0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روبرو شدن با چيزي كه در زندگي شما نتيجه نمي‌دهد، كمابيش به اين معناست كه شما سرگرم انجام كاري پريشان كننده و دردسرساز هستيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان‌ها مي‌توانند هر چيزي را ببخشند؛ هر اندازه هم كه دردناك يا ستمگرانه باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه كسي را مي‌بخشيد، اين كار، شما را به زمان حال برمي‌گرداند؛ جايي كه ممكن است رويدادهاي خوبي برايتان رخ دهد و جايي كه مي‌توانيد براي آفرينش اهداف آينده‌ي خود دست به كار شويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقيقت اين است... ما نيازمند آنيم كه گذشته را رها كنيم و با آغوش باز به پيشباز آينده برويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي اينكه در مسير كاميابي خود با شتاب‌ بيشتري به پيش رويد، مسائلي را كه هر روز شما را آزار مي‌دهد و در ذهن شما مي‌ماند، از ذهن خود برداريد، جابجا كنيد، ترميم كنيد يا از دست آن‌ها رها شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستي، هر آنچه را مي‌خواهيد يا مي‌بايست بدانيد، ياد بگيريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانايي خود را براي يادگيري و به كارگيري آنچه ياد مي‌گيريد، افزايش دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي‌خواهيد در زندگي چيزي ياد بگيريد و پيشرفت كنيد، بايد آموزش‌پذير باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناقص ماندن كار پيشين، شما را از تمركز روي كار تازه بازمي‌دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي‌خواهيد كامروا شويد، بايد با افراد كامروا همنشين باشيد. بايد از آن‌ها بخواهيد كه روش‌ها و راهبردهاي كاميابي خود را به شما بگويند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاهانه بكوشيد خود را در جمع افراد مثبت، پيشرفته و سطح بالا قرار دهيد. كساني كه شما را باور دارند، شما را به دنبال كردن روياهايتان تشويق مي‌كنند و براي پيروزي‌هاي شما دست مي‌زنند و شادي مي‌كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرايط زندگي شما هر چه باشد، مي‌توانيد زندگي خوب و سرشار از كاميابي براي خود بيافرينيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاميابي فقط از آن كساني نيست كه در خانواده‌هاي توانگر به دنيا آمده‌اند و هيچ مشكلي ندارند يا بر ديگران برتري دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از باشگاه "من نمي‌توانم، ترسناك است" بيرون آييد و به مردمان كامياب بپيونديد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جاي اينكه بر چگونه بيشتر گرفتن تمركز كنيد، بر چگونه بيشتر دادن متمركز شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به راستي مي‌خواهيد در كاري كه مي‌كنيد، برتر باشيد، بيشتر از آنچه خواسته شده، انجام دهيد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روبرو شدن با چيزي كه در زندگي شما نتيجه نمي‌دهد، كمابيش به اين معناست كه شما سرگرم انجام كاري پريشان كننده و دردسرساز هستيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان‌ها مي‌توانند هر چيزي را ببخشند؛ هر اندازه هم كه دردناك يا ستمگرانه باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه كسي را مي‌بخشيد، اين كار، شما را به زمان حال برمي‌گرداند؛ جايي كه ممكن است رويدادهاي خوبي برايتان رخ دهد و جايي كه مي‌توانيد براي آفرينش اهداف آينده‌ي خود دست به كار شويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقيقت اين است... ما نيازمند آنيم كه گذشته را رها كنيم و با آغوش باز به پيشباز آينده برويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي اينكه در مسير كاميابي خود با شتاب‌ بيشتري به پيش رويد، مسائلي را كه هر روز شما را آزار مي‌دهد و در ذهن شما مي‌ماند، از ذهن خود برداريد، جابجا كنيد، ترميم كنيد يا از دست آن‌ها رها شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستي، هر آنچه را مي‌خواهيد يا مي‌بايست بدانيد، ياد بگيريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانايي خود را براي يادگيري و به كارگيري آنچه ياد مي‌گيريد، افزايش دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي‌خواهيد در زندگي چيزي ياد بگيريد و پيشرفت كنيد، بايد آموزش‌پذير باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناقص ماندن كار پيشين، شما را از تمركز روي كار تازه بازمي‌دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي‌خواهيد كامروا شويد، بايد با افراد كامروا همنشين باشيد. بايد از آن‌ها بخواهيد كه روش‌ها و راهبردهاي كاميابي خود را به شما بگويند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاهانه بكوشيد خود را در جمع افراد مثبت، پيشرفته و سطح بالا قرار دهيد. كساني كه شما را باور دارند، شما را به دنبال كردن روياهايتان تشويق مي‌كنند و براي پيروزي‌هاي شما دست مي‌زنند و شادي مي‌كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرايط زندگي شما هر چه باشد، مي‌توانيد زندگي خوب و سرشار از كاميابي براي خود بيافرينيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاميابي فقط از آن كساني نيست كه در خانواده‌هاي توانگر به دنيا آمده‌اند و هيچ مشكلي ندارند يا بر ديگران برتري دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از باشگاه "من نمي‌توانم، ترسناك است" بيرون آييد و به مردمان كامياب بپيونديد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جاي اينكه بر چگونه بيشتر گرفتن تمركز كنيد، بر چگونه بيشتر دادن متمركز شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به راستي مي‌خواهيد در كاري كه مي‌كنيد، برتر باشيد، بيشتر از آنچه خواسته شده، انجام دهيد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران