0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جواهر لعل نهرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما باید خوبی را در هر جا پیدا می كنیم بگیریم و بكوشیم تا بدی را هم از هر جا كه هست دور سازیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه حقیقی برای درك داستان زمین این نیست كه در این باره در كتابهای مردم دیگر، مطالبی بخوانیم بلكه بهتر این است كه به خود كتاب طبیعت باز گردیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیروی فكر، آدمیزاد را از حیوانات متمایز ساخت. همین نیرو آنان را از نیرومندترین و بزرگترین حیوانات وحشی هم نیرومندتر ساخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگیدن مردم با هم و كشتن یكدیگر نابخردانه ترین كاری است كه انسان می تواند بكند؛ این كار برای هیچ كس ثمری ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند مرد تفنگدار به اندازه ی یك مرد بی سلاح متمدن نباشد، نباید به او گفت كه متمدن نیست زیرا در غیر این صورت با تفنگی او را از پا در خواهد آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین نشانه ی تمدن، وجود انسان بزرگوار و نیك است كه خودخواه نباشد و همراه با دیگران برای خوشبختی همه كار كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخواهیم چیزی درباره ی دنیای خودمان بدانیم نباید تنها به كشور كوچكی كه ممكن است در آن به دنیا آمده باشیم بیندیشیم بلكه باید به تمام كشورها و تمام مردمی كه بر روی زمین هستند فكر كنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكنون روزگاری است كه شخصی كه هیچ كار نمی كند پولهای اضافی هنگفتی به دست می آورد، در حالی كه بیشتر كسانی كه با زحمت و سختی، كار زیادی انجام می دهند هیچ سهمی از آن به دست نمی آورند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكنون در هر كشوری مردم تصور می كنند كه خودشان بهتر و باهوش ترین مردمانند و دیگران به خوبی و شایستگی ایشان نیستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدان جنگ به كسی فرصت مطالعه نمی دهد؛ هركس هر چه می داند باید به كار ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنداشتن بسیار شیرین است زیرا ما با پنداشته های خود می توانیم افسانه های پریان را هم بسازیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پول برای تهیه ی چیزهایی كه مورد نیازمان است صرف نشود هیچ ثمره ای ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر مردم معمولاً دلیل كارهای خود را از یاد می برند و بعدها بدون اینكه بفهمند چرا، از كارهای دیگران پیروی می كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان در ظرف دو سال یك كارخانه ذوب آهن ساخت، ولی برای تربیت یك مدیر برای این صنعت باید بیست سال وقت صرف كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرداندن تصاویر آویخته بر دیوار، مسیر تاریخ را دگرگون نمی كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گذشته خود هرگز نمی اندیشم، مگر آنكه بخواهم از آن نتیجه ای بگیرم.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جواهر لعل نهرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما باید خوبی را در هر جا پیدا می كنیم بگیریم و بكوشیم تا بدی را هم از هر جا كه هست دور سازیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه حقیقی برای درك داستان زمین این نیست كه در این باره در كتابهای مردم دیگر، مطالبی بخوانیم بلكه بهتر این است كه به خود كتاب طبیعت باز گردیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیروی فكر، آدمیزاد را از حیوانات متمایز ساخت. همین نیرو آنان را از نیرومندترین و بزرگترین حیوانات وحشی هم نیرومندتر ساخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگیدن مردم با هم و كشتن یكدیگر نابخردانه ترین كاری است كه انسان می تواند بكند؛ این كار برای هیچ كس ثمری ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند مرد تفنگدار به اندازه ی یك مرد بی سلاح متمدن نباشد، نباید به او گفت كه متمدن نیست زیرا در غیر این صورت با تفنگی او را از پا در خواهد آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین نشانه ی تمدن، وجود انسان بزرگوار و نیك است كه خودخواه نباشد و همراه با دیگران برای خوشبختی همه كار كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخواهیم چیزی درباره ی دنیای خودمان بدانیم نباید تنها به كشور كوچكی كه ممكن است در آن به دنیا آمده باشیم بیندیشیم بلكه باید به تمام كشورها و تمام مردمی كه بر روی زمین هستند فكر كنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكنون روزگاری است كه شخصی كه هیچ كار نمی كند پولهای اضافی هنگفتی به دست می آورد، در حالی كه بیشتر كسانی كه با زحمت و سختی، كار زیادی انجام می دهند هیچ سهمی از آن به دست نمی آورند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكنون در هر كشوری مردم تصور می كنند كه خودشان بهتر و باهوش ترین مردمانند و دیگران به خوبی و شایستگی ایشان نیستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدان جنگ به كسی فرصت مطالعه نمی دهد؛ هركس هر چه می داند باید به كار ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنداشتن بسیار شیرین است زیرا ما با پنداشته های خود می توانیم افسانه های پریان را هم بسازیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پول برای تهیه ی چیزهایی كه مورد نیازمان است صرف نشود هیچ ثمره ای ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر مردم معمولاً دلیل كارهای خود را از یاد می برند و بعدها بدون اینكه بفهمند چرا، از كارهای دیگران پیروی می كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان در ظرف دو سال یك كارخانه ذوب آهن ساخت، ولی برای تربیت یك مدیر برای این صنعت باید بیست سال وقت صرف كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرداندن تصاویر آویخته بر دیوار، مسیر تاریخ را دگرگون نمی كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گذشته خود هرگز نمی اندیشم، مگر آنكه بخواهم از آن نتیجه ای بگیرم.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران