0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آينده از آن شماست؛ آن را ببينيد، احساس كنيد و باور كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آرامش به سوي اهداف و آرزوهاي خود به پيش برويد. باور كنيد كه آنها نه تنها دست يافتني‌اند، بلكه پيشاپيش در راه برآورده شدن هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز، كاري بكنيد كه در راستاي هدف نهايي، اهداف كوچك‌تر و آرزوهاي شما باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صِرف داشتن رويا و آرزو، كاري از پيش نمي‌برد؛ بايد به راستي بخواهيد تا هم از درون و هم از بيرون دست به كار شويد و به سمت آفرينش زندگي رويايي خود به پيش برويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سفر زندگي لذت ببريد و هر روز را با لذت و حق‌شناسي، سپري كنيد؛ از حضور خداوند در زندگي خود، قدرداني كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نكنيد هر آنچه پيوسته از آن سخن مي‌گوييد، بر سر شما خواهد آمد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما مي‌توانيد نگرش خود را دگرگون ساخته و در نتيجه، زندگي خود را دگرگون سازيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرش شما مي‌تواند كمابيش هر شرايطي را بسازد يا از بين ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيزي باارزش‌تر از روياهاي شما نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سادگي، زيبايي نهفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانايي شما در مجسم كردن روياهايتان، يك عامل شتاب‌دهنده براي آفرينش آن‌هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي جذب آنچه كه در زندگي مي‌خواهيد، نخست بايد زماني را صرف كنيد تا به روشني، روياها و آرزوهاي خود را بشناسيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روياها و آرزوهاي شما محكوم به تاييد هيچ شخص ديگري نيستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذاريد همه‌ي آنچه كه انجام مي‌دهيد، از هدف و دلبستگي شما سرچشمه بگيرد؛ در اين صورت، خوشبختي راستين، فراواني و كاميابي را احساس (و جذب) خواهيد كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي كردن با هدف، گونه‌اي از زندگي‌ست كه در ژرف‌ترين سطح، مايه‌ي افتخار روح شماست و آن را تغذيه مي‌كند؛ در حالي كه در همان حال، به جهان پيرامون شما نيز ياري مي‌رساند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هدفمند زندگي نكنيد، به بيشترين حد توانايي خود نخواهيد رسيد و يا بيشترين ميزان توانايي‌هاي خود را ارائه نخواهيد داد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آينده از آن شماست؛ آن را ببينيد، احساس كنيد و باور كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آرامش به سوي اهداف و آرزوهاي خود به پيش برويد. باور كنيد كه آنها نه تنها دست يافتني‌اند، بلكه پيشاپيش در راه برآورده شدن هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز، كاري بكنيد كه در راستاي هدف نهايي، اهداف كوچك‌تر و آرزوهاي شما باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صِرف داشتن رويا و آرزو، كاري از پيش نمي‌برد؛ بايد به راستي بخواهيد تا هم از درون و هم از بيرون دست به كار شويد و به سمت آفرينش زندگي رويايي خود به پيش برويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سفر زندگي لذت ببريد و هر روز را با لذت و حق‌شناسي، سپري كنيد؛ از حضور خداوند در زندگي خود، قدرداني كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نكنيد هر آنچه پيوسته از آن سخن مي‌گوييد، بر سر شما خواهد آمد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما مي‌توانيد نگرش خود را دگرگون ساخته و در نتيجه، زندگي خود را دگرگون سازيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرش شما مي‌تواند كمابيش هر شرايطي را بسازد يا از بين ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيزي باارزش‌تر از روياهاي شما نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سادگي، زيبايي نهفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانايي شما در مجسم كردن روياهايتان، يك عامل شتاب‌دهنده براي آفرينش آن‌هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي جذب آنچه كه در زندگي مي‌خواهيد، نخست بايد زماني را صرف كنيد تا به روشني، روياها و آرزوهاي خود را بشناسيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روياها و آرزوهاي شما محكوم به تاييد هيچ شخص ديگري نيستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذاريد همه‌ي آنچه كه انجام مي‌دهيد، از هدف و دلبستگي شما سرچشمه بگيرد؛ در اين صورت، خوشبختي راستين، فراواني و كاميابي را احساس (و جذب) خواهيد كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي كردن با هدف، گونه‌اي از زندگي‌ست كه در ژرف‌ترين سطح، مايه‌ي افتخار روح شماست و آن را تغذيه مي‌كند؛ در حالي كه در همان حال، به جهان پيرامون شما نيز ياري مي‌رساند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هدفمند زندگي نكنيد، به بيشترين حد توانايي خود نخواهيد رسيد و يا بيشترين ميزان توانايي‌هاي خود را ارائه نخواهيد داد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران