0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر از آنچه مردم چشم‌داشت آن را دارند، ارائه دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار كه با ترس روبرو مي‌شويد، اگر كاري در موردش بكنيد، بيشتر به توانايي‌هاي خود پي‌ مي‌بريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بايد به روياهاي خود باور داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه همه به تو مي‌گويند خِرد خود را از دست داده‌اي، بدان كه كار مهمي مي‌كني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدانيد كه ترس وجود دارد، ولي نگذاريد كه شما را از انجام كارهاي مهم بازدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما هم مي‌توانيد از جايي كه هستيد به چيزي كه مي‌خواهيد، برسيد، اگر فقط باور كنيد كه چنانچه بخواهيد، مسير بر شما آشكار خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به راستي بدانيد در پي چه هستيد، راه‌هاي زيادي براي رسيدن به هدف وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با كشف هدف راستين، تصميم‌گيري درباره‌ي آنچه به راستي مي‌خواهيد انجام دهيد و داشته باشيد، باور به اينكه مي‌توانيد آن را انجام دهيد يا آن را داشته باشيد، به دقت، كار رويايي خود را بيافرينيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذوق و شوق، ابزاري نيرومند براي رسيدن به كاميابي است و شايستگي آن را دارد كه همواره درباره‌اش كار كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كامرواترين مردماني كه تاكنون ديده‌ام، بيشترين دلبستگي‌شان به كاري‌ست كه مي‌كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عاشق كارتان باشيد، اگر از آن لذت ببريد، بي‌شك، كامروا مي‌شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي هر آنچه زاده شده باشيد، از همان، نيرو مي‌گيريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بيشتر براي كاميابي ديگران تلاش كنيد، آن‌ها ه�� بيشتر خواهان كاميابي شما خواهند بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي از نيرومندترين راه‌ها براي آموختن، اين است كه آنچه را مي‌دانيم به ديگران بياموزيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين خدمتي كه مي‌توانيد به اين دنيا بكنيد اين است كه خودآگاهي بيشتري داشته باشيد، خود را بشناسيد و قدرت خود را براي افزايش احساس قلبي‌ نسبت به روياها و آرزوهايتان افزايش دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ‌ترين هديه‌اي كه مي‌توانيد به كسي بدهيد، هديه‌ي عشق و قدرت است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر از آنچه مردم چشم‌داشت آن را دارند، ارائه دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار كه با ترس روبرو مي‌شويد، اگر كاري در موردش بكنيد، بيشتر به توانايي‌هاي خود پي‌ مي‌بريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بايد به روياهاي خود باور داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه همه به تو مي‌گويند خِرد خود را از دست داده‌اي، بدان كه كار مهمي مي‌كني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدانيد كه ترس وجود دارد، ولي نگذاريد كه شما را از انجام كارهاي مهم بازدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما هم مي‌توانيد از جايي كه هستيد به چيزي كه مي‌خواهيد، برسيد، اگر فقط باور كنيد كه چنانچه بخواهيد، مسير بر شما آشكار خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به راستي بدانيد در پي چه هستيد، راه‌هاي زيادي براي رسيدن به هدف وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با كشف هدف راستين، تصميم‌گيري درباره‌ي آنچه به راستي مي‌خواهيد انجام دهيد و داشته باشيد، باور به اينكه مي‌توانيد آن را انجام دهيد يا آن را داشته باشيد، به دقت، كار رويايي خود را بيافرينيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذوق و شوق، ابزاري نيرومند براي رسيدن به كاميابي است و شايستگي آن را دارد كه همواره درباره‌اش كار كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كامرواترين مردماني كه تاكنون ديده‌ام، بيشترين دلبستگي‌شان به كاري‌ست كه مي‌كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عاشق كارتان باشيد، اگر از آن لذت ببريد، بي‌شك، كامروا مي‌شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي هر آنچه زاده شده باشيد، از همان، نيرو مي‌گيريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بيشتر براي كاميابي ديگران تلاش كنيد، آن‌ها هم بيشتر خواهان كاميابي شما خواهند بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي از نيرومندترين راه‌ها براي آموختن، اين است كه آنچه را مي‌دانيم به ديگران بياموزيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين خدمتي كه مي‌توانيد به اين دنيا بكنيد اين است كه خودآگاهي بيشتري داشته باشيد، خود را بشناسيد و قدرت خود را براي افزايش احساس قلبي‌ نسبت به روياها و آرزوهايتان افزايش دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ‌ترين هديه‌اي كه مي‌توانيد به كسي بدهيد، هديه‌ي عشق و قدرت است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران