0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جرج برناردشاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين مصلح كسي است كه اصلاح را از خود شروع كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كه حقيقت را پنهان مي كند، مي خواهد با دست روي خورشيد را بپوشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تجربه آموختم كه انسانها هرگز از تجربه چيزي نمي آموزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر مردم دعا نمي كنند، تنها التماس مي كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك خانواده شاد چيزي جز يك بهشت زودرس نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت بهترين تحقير است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصل و نسب مردان زماني مشخص مي شود كه آنها بر سر مسايل كوچك با هم مشكل پيدا مي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چيزها را مي بيني و مي پرسي: چرا؟ من خواب چيزهايي را كه وجود ندارند مي بينم و مي گويم: چرا كه نه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و اما طول عمر سعادت! هيچ انسان زنده اي قادر نخواهد بود در برابر آن تاب بياورد؛ ممكن است دوزخي بر روي زمين باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين مكان براي يافتن پروردگار، باغ وجودت است. مي تواني او را در آنجا جستجو كني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد موفق كسي است كه با جهان سازگار مي شود و بازنده كسي است كه با پافشاري مي خواهد جهان را با خويشتن سازگار كند. بنابراين، همه ي پـيشرفت هاي جهان، كار بازندگان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تراژدي دردناك در زندگي وجود دارد: يكي اينكه در عشقت ناكام شوي و ديگر اينكه به وصال عشقت برسي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها نه به نسبت تجربه هاي خود، بلكه به نسبت ظرفيتي كه براي تجربه كردن دارند عاقل هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيشروان، انسانهايي هستند كه براي رسيدن به مطلوب خويش به پا مي خيزند و اگر بدان دست نيابند به ساختن آن همت مي گمارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام حقايق بزرگ در ابتدا كفر به نظر مي رسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ عشقي صادقانه تر از عشق به غذا نيست

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جرج برناردشاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين مصلح كسي است كه اصلاح را از خود شروع كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كه حقيقت را پنهان مي كند، مي خواهد با دست روي خورشيد را بپوشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تجربه آموختم كه انسانها هرگز از تجربه چيزي نمي آموزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر مردم دعا نمي كنند، تنها التماس مي كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك خانواده شاد چيزي جز يك بهشت زودرس نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت بهترين تحقير است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصل و نسب مردان زماني مشخص مي شود كه آنها بر سر مسايل كوچك با هم مشكل پيدا مي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چيزها را مي بيني و مي پرسي: چرا؟ من خواب چيزهايي را كه وجود ندارند مي بينم و مي گويم: چرا كه نه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و اما طول عمر سعادت! هيچ انسان زنده اي قادر نخواهد بود در برابر آن تاب بياورد؛ ممكن است دوزخي بر روي زمين باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين مكان براي يافتن پروردگار، باغ وجودت است. مي تواني او را در آنجا جستجو كني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد موفق كسي است كه با جهان سازگار مي شود و بازنده كسي است كه با پافشاري مي خواهد جهان را با خويشتن سازگار كند. بنابراين، همه ي پـيشرفت هاي جهان، كار بازندگان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تراژدي دردناك در زندگي وجود دارد: يكي اينكه در عشقت ناكام شوي و ديگر اينكه به وصال عشقت برسي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها نه به نسبت تجربه هاي خود، بلكه به نسبت ظرفيتي كه براي تجربه كردن دارند عاقل هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيشروان، انسانهايي هستند كه براي رسيدن به مطلوب خويش به پا مي خيزند و اگر بدان دست نيابند به ساختن آن همت مي گمارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام حقايق بزرگ در ابتدا كفر به نظر مي رسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ عشقي صادقانه تر از عشق به غذا نيست

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران