0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جی پی واسوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد تاجر پس از نابودی کسب پر رونق  خود ، تابلویی بر ویرانه خانه و مغازه اش آویخت که روی آن نوشته بود : مغازه ام سوخت ! اما ایمانم نسوخته است ! فردا شروع به کار خواهم کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا آن کس را که هرگز ما را فراموش نمی کند فراموش کنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا آن کس را که هرگز ما را فراموش نمی کند فراموش کنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه در اين دنيا مرگ تلقی ميشود در دنيائی ديگر تولد است ، زيرا زندگی نهايتی ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ مانند غروب خورشيد است وقتيکه خورشيد در اينجا غروب ميکند در جائی ديگر طلوع ميکند و در واقع هيچگاه خورشيد غروب نميکند به همين ترتيب مرگ هم فقط يک توهم ظاهری است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ مانند ماری است که پوست می اندازد . انسان نمی ميرد بلکه فقط جسم مادی خود را ترک می کند . ميتوان گفت که جسم مادی مرده است نه خود انسان ، انسان نمی ميرد ، نمی تواند بميرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خداوند در این نزدیکی است چرا دچار ترس می شوی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا دعا کنید تا از شما برای اجابت دعاهای دیگران استفاده کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر یک از ما می تواند در هر زمان که بخواهد وارد خانه دوست شود....تنها لازم است کلید قفل دل خویش بگشاییم....خانه دوست پیش رویمان خواهد بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی هدیه خداوند به ماست و " شیوه زندگی ی " ما ، هدیه ما به خداوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشیدن در زندگی مان نقش مهمی دارد اندیشیدن به نگرش‌مان شکل می دهد، اندیشه‌مان می توانیم زندگی مان را دگرگون کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان دانستن و دریافت کردن فاصله زیادی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند برکتی عظیم به توبخشیده است.تو چه چیزی به اوتقدیم میکنی؟هرروزچیزی هر چند کوچک به اوتقدیم کن.از روی عشق و به نیازمندان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست نيافتني ترين چيز در دنيا زمانيست که از دست رفته است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس همان گونه است که فکر می کند پس مراقب افکار خود باشید .ذهن همچون ساعتی پیوسته درحال کار کردن است و باید هر روز با اندیشه های خوب آن را کوک کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود بگو خدا با من است و همه چیز در دست اوست این جملات توفان را آرام می سازد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جی پی واسوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد تاجر پس از نابودی کسب پر رونق  خود ، تابلویی بر ویرانه خانه و مغازه اش آویخت که روی آن نوشته بود : مغازه ام سوخت ! اما ایمانم نسوخته است ! فردا شروع به کار خواهم کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا آن کس را که هرگز ما را فراموش نمی کند فراموش کنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا آن کس را که هرگز ما را فراموش نمی کند فراموش کنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه در اين دنيا مرگ تلقی ميشود در دنيائی ديگر تولد است ، زيرا زندگی نهايتی ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ مانند غروب خورشيد است وقتيکه خورشيد در اينجا غروب ميکند در جائی ديگر طلوع ميکند و در واقع هيچگاه خورشيد غروب نميکند به همين ترتيب مرگ هم فقط يک توهم ظاهری است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ مانند ماری است که پوست می اندازد . انسان نمی ميرد بلکه فقط جسم مادی خود را ترک می کند . ميتوان گفت که جسم مادی مرده است نه خود انسان ، انسان نمی ميرد ، نمی تواند بميرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خداوند در این نزدیکی است چرا دچار ترس می شوی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا دعا کنید تا از شما برای اجابت دعاهای دیگران استفاده کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر یک از ما می تواند در هر زمان که بخواهد وارد خانه دوست شود....تنها لازم است کلید قفل دل خویش بگشاییم....خانه دوست پیش رویمان خواهد بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی هدیه خداوند به ماست و " شیوه زندگی ی " ما ، هدیه ما به خداوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشیدن در زندگی مان نقش مهمی دارد اندیشیدن به نگرش‌مان شکل می دهد، اندیشه‌مان می توانیم زندگی مان را دگرگون کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان دانستن و دریافت کردن فاصله زیادی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند برکتی عظیم به توبخشیده است.تو چه چیزی به اوتقدیم میکنی؟هرروزچیزی هر چند کوچک به اوتقدیم کن.از روی عشق و به نیازمندان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست نيافتني ترين چيز در دنيا زمانيست که از دست رفته است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس همان گونه است که فکر می کند پس مراقب افکار خود باشید .ذهن همچون ساعتی پیوسته درحال کار کردن است و باید هر روز با اندیشه های خوب آن را کوک کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود بگو خدا با من است و همه چیز در دست اوست این جملات توفان را آرام می سازد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران