0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم خاص از سطح خاصي از احترام برخوردارند، نه فقط براي اينكه خودشان با ديگران اين‌گونه رفتار مي‌كنند، بلكه از آن مهم‌تر، به اين دليل كه خودشان براي خودشان احترام قائل هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد درجه يك هميشه در حال ساختن و به دست آوردن اهداف بزرگ‌تري هستند كه آن‌ها را وادار مي‌كند همواره با افزودن ارزش به اين دنيا رشد و پيشرفت كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش و متانت شما به ديگران اميد مي‌دهد كه همه‌ي كارها خوب پيش خواهد رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمان‌هايي كه زير فشار هستيد، بردباري، متانت و يكپارچگي خود را پاس داريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برپايه‌ي بالاترين معيارهاي [=سنجه‌هاي] خود زندگي كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر كاري، درجه يك و ممتاز باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خواهان احترام و باور ديگران [نسبت به خود] هستيد؛ كه براي انجام كارهاي مهم و بزرگ در زندگي بسيار اهميت دارد؛ بايد بر سر پيمان‌هاي خود باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قولي كه بدهيد، به خودتان داده‌ايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكپارچگي و شرافت شما بيش از يك ميليون دلار ارزش دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه بر سر پيمان‌ها و قول‌هاي خود نيستيد، هزينه‌هاي بيروني و دورني بسياري براي شما دارد؛ باور، ارج و اعتبارتان را نزد ديگران – خانواده، دوستان، همكاران و مشتريان خود – از دست مي‌دهي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشكل اصلي اين نيست كه مردم قول مي‌دهند و سپس به آسودگي زير قول خود مي‌زنند؛ مشكل اصلي اين است كه آن‌ها از هزينه‌هاي روانشناختي اين كار خبر ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بر سر پيمان‌هاي خود نباشيد، برايتان گران تمام مي‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دارنده‌ي شركت، مدير، آموزگار، پدر، مربي يا فقط يك دوست باشيد، اگر بخواهيد در قبال مردم ديگر كامروا شويد، بايد در هنر سپاسگزاري مهارت پيدا كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افرادي كه پشت سر كسي سخن نمي‌گويند، دنيا را روشن‌تر و شفاف‌تر مي‌بينند، روشن‌تر مي‌انديشند و بنابراين، در كارها و رفتارشان كارآمدتر هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با همه‌ي مردم به خوبي گفتگو، رفتار و برخورد كنم و از آن‌ها چشم‌داشت واكنش خوب داشته باشم، هميشه برپايه‌ي همان چشم‌داشت‌هاي مثبتي كه از آن‌ها دارم، رفتار خواهند كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر ما چون آدم‌هاي بدي هستيم، واژه‌ها را به گونه‌اي بد به كار مي‌بريم، ولي خودمان متوجه نمي‌شويم؛ چون تاكنون كسي به ما ياد نداده است كه واژه‌ها به راستي چه اندازه نيرومند هستند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم خاص از سطح خاصي از احترام برخوردارند، نه فقط براي اينكه خودشان با ديگران اين‌گونه رفتار مي‌كنند، بلكه از آن مهم‌تر، به اين دليل كه خودشان براي خودشان احترام قائل هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد درجه يك هميشه در حال ساختن و به دست آوردن اهداف بزرگ‌تري هستند كه آن‌ها را وادار مي‌كند همواره با افزودن ارزش به اين دنيا رشد و پيشرفت كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش و متانت شما به ديگران اميد مي‌دهد كه همه‌ي كارها خوب پيش خواهد رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمان‌هايي كه زير فشار هستيد، بردباري، متانت و يكپارچگي خود را پاس داريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برپايه‌ي بالاترين معيارهاي [=سنجه‌هاي] خود زندگي كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر كاري، درجه يك و ممتاز باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خواهان احترام و باور ديگران [نسبت به خود] هستيد؛ كه براي انجام كارهاي مهم و بزرگ در زندگي بسيار اهميت دارد؛ بايد بر سر پيمان‌هاي خود باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قولي كه بدهيد، به خودتان داده‌ايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكپارچگي و شرافت شما بيش از يك ميليون دلار ارزش دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه بر سر پيمان‌ها و قول‌هاي خود نيستيد، هزينه‌هاي بيروني و دورني بسياري براي شما دارد؛ باور، ارج و اعتبارتان را نزد ديگران – خانواده، دوستان، همكاران و مشتريان خود – از دست مي‌دهي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشكل اصلي اين نيست كه مردم قول مي‌دهند و سپس به آسودگي زير قول خود مي‌زنند؛ مشكل اصلي اين است كه آن‌ها از هزينه‌هاي روانشناختي اين كار خبر ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بر سر پيمان‌هاي خود نباشيد، برايتان گران تمام مي‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دارنده‌ي شركت، مدير، آموزگار، پدر، مربي يا فقط يك دوست باشيد، اگر بخواهيد در قبال مردم ديگر كامروا شويد، بايد در هنر سپاسگزاري مهارت پيدا كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افرادي كه پشت سر كسي سخن نمي‌گويند، دنيا را روشن‌تر و شفاف‌تر مي‌بينند، روشن‌تر مي‌انديشند و بنابراين، در كارها و رفتارشان كارآمدتر هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با همه‌ي مردم به خوبي گفتگو، رفتار و برخورد كنم و از آن‌ها چشم‌داشت واكنش خوب داشته باشم، هميشه برپايه‌ي همان چشم‌داشت‌هاي مثبتي كه از آن‌ها دارم، رفتار خواهند كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر ما چون آدم‌هاي بدي هستيم، واژه‌ها را به گونه‌اي بد به كار مي‌بريم، ولي خودمان متوجه نمي‌شويم؛ چون تاكنون كسي به ما ياد نداده است كه واژه‌ها به راستي چه اندازه نيرومند هستند