نومید نشو،خدا با توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که اندوهی نصیبمان میشود،خدا لبخند میزند زیرا میداند که رنج گذراست و از رنج و درد است که زندگی غنا می یابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که تندر می غرد و توفان می وزد ،نهراس .در پس این تندر و آن طوفان ،کسی حضور دارد که زمین را آفرید و او عاشق و مهربان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان چیزی نیست که تصور می کند بلکه آن چیزی است که اراده میکند و می خواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما با چشم ظاهر همه چیز را قضاوت میکنیم،اما خدا به درون مینگرد.ما اعمال ظاهری را تحسین میکنیم ،اما خدا به انگیزه های درونی مینگرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزشی جدید لازم است تا قلب را بیدار کند.وقتی که قلب بیدار شود،ذهن را در مسیر هدایت خواهد کرد و نوری از قلب به ذهن خواهد تابید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها باشید اما نه منزوی.با مردم مراوده داشته باشید و خدا را در آنها ببینید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زندگی بیامیزید.به رنجیدگان یاری رسانید.به همه عشق بورزید.آنگاه خودتان،تقدیر،راز زندگی و خدا را خواهید شناخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!به سراغم بیا ،تیمارم کن،زخمهایم را التیام بخش،مرا یاری ده،تنها یاری دهنده واقعی تو هستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین و آسمان شاید روزی ناپدید شوند اما حقیقت یا عشق فناناپذیر است.به آنچه فناناپذیر است بپیوندید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آن  چیزی خواهی شد که به آن می اندیشی و عمل میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای نور و زندگی!هر روز مرا از عشقت لبریز کن تا از بگذرم و به رنجیدگان برسم.دعاها و اشکهایم را برایت می آورم. خودم را به تو تقدیم میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیدار شو .قوی باش.کارهای زیادی هست که باید انجام بدهیم.بارهای زیادی هست که باید بر دوش بکشیم.قوی باش ، خوب بجنگ و پیروز شو.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جی پی واسوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست نیافتنی ترین چیز در دنیا زمانیست که از دست رفته است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست نیافتنی ترین چیز در دنیا زمانیست که از دست رفته است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که قلبی پاک دارند حضور خدا را در همه وقایع می بینند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه زندگی هرگز از هیچ شکستی نومید نشو،خدا با توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که اندوهی نصیبمان میشود،خدا لبخند میزند زیرا میداند که رنج گذراست و از رنج و درد است که زندگی غنا می یابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که تندر می غرد و توفان می وزد ،نهراس .در پس این تندر و آن طوفان ،کسی حضور دارد که زمین را آفرید و او عاشق و مهربان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان چیزی نیست که تصور می کند بلکه آن چیزی است که اراده میکند و می خواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما با چشم ظاهر همه چیز را قضاوت میکنیم،اما خدا به درون مینگرد.ما اعمال ظاهری را تحسین میکنیم ،اما خدا به انگیزه های درونی مینگرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزشی جدید لازم است تا قلب را بیدار کند.وقتی که قلب بیدار شود،ذهن را در مسیر هدایت خواهد کرد و نوری از قلب به ذهن خواهد تابید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها باشید اما نه منزوی.با مردم مراوده داشته باشید و خدا را در آنها ببینید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زندگی بیامیزید.به رنجیدگان یاری رسانید.به همه عشق بورزید.آنگاه خودتان،تقدیر،راز زندگی و خدا را خواهید شناخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!به سراغم بیا ،تیمارم کن،زخمهایم را التیام بخش،مرا یاری ده،تنها یاری دهنده واقعی تو هستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین و آسمان شاید روزی ناپدید شوند اما حقیقت یا عشق فناناپذیر است.به آنچه فناناپذیر است بپیوندید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آن  چیزی خواهی شد که به آن می اندیشی و عمل میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای نور و زندگی!هر روز مرا از عشقت لبریز کن تا از بگذرم و به رنجیدگان برسم.دعاها و اشکهایم را برایت می آورم. خودم را به تو تقدیم میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیدار شو .قوی باش.کارهای زیادی هست که باید انجام بدهیم.بارهای زیادی هست که باید بر دوش بکشیم.قوی باش ، خوب بجنگ و پیروز شو.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران