0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جی پی واسوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزشی جدید لازم است تا قلب را بیدار کند . وقتی که قلب بیدار شود ، ذهن را در مسیر هدایت خواهد کرد و نوری از قلب به ذهن خواهد تابید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها باشید اما نه منزوی . با مردم مراوده داشته باشید و خدا را در آنها ببینید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زندگی بیامیزید . به رنجیدگان یاری رسانید . به همه عشق بورزید . آنگاه خودتان ، تقدیر ، راز زندگی و خدا را خواهید شناخت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین و آسمان شاید روزی ناپدید شوند اما حقیقت یا عشق فناناپذیر است . به آنچه فناناپذیر است بپیوندید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشید انچه می بخشید چون رازی در قلبتان پنهان بماند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای نور و زندگی ! هر روز مرا از عشقت لبریز کن تا از بگذرم و به رنجیدگان برسم . دعاها و اشکهایم را برایت می آورم . خودم را به تو تقدیم میکنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از مهمترین گام های رسیدن به خدا ، عشق و یاری به فقر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی را هیچ پیامبر و قدیسی نمیتواند به تو ارزانی دارد . تو باید خود این ثروت را کسب کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رنجی در خدمت تکامل است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین لحظات زندگی ، اوقاتی است که احساس می کنیم عشق را به دیگران منتقل می کنیم و پیام و حضور خدا را برای دیگران قابل لمس می سازیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیدار شو . قوی باش . کارهای زیادی هست که باید انجام بدهیم . بارهای زیادی هست که باید بر دوش بکشیم . قوی باش ، خوب بجنگ و پیروز شو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پربارترین گنج ، قلبی عاشق است که با همه در آرامش است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی هدیه خداوند به ماست و ” شیوه زندگی ” ما ، هدیه ما به خداوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آن چیزی خواهی شد که به آن می اندیشی و عمل میکنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پربارترین گنج ، قلبی عاشق است که با همه در آرامش است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین شکست از دست دادن ایمان است . متبرک کسی است که علی رغم همه رویدادها قلب خود را بسوی خدا می گیرد  و می گوید : به توتوکل میکم

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جی پی واسوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزشی جدید لازم است تا قلب را بیدار کند . وقتی که قلب بیدار شود ، ذهن را در مسیر هدایت خواهد کرد و نوری از قلب به ذهن خواهد تابید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها باشید اما نه منزوی . با مردم مراوده داشته باشید و خدا را در آنها ببینید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زندگی بیامیزید . به رنجیدگان یاری رسانید . به همه عشق بورزید . آنگاه خودتان ، تقدیر ، راز زندگی و خدا را خواهید شناخت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین و آسمان شاید روزی ناپدید شوند اما حقیقت یا عشق فناناپذیر است . به آنچه فناناپذیر است بپیوندید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشید انچه می بخشید چون رازی در قلبتان پنهان بماند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای نور و زندگی ! هر روز مرا از عشقت لبریز کن تا از بگذرم و به رنجیدگان برسم . دعاها و اشکهایم را برایت می آورم . خودم را به تو تقدیم میکنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از مهمترین گام های رسیدن به خدا ، عشق و یاری به فقر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی را هیچ پیامبر و قدیسی نمیتواند به تو ارزانی دارد . تو باید خود این ثروت را کسب کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رنجی در خدمت تکامل است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین لحظات زندگی ، اوقاتی است که احساس می کنیم عشق را به دیگران منتقل می کنیم و پیام و حضور خدا را برای دیگران قابل لمس می سازیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیدار شو . قوی باش . کارهای زیادی هست که باید انجام بدهیم . بارهای زیادی هست که باید بر دوش بکشیم . قوی باش ، خوب بجنگ و پیروز شو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پربارترین گنج ، قلبی عاشق است که با همه در آرامش است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی هدیه خداوند به ماست و ” شیوه زندگی ” ما ، هدیه ما به خداوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آن چیزی خواهی شد که به آن می اندیشی و عمل میکنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پربارترین گنج ، قلبی عاشق است که با همه در آرامش است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین شکست از دست دادن ایمان است . متبرک کسی است که علی رغم همه رویدادها قلب خود را بسوی خدا می گیرد  و می گوید : به توتوکل میکم

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران