0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد بسيار كامياب، به هر تجربه‌اي به چشم فرصت مي‌نگرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران ديدگاه ديگران در مورد خودتان نباشيد و به نداي قلب خود پاسخ دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور به خود، مهم‌تر از دانش، آموزش يا مدرسه رفتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي خود را با اين باور كه نمي‌توانيد، هدر ندهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما هم مي‌توانيد هر كاري را كه دوست داريد، بكنيد؛ اگر فقط باور كنيد كه مي‌توانيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي‌خواهيد در آفرينش زندگي رويايي‌تان كامروا باشيد، بايد باور كنيد كه توانايي و شايستگي داريد آن را بيافرينيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه تصوير ذهني شما از آنچه مي‌خواهيد باشيد، روشن باشد، كم كم به همان تبديل مي‌شويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روياي شما هر چه هست، در آينه به خودتان بنگريد و بگوييد كه به راستي مي‌خواهيد آن را به دست آوريد؛ مهم نيست بهاي آن چقدر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذاريد ديگران با سخنان خود، شما را از روياهايتان دور كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستجربه به من نشان داده كه يكي از تفاوت‌هاي موجود بين افراد كامياب و ديگر مردم دنيا اين است كه آن‌ها به آسودگي، روياهاي بزرگ‌تري براي خود در نظر مي‌گيرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كساني به اوج مي‌رسند كه روياهاي بزرگ‌تري دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر ببخشيد تا بيشتر بگيريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه به دنبال فرصت‌هايي باشيد كه آموزش بيشتري ببينيد و پيشرفت كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي ريسك كردن، اشتياق نشان دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر شرايطي، در پي بهترين‌ها باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روياهاي خود، باور داشته باشيد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد بسيار كامياب، به هر تجربه‌اي به چشم فرصت مي‌نگرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران ديدگاه ديگران در مورد خودتان نباشيد و به نداي قلب خود پاسخ دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور به خود، مهم‌تر از دانش، آموزش يا مدرسه رفتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي خود را با اين باور كه نمي‌توانيد، هدر ندهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما هم مي‌توانيد هر كاري را كه دوست داريد، بكنيد؛ اگر فقط باور كنيد كه مي‌توانيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي‌خواهيد در آفرينش زندگي رويايي‌تان كامروا باشيد، بايد باور كنيد كه توانايي و شايستگي داريد آن را بيافرينيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه تصوير ذهني شما از آنچه مي‌خواهيد باشيد، روشن باشد، كم كم به همان تبديل مي‌شويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روياي شما هر چه هست، در آينه به خودتان بنگريد و بگوييد كه به راستي مي‌خواهيد آن را به دست آوريد؛ مهم نيست بهاي آن چقدر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذاريد ديگران با سخنان خود، شما را از روياهايتان دور كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستجربه به من نشان داده كه يكي از تفاوت‌هاي موجود بين افراد كامياب و ديگر مردم دنيا اين است كه آن‌ها به آسودگي، روياهاي بزرگ‌تري براي خود در نظر مي‌گيرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كساني به اوج مي‌رسند كه روياهاي بزرگ‌تري دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر ببخشيد تا بيشتر بگيريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه به دنبال فرصت‌هايي باشيد كه آموزش بيشتري ببينيد و پيشرفت كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي ريسك كردن، اشتياق نشان دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر شرايطي، در پي بهترين‌ها باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روياهاي خود، باور داشته باشيد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران