0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جرج برناردشاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه می تواند ، انجام می دهد،آنکه نمی تواند انتقاد می کند. .جرج برنارد شاو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی که با من درست رفتار می‌کند خیاطم است که هر بار که مرا می‌بیند، اندازه‌های جدیدم را می‌گیرد. بقیه به همان اندازه قبلی چسبیده‌اند و توقع دارند من خودم را با آنها جور کنم. -- جورج برنارد شاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك خانواده خوشحال چيزي جز يك بهشت زود رس نيست.
جورج برنارد شاو


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چیزها را می بینی و می پرسی: چرا؟ من خواب چیزهایی را که وجود ندارند می بینم و می گویم: چرا که نه؟ جرج برنارد شاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت بهترین تحقیر است (جرج برنارد شاو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش در دو صورت خطرناك مي شود : اول اينكه در دست آدم ناداني قرار گيرد و دوم اينكه فكر كند به هدف خود رسيده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش زماني خطرناك است كه فكر كند به هدف خود رسيده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين نعمت خدا هستي و حيات است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كه مي تواند، انجام مي دهد و آن كه نمي تواند، انتقاد مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهيدستي، ريشه ي تمام پليدي ها است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي، پُر از ماجراهاي دلنشين و هيجان انگيز است؛ هرگز شانس خود را براي يافتن آنها از دست ندهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بيشتر كار مي كنم، بيشتر زندگي مي كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به آوازه اي بين المللي دست يافتم، چون يك يا دو بار در هفته مي انديشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون هنر، ظريف نبودن واقعيت، دنيا را مكاني تحمل‌ناپذير مي‌سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزه‌ي زندگي به سبب مرگ از دست نمي‌رود، همان گونه كه خنده ما از جدي بودن زندگي نمي‌كاهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شگفتي هاي زندگي اين است كه مرگ، درست زماني ما را درمي‌يابد، كه آماده شده‌ايم تا از يك زندگي شيرين برخوردار شويم.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جرج برناردشاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه می تواند ، انجام می دهد،آنکه نمی تواند انتقاد می کند. .جرج برنارد شاو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی که با من درست رفتار می‌کند خیاطم است که هر بار که مرا می‌بیند، اندازه‌های جدیدم را می‌گیرد. بقیه به همان اندازه قبلی چسبیده‌اند و توقع دارند من خودم را با آنها جور کنم. -- جورج برنارد شاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك خانواده خوشحال چيزي جز يك بهشت زود رس نيست.
جورج برنارد شاو


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چیزها را می بینی و می پرسی: چرا؟ من خواب چیزهایی را که وجود ندارند می بینم و می گویم: چرا که نه؟ جرج برنارد شاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت بهترین تحقیر است (جرج برنارد شاو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش در دو صورت خطرناك مي شود : اول اينكه در دست آدم ناداني قرار گيرد و دوم اينكه فكر كند به هدف خود رسيده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش زماني خطرناك است كه فكر كند به هدف خود رسيده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين نعمت خدا هستي و حيات است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كه مي تواند، انجام مي دهد و آن كه نمي تواند، انتقاد مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهيدستي، ريشه ي تمام پليدي ها است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي، پُر از ماجراهاي دلنشين و هيجان انگيز است؛ هرگز شانس خود را براي يافتن آنها از دست ندهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بيشتر كار مي كنم، بيشتر زندگي مي كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به آوازه اي بين المللي دست يافتم، چون يك يا دو بار در هفته مي انديشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون هنر، ظريف نبودن واقعيت، دنيا را مكاني تحمل‌ناپذير مي‌سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزه‌ي زندگي به سبب مرگ از دست نمي‌رود، همان گونه كه خنده ما از جدي بودن زندگي نمي‌كاهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شگفتي هاي زندگي اين است كه مرگ، درست زماني ما را درمي‌يابد، كه آماده شده‌ايم تا از يك زندگي شيرين برخوردار شويم.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران