0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شما بابت آنچه داريد، سپاسگزاري مي‌شود، نه بابت تمركز و شكايت درباره‌ي آنچه نداريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي‌خواهيد براي زندگي كسي ديگر مهم باشيد و فراموش نشويد، كاري كنيد كه احساس كند ارزش دارد و سزاوار ستايش و سپاسگزاري اس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستي، دروغگويي، نتيجه‌ي شرافت پايين است؛ باور به اينكه توانايي‌ شما براي گرفتن چيزي كه مي‌خواهيد، كم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدانيد كه همواره با واژه‌هاي خود در حال آفرينش چيزي هستيد؛ مثبت يا منفي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سخني كه به زبان مي‌رانيد، نتيجه‌اي در دنيا به وجود مي‌آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به ندرت از روي انديشه و درنگ، سخن مي‌گوييم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنهان كردن حقايق هميشه نتيجه‌ي وارونه دارد. هر چه بيشتر آن را پنهان كنيد، بدتر به خودتان و كسان ديگري كه در آن بهره‌اي دارند، آسيب مي‌رسانيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ياد بگيريم هر چه زودتر راستش را بگوييم، يكي از مهم‌ترين راه‌هاي كاميابي را كه سبب پيشرفت ما مي‌شود، كسب كرده‌ايم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتن حقيقت، مانند تفاوت بين سود يا زيان در داد و ستد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر ما به اندازه‌اي درباره‌ي جريحه‌دار كردن احساسات ديگران، آشفته و نگران هستيم كه احساسات راستين خود را بيان نمي‌كنيم و به جاي آن، به خودمان آسيب مي‌رسانيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همه‌ي خشم پنهان و رنجش و ناباوري خود را بيان كنيد، ديگر چيزي جز عشق باقي نمي‌ماند و با عشق است كه مي‌توان همه چيز را آفريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما نخست بايد آب مانده را بيرون بريزيد تا جاي خالي براي آب تازه باز كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسياري از مردم، بزرگترين كاميابي‌هاي خود را از راه يادداشت آگاهي‌هاي شهودي كسب كرده‌اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه افراد، زماني را براي انجام كاري تعيين مي‌كنند و مسئوليت آن را مي‌پذيرند، بازدهي بيشتري دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ‌كس زمانش را در اختيار شما نمي‌گذارد، مگر از او بخواهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال دوستاني باشيد كه داراي همان تجربه‌اي هستند كه شما براي رسيدن به هدفتان به آن نياز داريد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شما بابت آنچه داريد، سپاسگزاري مي‌شود، نه بابت تمركز و شكايت درباره‌ي آنچه نداريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي‌خواهيد براي زندگي كسي ديگر مهم باشيد و فراموش نشويد، كاري كنيد كه احساس كند ارزش دارد و سزاوار ستايش و سپاسگزاري اس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستي، دروغگويي، نتيجه‌ي شرافت پايين است؛ باور به اينكه توانايي‌ شما براي گرفتن چيزي كه مي‌خواهيد، كم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدانيد كه همواره با واژه‌هاي خود در حال آفرينش چيزي هستيد؛ مثبت يا منفي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سخني كه به زبان مي‌رانيد، نتيجه‌اي در دنيا به وجود مي‌آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به ندرت از روي انديشه و درنگ، سخن مي‌گوييم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنهان كردن حقايق هميشه نتيجه‌ي وارونه دارد. هر چه بيشتر آن را پنهان كنيد، بدتر به خودتان و كسان ديگري كه در آن بهره‌اي دارند، آسيب مي‌رسانيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ياد بگيريم هر چه زودتر راستش را بگوييم، يكي از مهم‌ترين راه‌هاي كاميابي را كه سبب پيشرفت ما مي‌شود، كسب كرده‌ايم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتن حقيقت، مانند تفاوت بين سود يا زيان در داد و ستد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر ما به اندازه‌اي درباره‌ي جريحه‌دار كردن احساسات ديگران، آشفته و نگران هستيم كه احساسات راستين خود را بيان نمي‌كنيم و به جاي آن، به خودمان آسيب مي‌رسانيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همه‌ي خشم پنهان و رنجش و ناباوري خود را بيان كنيد، ديگر چيزي جز عشق باقي نمي‌ماند و با عشق است كه مي‌توان همه چيز را آفريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما نخست بايد آب مانده را بيرون بريزيد تا جاي خالي براي آب تازه باز كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسياري از مردم، بزرگترين كاميابي‌هاي خود را از راه يادداشت آگاهي‌هاي شهودي كسب كرده‌اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه افراد، زماني را براي انجام كاري تعيين مي‌كنند و مسئوليت آن را مي‌پذيرند، بازدهي بيشتري دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ‌كس زمانش را در اختيار شما نمي‌گذارد، مگر از او بخواهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال دوستاني باشيد كه داراي همان تجربه‌اي هستند كه شما براي رسيدن به هدفتان به آن نياز داريد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران