0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جرج برناردشاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکومت طلایی آنجاست که نتوان قوانِن را با پول خرید. برنادشاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه می تواند ، انجام می دهد،آنکه نمی تواند انتقاد می کند. برنادشاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک بطری آب که تا نیمه داشته باشد،ازنظر یک فرد بدبین خالی وازنظریک فردخوش بین نیمه پراست . جرج برنارد شاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه دانش ملکه شود، تعلیم کافی نیست ، عمل لازم است. برنادشاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید بدست‌آورید وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را که بدست آورده‌اید دوست داشته‌باشید. جرج برنارد شاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چیزها را می بینی و می پرسی: چرا؟ من خواب چیزهائی را که وجود ندارند می بینم و می گویم: چرا که نه؟ جرج برنارد شاو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد منطقی خودشان را با دنیا تطبیق می‌دهند. افراد غیر منطقی سعی می‌کنند دنیا را با خودشان تطبیق دهند. پیشرفت بستگی به افراد غیرمنطقی دارد. جرج برنارد شاو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه مردم را دانشمند می کند ،مطالبی نیست که می خوانند بلکه چیزهایی است که یاد می گیرند. جرج برنارد شاو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین مصلح کسی است که اصلاح را از خود شروع کند . جرج برنارد شاو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تجربه آموختم که انسانها هرگز از تجربه چیزی نمی آموزند. برنارد شاو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر مردم دعا نمی کنند فقط التماس می کنند. برنارد شاو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک خانواده خوشحال چیزی جز یک بهشت زود رس نیست. برنارد شاو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت بهترین تحقیر است. برنارد شاو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که می تواند انجام می دهد و کسی که نمی تواند به دیگران یاد می دهد . جرج برنارد شاو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها به نسبت هر ظرفیتی که برای کسب تجربه دارند عاقلند نه به نسبت تجاربی که اندوخته اند . برنارد شاو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت، خیلی کثیف می‌‌شوی و مهم‌تر آنکه خوک ار این کار لذت می‌برد . جورج برنارد شاو 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جرج برناردشاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکومت طلایی آنجاست که نتوان قوانِن را با پول خرید. برنادشاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه می تواند ، انجام می دهد،آنکه نمی تواند انتقاد می کند. برنادشاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک بطری آب که تا نیمه داشته باشد،ازنظر یک فرد بدبین خالی وازنظریک فردخوش بین نیمه پراست . جرج برنارد شاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه دانش ملکه شود، تعلیم کافی نیست ، عمل لازم است. برنادشاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید بدست‌آورید وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را که بدست آورده‌اید دوست داشته‌باشید. جرج برنارد شاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چیزها را می بینی و می پرسی: چرا؟ من خواب چیزهائی را که وجود ندارند می بینم و می گویم: چرا که نه؟ جرج برنارد شاو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد منطقی خودشان را با دنیا تطبیق می‌دهند. افراد غیر منطقی سعی می‌کنند دنیا را با خودشان تطبیق دهند. پیشرفت بستگی به افراد غیرمنطقی دارد. جرج برنارد شاو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه مردم را دانشمند می کند ،مطالبی نیست که می خوانند بلکه چیزهایی است که یاد می گیرند. جرج برنارد شاو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین مصلح کسی است که اصلاح را از خود شروع کند . جرج برنارد شاو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تجربه آموختم که انسانها هرگز از تجربه چیزی نمی آموزند. برنارد شاو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر مردم دعا نمی کنند فقط التماس می کنند. برنارد شاو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک خانواده خوشحال چیزی جز یک بهشت زود رس نیست. برنارد شاو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت بهترین تحقیر است. برنارد شاو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که می تواند انجام می دهد و کسی که نمی تواند به دیگران یاد می دهد . جرج برنارد شاو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها به نسبت هر ظرفیتی که برای کسب تجربه دارند عاقلند نه به نسبت تجاربی که اندوخته اند . برنارد شاو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت، خیلی کثیف می‌‌شوی و مهم‌تر آنکه خوک ار این کار لذت می‌برد . جورج برنارد شاو 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران