0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جرج برناردشاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهای خوشبین و بدبین هردو برای جامعه مفید هستند ،خوشبین هواپیما را اختراع میکند و بدبین چتر نجات را !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو  آدم گرسنه دو برابر یک آدم گرسنه خطر ندارد; اما دو آدم رذل ده برابر خطرناک می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی دو تراژدی هست: اینکه به آنچه قلبت می خواهد نرسی و اینکه برسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت دزد و پولدار در آنست که دزد ،مال ثروتمندان را میدزدد و پولدار ،پول فقرا را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب زن یگانه جایی است که خیر و شر با هم در آن جمعند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین عشق توام با کمی حماقت و مقداری زیاد کنجکاوی است .ب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمی تواند تمام عمر، خوشی را تحمل کند؛ در این صورت دنیا جهنم میشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی روزی یکبار در خانه را میزند ،اما بدبختانه در آن زمان صاحبخانه در منزل همسایه است و صدای در را نمی شنود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین جا برای آزمودن تربیت یک آدم، وسط دعواست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ازدواج باید چهار عمل اصلی حساب رعایت شود:جمع،تفریق،ضرب و تقسیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق وقتی به سروقت پیران میرود ،آنها را جوان میکند.ب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی قرار نیست خودتان را کشف کنید ، قرار است خودتان را بسازید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اننسان منطقی خود را با جهان وفق می دهد. انسان غیرمنطقی تلاش می کند که جهان را با خود وفق سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشید چیزهایی که دوست دارید را بدست آورید وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را که بدست آورده اید دوست داشته باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه میتواند انجام میدهد و آنکه نمیتواند انتقاد میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی که به کار بد شما پاسخی نمی‌دهد بترسید؛ او نه شما را می بخشد، نه می‌گذارد خودتان را ببخشید...

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جرج برناردشاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهای خوشبین و بدبین هردو برای جامعه مفید هستند ،خوشبین هواپیما را اختراع میکند و بدبین چتر نجات را !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو  آدم گرسنه دو برابر یک آدم گرسنه خطر ندارد; اما دو آدم رذل ده برابر خطرناک می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی دو تراژدی هست: اینکه به آنچه قلبت می خواهد نرسی و اینکه برسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت دزد و پولدار در آنست که دزد ،مال ثروتمندان را میدزدد و پولدار ،پول فقرا را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب زن یگانه جایی است که خیر و شر با هم در آن جمعند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین عشق توام با کمی حماقت و مقداری زیاد کنجکاوی است .ب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمی تواند تمام عمر، خوشی را تحمل کند؛ در این صورت دنیا جهنم میشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی روزی یکبار در خانه را میزند ،اما بدبختانه در آن زمان صاحبخانه در منزل همسایه است و صدای در را نمی شنود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین جا برای آزمودن تربیت یک آدم، وسط دعواست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ازدواج باید چهار عمل اصلی حساب رعایت شود:جمع،تفریق،ضرب و تقسیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق وقتی به سروقت پیران میرود ،آنها را جوان میکند.ب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی قرار نیست خودتان را کشف کنید ، قرار است خودتان را بسازید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اننسان منطقی خود را با جهان وفق می دهد. انسان غیرمنطقی تلاش می کند که جهان را با خود وفق سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشید چیزهایی که دوست دارید را بدست آورید وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را که بدست آورده اید دوست داشته باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه میتواند انجام میدهد و آنکه نمیتواند انتقاد میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی که به کار بد شما پاسخی نمی‌دهد بترسید؛ او نه شما را می بخشد، نه می‌گذارد خودتان را ببخشید...

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران