0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جرج برناردشاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسي نمي تواند حافظ، سعدي يا مولانا شود؛ هر كس به جاي خود و براي خود كسي است؛ هر كس داراي سبكي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه راست بگو، اما هر راستي را نگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر توانايي هاي افراد كمتر باشد؛ ادعاي آنها بيشتر خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها به نسبت ظرفيتي كه براي كسب تجربه دارند عاقل اند نه به نسبت تجاربي كه اندوخته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادي يعني مسؤوليت؛ براي همين است كه بيشتر انسانها از آن وحشت دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقلاب، ستمديدگان را آزاد نمي كند، [ بلكه ] تنها استثمارگران را تغيير مي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ندرت اشخاصي را پيدا مي كنيد كه در سال، بيش از دو يا سه بار فكر كنند. من خودم با هفته اي يكبار يا دو بار فكر كردن به شهرت جهاني رسيده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز بدبختي و بيچارگي ما اوقات فراغتمان است كه آن را با فكر كردن در مورد خوشبختي و بدبختي مي گذرانيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواني، زماني است كه شما پدر و مادر خود را بابت هر چيزي گناهكار مي‌دانيد و پختگي، زماني است كه مي‌آموزيد همه‌ي گناه‌ها به گردن بي‌تجربگي نسل جوانتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك عمر اشتباه كردن، نه تنها افتخارآميز است، كه بسيار سودمندتر از يك عمر نشستن بيهوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذراندن زندگي در جهت هدفي كه آن را بزرگ و شكوهمند مي‌دانيد، منجر به شادي و سرور راستين مي‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان ببری را بکشد،نامش را تمرین مردانگی میگذارند.ولی وقتی ببری انسان را بدرد نام اینکار را توحش و آدمخواری می نهند،تفاوت جنایت و عدالت هم در قاموس بشر از این بیشتر نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها یگانه حیواناتی هستند که من از آنها سخت وحشت دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکومت طلایی آنجاست که نتوان قوانین را با پول خرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین راه برای رسیدن به خوشبختی این است که خودتان باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ‌های خوشبینانه چنان قدرت درمانی بالایی دارند که اگر پزشکی نتواند آنها را به صورت متقاعد کننده‌ای به زبان بیاورد ، به درد این شغل نمی خورد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جرج برناردشاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسي نمي تواند حافظ، سعدي يا مولانا شود؛ هر كس به جاي خود و براي خود كسي است؛ هر كس داراي سبكي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه راست بگو، اما هر راستي را نگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر توانايي هاي افراد كمتر باشد؛ ادعاي آنها بيشتر خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها به نسبت ظرفيتي كه براي كسب تجربه دارند عاقل اند نه به نسبت تجاربي كه اندوخته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادي يعني مسؤوليت؛ براي همين است كه بيشتر انسانها از آن وحشت دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقلاب، ستمديدگان را آزاد نمي كند، [ بلكه ] تنها استثمارگران را تغيير مي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ندرت اشخاصي را پيدا مي كنيد كه در سال، بيش از دو يا سه بار فكر كنند. من خودم با هفته اي يكبار يا دو بار فكر كردن به شهرت جهاني رسيده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز بدبختي و بيچارگي ما اوقات فراغتمان است كه آن را با فكر كردن در مورد خوشبختي و بدبختي مي گذرانيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواني، زماني است كه شما پدر و مادر خود را بابت هر چيزي گناهكار مي‌دانيد و پختگي، زماني است كه مي‌آموزيد همه‌ي گناه‌ها به گردن بي‌تجربگي نسل جوانتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك عمر اشتباه كردن، نه تنها افتخارآميز است، كه بسيار سودمندتر از يك عمر نشستن بيهوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذراندن زندگي در جهت هدفي كه آن را بزرگ و شكوهمند مي‌دانيد، منجر به شادي و سرور راستين مي‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان ببری را بکشد،نامش را تمرین مردانگی میگذارند.ولی وقتی ببری انسان را بدرد نام اینکار را توحش و آدمخواری می نهند،تفاوت جنایت و عدالت هم در قاموس بشر از این بیشتر نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها یگانه حیواناتی هستند که من از آنها سخت وحشت دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکومت طلایی آنجاست که نتوان قوانین را با پول خرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین راه برای رسیدن به خوشبختی این است که خودتان باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ‌های خوشبینانه چنان قدرت درمانی بالایی دارند که اگر پزشکی نتواند آنها را به صورت متقاعد کننده‌ای به زبان بیاورد ، به درد این شغل نمی خورد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران