0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جی پی واسوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خداوند در این نزدیکی است چرا دچار ترس می شوی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا دعا کنید تا از شما برای اجابت دعاهای دیگران استفاده کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر یک از ما می تواند در هر زمان که بخواهد وارد خانه دوست شود . تنها لازم است کلید قفل دل خویش بگشاییم . خانه دوست پیش رویمان خواهد بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشیدن در زندگی مان نقش مهمی دارد اندیشیدن به نگرش‌ مان شکل می دهد ، اندیشه‌ مان می توانیم زندگی مان را دگرگون کنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان دانستن و دریافت کردن فاصله زیادی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند برکتی عظیم به توبخشیده است . تو چه چیزی به اوتقدیم میکنی ؟ هرروزچیزی هر چند کوچک به اوتقدیم کن . از روی عشق و به نیازمندان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست نیافتنی ترین چیز در دنیا زمانیست که از دست رفته است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس همان گونه است که فکر می کند پس مراقب افکار خود باشید . ذهن همچون ساعتی پیوسته درحال کار کردن است و باید هر روز با اندیشه های خوب آن را کوک کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود بگو خدا با من است و همه چیز در دست اوست این جملات توفان را آرام می سازد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست نیافتنی ترین چیز در دنیا زمانیست که از دست رفته است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که قلبی پاک دارند حضور خدا را در همه وقایع می بینند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه زندگی هرگز از هیچ شکستی نومید نشو ، خدا با توست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که اندوهی نصیبمان ��یشود ، خدا لبخند میزند زیرا میداند که رنج گذراست و از رنج و درد است که زندگی غنا می یابد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که تندر می غرد و توفان می وزد ، نهراس . در پس این تندر و آن طوفان ، کسی حضور دارد که زمین را آفرید و او عاشق و مهربان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان چیزی نیست که تصور می کند بلکه آن چیزی است که اراده میکند و می خواهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما با چشم ظاهر همه چیز را قضاوت میکنیم ، اما خدا به درون مینگرد . ما اعمال ظاهری را تحسین میکنیم ، اما خدا به انگیزه های درونی مینگرد .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جی پی واسوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خداوند در این نزدیکی است چرا دچار ترس می شوی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا دعا کنید تا از شما برای اجابت دعاهای دیگران استفاده کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر یک از ما می تواند در هر زمان که بخواهد وارد خانه دوست شود . تنها لازم است کلید قفل دل خویش بگشاییم . خانه دوست پیش رویمان خواهد بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشیدن در زندگی مان نقش مهمی دارد اندیشیدن به نگرش‌ مان شکل می دهد ، اندیشه‌ مان می توانیم زندگی مان را دگرگون کنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان دانستن و دریافت کردن فاصله زیادی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند برکتی عظیم به توبخشیده است . تو چه چیزی به اوتقدیم میکنی ؟ هرروزچیزی هر چند کوچک به اوتقدیم کن . از روی عشق و به نیازمندان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست نیافتنی ترین چیز در دنیا زمانیست که از دست رفته است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس همان گونه است که فکر می کند پس مراقب افکار خود باشید . ذهن همچون ساعتی پیوسته درحال کار کردن است و باید هر روز با اندیشه های خوب آن را کوک کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود بگو خدا با من است و همه چیز در دست اوست این جملات توفان را آرام می سازد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست نیافتنی ترین چیز در دنیا زمانیست که از دست رفته است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که قلبی پاک دارند حضور خدا را در همه وقایع می بینند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه زندگی هرگز از هیچ شکستی نومید نشو ، خدا با توست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که اندوهی نصیبمان میشود ، خدا لبخند میزند زیرا میداند که رنج گذراست و از رنج و درد است که زندگی غنا می یابد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که تندر می غرد و توفان می وزد ، نهراس . در پس این تندر و آن طوفان ، کسی حضور دارد که زمین را آفرید و او عاشق و مهربان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان چیزی نیست که تصور می کند بلکه آن چیزی است که اراده میکند و می خواهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما با چشم ظاهر همه چیز را قضاوت میکنیم ، اما خدا به درون مینگرد . ما اعمال ظاهری را تحسین میکنیم ، اما خدا به انگیزه های درونی مینگرد .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران