0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جک کانفیلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي از رموز كاميابي من اين است كه مي‌خواهم بترسم. من از ترس خوشم مي‌آيد و گمان مي‌كنم بسياري از مردم دوست ندارند تا سرحد مرگ بترسند و به همين سبب است كه به روياي بزرگ دست نمي‌يابند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستي، به محض اينكه از خودتان بپرسيد: "نمي‌دانم بهترين زمان براي راست گفتن كِي است؟"، همان هنگام، بهترين زمان براي انجام اين كار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي‌توانيد دارايي مادي خود را از دست بدهيد، ولي هرگز نمي‌توانيد مهارت، چيرگي، آموخته‌ها و مَنشي را كه در روند دستيابي به اهداف خود كسب كرده‌ايد، از دست بدهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار كه روياي خود را با ديگران در ميان مي‌گذاريد، آن رويا روشن‌تر، واقعي‌تر و دست يافتني‌تر مي‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشونت، خشونت را به سوي خود مي‌كِشد، و محبت، محبت بيشتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينكه بگذاريد زندگي، شما را به پيش ببرد، بي‌مسئوليتي است. آفرينش روزهاي زندگي، حق خدادادي شماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي كنوني شما نتيجه‌ي ديدگاه‌ها و كارهاي گذشته‌ي شماست. زندگي آينده‌تان نتيجه‌ي ديدگاه‌ها و كارهاي امروز شما خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه كسي را مي‌بخشيد، اين كار، شما را به زمان حال برمي‌گرداند؛ جايي كه ممكن است رويدادهاي خوبي برايتان رخ دهد و جايي كه مي‌توانيد براي آفرينش اهداف آينده‌ي خود دست به كار شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خود را پايبند كنيد كه هر روز چيز تازه‌اي بياموزيد و هر روز كمي بهتر شويد، سرانجام به مرور زمان، به اهداف خود مي‌رسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه كسي يا چيزي را مسئول و مسبب ناكامي خود بدانيد، هرگز موفق نخواهيد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چيزي متفاوت مي‌خواهيد، بايد كاري متفاوت بكنيد و گامي متفاوت برداريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به انجام كاري كه هميشه مي‌كرديد، ادامه دهيد، همان را به دست مي‌آوريد كه هميشه به دست مي‌آورديد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنچه امروز تجربه‌اش مي‌كنيد، نتيجه‌ي ديدگاه شما در گذشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي‌خواهيد از انجام كاري، ارزشي كسب كنيد، بايد خودتان آن را انجام دهيد؛ آن كار، هرچه كه مي‌خواهد باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه با اين فرض و گمان آغاز كنيد كه هرچه بخواهيد مي توانيد به دست آوريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسهايت را از بين ببر و بر آنها چيره شو... هيچ كس در اين راه به تو كمك نخواهد كرد؛ چون هيچ كس به اندازه ي خودت با ترسهايت آشنا نيست.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جک کانفیلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي از رموز كاميابي من اين است كه مي‌خواهم بترسم. من از ترس خوشم مي‌آيد و گمان مي‌كنم بسياري از مردم دوست ندارند تا سرحد مرگ بترسند و به همين سبب است كه به روياي بزرگ دست نمي‌يابند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستي، به محض اينكه از خودتان بپرسيد: "نمي‌دانم بهترين زمان براي راست گفتن كِي است؟"، همان هنگام، بهترين زمان براي انجام اين كار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي‌توانيد دارايي مادي خود را از دست بدهيد، ولي هرگز نمي‌توانيد مهارت، چيرگي، آموخته‌ها و مَنشي را كه در روند دستيابي به اهداف خود كسب كرده‌ايد، از دست بدهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار كه روياي خود را با ديگران در ميان مي‌گذاريد، آن رويا روشن‌تر، واقعي‌تر و دست يافتني‌تر مي‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشونت، خشونت را به سوي خود مي‌كِشد، و محبت، محبت بيشتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينكه بگذاريد زندگي، شما را به پيش ببرد، بي‌مسئوليتي است. آفرينش روزهاي زندگي، حق خدادادي شماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي كنوني شما نتيجه‌ي ديدگاه‌ها و كارهاي گذشته‌ي شماست. زندگي آينده‌تان نتيجه‌ي ديدگاه‌ها و كارهاي امروز شما خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه كسي را مي‌بخشيد، اين كار، شما را به زمان حال برمي‌گرداند؛ جايي كه ممكن است رويدادهاي خوبي برايتان رخ دهد و جايي كه مي‌توانيد براي آفرينش اهداف آينده‌ي خود دست به كار شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خود را پايبند كنيد كه هر روز چيز تازه‌اي بياموزيد و هر روز كمي بهتر شويد، سرانجام به مرور زمان، به اهداف خود مي‌رسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه كسي يا چيزي را مسئول و مسبب ناكامي خود بدانيد، هرگز موفق نخواهيد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چيزي متفاوت مي‌خواهيد، بايد كاري متفاوت بكنيد و گامي متفاوت برداريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به انجام كاري كه هميشه مي‌كرديد، ادامه دهيد، همان را به دست مي‌آوريد كه هميشه به دست مي‌آورديد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنچه امروز تجربه‌اش مي‌كنيد، نتيجه‌ي ديدگاه شما در گذشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي‌خواهيد از انجام كاري، ارزشي كسب كنيد، بايد خودتان آن را انجام دهيد؛ آن كار، هرچه كه مي‌خواهد باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه با اين فرض و گمان آغاز كنيد كه هرچه بخواهيد مي توانيد به دست آوريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسهايت را از بين ببر و بر آنها چيره شو... هيچ كس در اين راه به تو كمك نخواهد كرد؛ چون هيچ كس به اندازه ي خودت با ترسهايت آشنا نيست.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران