0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما و شما به تنهايي مسئول اقدام جهت آفرينش زندگي رويايي خودتان هستيد. هيچ كس ديگري نمي‌تواند آن را براي شما انجام دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از ترس اشتباه كردن، ضعيف يا بد عمل كردن، هيچ كاري نكنيد، هرگز نتيجه‌اي از آن كار نمي‌گيريد و بنابراين، هرگز كار شما بهتر نخواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذاريد براي انجام كاري، نخست دوازده كبوتر به شكل صليب روي بام خانه‌ي شما بنشيند تا نشان آن باشد كه بايد آغاز كنيد؛ فقط آغاز كنيد؛ هم اكنون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فقط به اندازه‌‌ي كافي كمك كنيد تا ديگران هر آنچه مي‌خواهند به دست آورند، شما هم به آنچه در زندگي مي‌خواهيد مي‌رسيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا خيلي مثبت‌تر به كساني كه مي‌بخشند، پاسخ مي‌دهد تا كساني كه فقط گيرنده هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه زمان زيادي را صرف مردم مي‌كنيد، شبكه‌ي كاري بخشنده‌اي مي‌سازيد كه از كساني كه عشق مي‌بخشند و تفاوتي در دنيا ايجاد مي‌كنند، مراقبت و پشتيباني مي‌كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر از آنچه مي‌بخشيد، دريافت مي‌كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به ديگران خدمت كنيد، آن خدمت به صورت چند برابر به خود شما بازمي‌گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كساني كه راهي براي خدمت به ديگران يافته‌اند، از بالاترين سطح خرسندي و خشنودي نسبت به خود برخوردارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم در هر سطحي از زندگي كه باشند، مي‌توانند ميليونر شوند، صرفاً اگر ياد بگيرند به طور منظم پول خود را پس‌انداز و آن را سرمايه‌گذاري كنند و به اندازه‌ي كافي هم زود، دست به كار شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان، بهترين دوست شماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي‌خواهيد از نظر مادي كامروا شويد، هشيار باشيد و نه تنها به درستي بدانيد كجا هستيد، بلكه به درستي بدانيد به كجا مي‌خواهيد برسيد و براي رسيدن به آن مرحله به چه چيزهايي نياز داريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي از نخستين راه‌هاي توانگر شدن اين است كه تصميمي آگاهانه براي توانگر شدن بگيريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را مي‌خواهيد، به گونه‌اي مجسم كنيد كه گويي هم اكنون آن را دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر زندگي انسان، آموزش در هنگام كار است. برخي از مهمترين مطالب فقط در روند انجام كار آموخته مي‌شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي اينكه توانگر شويد، بايد هر گونه ديدگاه منفي يا باور محدود كننده‌اي را كه درباره‌ي پول داريد، شناسايي و ريشه‌يابي كنيد و برايش جايگزين در نظر بگيريد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما و شما به تنهايي مسئول اقدام جهت آفرينش زندگي رويايي خودتان هستيد. هيچ كس ديگري نمي‌تواند آن را براي شما انجام دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از ترس اشتباه كردن، ضعيف يا بد عمل كردن، هيچ كاري نكنيد، هرگز نتيجه‌اي از آن كار نمي‌گيريد و بنابراين، هرگز كار شما بهتر نخواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذاريد براي انجام كاري، نخست دوازده كبوتر به شكل صليب روي بام خانه‌ي شما بنشيند تا نشان آن باشد كه بايد آغاز كنيد؛ فقط آغاز كنيد؛ هم اكنون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فقط به اندازه‌‌ي كافي كمك كنيد تا ديگران هر آنچه مي‌خواهند به دست آورند، شما هم به آنچه در زندگي مي‌خواهيد مي‌رسيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا خيلي مثبت‌تر به كساني كه مي‌بخشند، پاسخ مي‌دهد تا كساني كه فقط گيرنده هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه زمان زيادي را صرف مردم مي‌كنيد، شبكه‌ي كاري بخشنده‌اي مي‌سازيد كه از كساني كه عشق مي‌بخشند و تفاوتي در دنيا ايجاد مي‌كنند، مراقبت و پشتيباني مي‌كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر از آنچه مي‌بخشيد، دريافت مي‌كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به ديگران خدمت كنيد، آن خدمت به صورت چند برابر به خود شما بازمي‌گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كساني كه راهي براي خدمت به ديگران يافته‌اند، از بالاترين سطح خرسندي و خشنودي نسبت به خود برخوردارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم در هر سطحي از زندگي كه باشند، مي‌توانند ميليونر شوند، صرفاً اگر ياد بگيرند به طور منظم پول خود را پس‌انداز و آن را سرمايه‌گذاري كنند و به اندازه‌ي كافي هم زود، دست به كار شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان، بهترين دوست شماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي‌خواهيد از نظر مادي كامروا شويد، هشيار باشيد و نه تنها به درستي بدانيد كجا هستيد، بلكه به درستي بدانيد به كجا مي‌خواهيد برسيد و براي رسيدن به آن مرحله به چه چيزهايي نياز داريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي از نخستين راه‌هاي توانگر شدن اين است كه تصميمي آگاهانه براي توانگر شدن بگيريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را مي‌خواهيد، به گونه‌اي مجسم كنيد كه گويي هم اكنون آن را دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر زندگي انسان، آموزش در هنگام كار است. برخي از مهمترين مطالب فقط در روند انجام كار آموخته مي‌شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي اينكه توانگر شويد، بايد هر گونه ديدگاه منفي يا باور محدود كننده‌اي را كه درباره‌ي پول داريد، شناسايي و ريشه‌يابي كنيد و برايش جايگزين در نظر بگيريد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران