0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه در راستاي هدف، شور و اشتياق و حقيقت باطني خود زندگي كنيد، جهان در همه‌ي تلاش‌هايتان از شما پشتيباني خواهد كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه هدفمند زندگي مي‌كنيد، خرسندي و لذت بيشتري در هر كاري كه مي‌كنيد، خواهيد يافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي با هدف، نه تنها بيان راستين اين امر است كه شما به راستي، كه هستيد، بلكه به اين معناست كه شما موهبتي براي جهان به شمار مي‌رويد و جهان به آنچه به آن مي‌دهيد، نيازمند است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف و شور و اشتياق خود را در زندگي پيدا كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توجه خود را تنها به چيزهايي معطوف كنيد كه ارزش آن را داشته و در راستاي روياها و اهداف شما باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باشيد، در هر جنبه از زندگي خود، تا آنجا كه مي‌شود، روي آنچه كه به راستي مي‌خواهيد، تمركز كنيد و روي آنچه كه نمي‌خواهيد، تمركز نكنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تك تك انديشه‌هاي شما و هر سخني كه به زبان مي‌آوريد، پيامي را به جهان هستي مي‌فرستد؛ شما به گونه‌اي هميشگي، تجربه‌هاي زندگي آينده‌ي خود را سفارش مي‌دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باشيد كه توجه شما به هر كجا معطوف شود، انرژي شما در آنجا جريان پيدا مي‌كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باشيد كه هر رويداد به ظاهر منفي نيز مي‌تواند بذر چيزي زيبا و سودمند بشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چيزي كه در زندگي ما روي مي‌دهد، به ما فرصتي ارائه مي‌كند تا به گونه‌اي رشد كنيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستي، رويدادهاي "بد" و "خوب" در زندگي‌هاي ما وجود ندارد؛ ايده‌هاي از پيش پنداشته و چگونگي درك ما از مسائل ويژه، آن رويدادها را در نظر ما چنين نمايانگر مي‌سازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسات شما هرگز دروغ نمي‌گويند؛ آن‌ها نمايانگر راستين ديدگاه‌‌هايي هستند كه شما داريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارهايي را بكنيد كه به شما احساس خوبي مي‌‌دهند؛ يعني براي زندگي خود، پُرحرارت و مشتاق باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چيزي شما را آشفته مي‌كند، يعني هر آنچه كه به شما احساس بدي مي‌دهد، از شرّ آن رهايي يابيد؛ چون در اين صورت مي‌بينيد كه نيروي آفرينش و خود راستين شما فرصت خودنمايي پيدا مي‌كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تك تك انديشه‌‌هاي شما روي تك تك سلول‌هاي شما اثر مي‌گذارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما نتيجه‌ي همه‌ي افكاري هستيد كه تا كنون داشته‌ايد، احساساتي كه حس كرده‌ايد و كارهايي كه تاكنون انجام داده‌ايد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه در راستاي هدف، شور و اشتياق و حقيقت باطني خود زندگي كنيد، جهان در همه‌ي تلاش‌هايتان از شما پشتيباني خواهد كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه هدفمند زندگي مي‌كنيد، خرسندي و لذت بيشتري در هر كاري كه مي‌كنيد، خواهيد يافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي با هدف، نه تنها بيان راستين اين امر است كه شما به راستي، كه هستيد، بلكه به اين معناست كه شما موهبتي براي جهان به شمار مي‌رويد و جهان به آنچه به آن مي‌دهيد، نيازمند است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف و شور و اشتياق خود را در زندگي پيدا كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توجه خود را تنها به چيزهايي معطوف كنيد كه ارزش آن را داشته و در راستاي روياها و اهداف شما باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باشيد، در هر جنبه از زندگي خود، تا آنجا كه مي‌شود، روي آنچه كه به راستي مي‌خواهيد، تمركز كنيد و روي آنچه كه نمي‌خواهيد، تمركز نكنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تك تك انديشه‌هاي شما و هر سخني كه به زبان مي‌آوريد، پيامي را به جهان هستي مي‌فرستد؛ شما به گونه‌اي هميشگي، تجربه‌هاي زندگي آينده‌ي خود را سفارش مي‌دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باشيد كه توجه شما به هر كجا معطوف شود، انرژي شما در آنجا جريان پيدا مي‌كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باشيد كه هر رويداد به ظاهر منفي نيز مي‌تواند بذر چيزي زيبا و سودمند بشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چيزي كه در زندگي ما روي مي‌دهد، به ما فرصتي ارائه مي‌كند تا به گونه‌اي رشد كنيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستي، رويدادهاي "بد" و "خوب" در زندگي‌هاي ما وجود ندارد؛ ايده‌هاي از پيش پنداشته و چگونگي درك ما از مسائل ويژه، آن رويدادها را در نظر ما چنين نمايانگر مي‌سازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسات شما هرگز دروغ نمي‌گويند؛ آن‌ها نمايانگر راستين ديدگاه‌‌هايي هستند كه شما داريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارهايي را بكنيد كه به شما احساس خوبي مي‌‌دهند؛ يعني براي زندگي خود، پُرحرارت و مشتاق باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چيزي شما را آشفته مي‌كند، يعني هر آنچه كه به شما احساس بدي مي‌دهد، از شرّ آن رهايي يابيد؛ چون در اين صورت مي‌بينيد كه نيروي آفرينش و خود راستين شما فرصت خودنمايي پيدا مي‌كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تك تك انديشه‌‌هاي شما روي تك تك سلول‌هاي شما اثر مي‌گذارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما نتيجه‌ي همه‌ي افكاري هستيد كه تا كنون داشته‌ايد، احساساتي كه حس كرده‌ايد و كارهايي كه تاكنون انجام داده‌ايد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران