0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي از راهبردهاي اصلي كاميابي اين است كه افراد كامياب همواره به دنبال راهنمايي و اندرز متخصصان [=كارآزمودگان] زمينه‌ي كاري خود هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فقط در جهتي كه مي‌خواهيد به پيش رويد، آغاز كنيد و به پيش رفتن ادامه دهيد، همه‌ي فرصت‌هاي ناديدني به سوي شما مي‌آيند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادتان باشد هر كاري كه باارزش باشد، زمان مي‌خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همان جايي كه هستيد، آغاز كنيد، گام برداريد و به جايي كه مي‌خواهيد برسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خوب "نه" بگوييد تا بتوانيد به عالي "بله" بگوييد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گفتن "نه" به اين اندازه مهم است، پس چرا گفتن آن، به اين اندازه دشوار است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد كامروا مي‌دانند كه چگونه بدون احساس گناه، نه بگويند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استراحت و گشت و گذار به شما كمك مي‌كند كه شديدتر و هشيارتر كار كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوغ و استعداد اصلي شما، هوش طبيعي شماست؛ زمينه‌اي كه در آن مي‌درخشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا به دانسته‌ها و دانش شما پاداش نمي‌دهد، بلكه براي انجام آن دانسته‌ها به شما دستمزد مي‌دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنچه را مي‌خواهيد، به گونه‌اي بيان كنيد كه انگار آن را داريد، انگار كه انجام شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما با چسبيدن به افكاري يكسان، باورهايي يكسان، بر زبان آوردن واژه‌هايي يكسان و انجام كارهايي يكسان، تجربياتي يكسان را بارها و بارها مي‌آفرينيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر اهداف بزرگ به صورت كارهاي كوچك درآيند و هر بار، يكي از آن‌ها را انجام دهيم، مي‌توانيم به هد�� بزرگ خود برسيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي اينكه به هدفي بزرگ برسيد، بايد به انساني بزرگ‌تر تبديل شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست‌اندازها، شرايط ساده‌ي دنياي راستين هستند كه بايد براي پيشرفت، با آن‌ها روبرو شويد. آن‌ها به سادگي وجود دارند و هميشه هم خواهند داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه با هر مانعي به چشم يك فرصت نگاه كنيد، خودش به شكل فرصت درمي‌آيد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي از راهبردهاي اصلي كاميابي اين است كه افراد كامياب همواره به دنبال راهنمايي و اندرز متخصصان [=كارآزمودگان] زمينه‌ي كاري خود هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فقط در جهتي كه مي‌خواهيد به پيش رويد، آغاز كنيد و به پيش رفتن ادامه دهيد، همه‌ي فرصت‌هاي ناديدني به سوي شما مي‌آيند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادتان باشد هر كاري كه باارزش باشد، زمان مي‌خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همان جايي كه هستيد، آغاز كنيد، گام برداريد و به جايي كه مي‌خواهيد برسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خوب "نه" بگوييد تا بتوانيد به عالي "بله" بگوييد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گفتن "نه" به اين اندازه مهم است، پس چرا گفتن آن، به اين اندازه دشوار است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد كامروا مي‌دانند كه چگونه بدون احساس گناه، نه بگويند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استراحت و گشت و گذار به شما كمك مي‌كند كه شديدتر و هشيارتر كار كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوغ و استعداد اصلي شما، هوش طبيعي شماست؛ زمينه‌اي كه در آن مي‌درخشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا به دانسته‌ها و دانش شما پاداش نمي‌دهد، بلكه براي انجام آن دانسته‌ها به شما دستمزد مي‌دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنچه را مي‌خواهيد، به گونه‌اي بيان كنيد كه انگار آن را داريد، انگار كه انجام شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما با چسبيدن به افكاري يكسان، باورهايي يكسان، بر زبان آوردن واژه‌هايي يكسان و انجام كارهايي يكسان، تجربياتي يكسان را بارها و بارها مي‌آفرينيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر اهداف بزرگ به صورت كارهاي كوچك درآيند و هر بار، يكي از آن‌ها را انجام دهيم، مي‌توانيم به هدف بزرگ خود برسيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي اينكه به هدفي بزرگ برسيد، بايد به انساني بزرگ‌تر تبديل شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست‌اندازها، شرايط ساده‌ي دنياي راستين هستند كه بايد براي پيشرفت، با آن‌ها روبرو شويد. آن‌ها به سادگي وجود دارند و هميشه هم خواهند داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه با هر مانعي به چشم يك فرصت نگاه كنيد، خودش به شكل فرصت درمي‌آيد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران