0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که عشق می ورزید مگویید:خدا در دل من است بلکه بگویید :من در دل خدا هستم(جبران خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن هنگام که روحم عاشق جسمم شد و جفت گیرى این دو سر گرفت من بار دیگر متولد شدم. جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هنگامی که شما را می پرورد ، شاخ و برگ فاسد شده را هرس می کند . (جبران خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” رنجدیده ! اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به مردم بذل کنی بی تردید رستگاری ” . جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهی بالاتر از این نیست که از گناه دیگران پرده برداریم . . . (جبران خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه قلبی دو نفر نیاز به بیان الفاظ و عبارات ندارد ( جبران جبران خلیل)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضائي بين پندار و عمل وجود دارد كه با پشتكار پيموده مي شود. (جبران خليل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخالفت شاید کوتاهترین راه بین دو فکر باشد. "جبران خلیل جبران"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که گناه نکرده ات را ببخشد در حقیقت گناه خود کرده اش را می بخشد جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامیکه همه راز های زندگی بر تو گشوده شود .... آنگاه آرزوی مرگ خواهی کرد .... خلیل جبران 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است یکرنگ ماندن در دنیایى که مردمش براى پررنگ شدن حاضرند هزار رنگ باشند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما که در دردمندی نیایش میکنید,کاش در شادمانی نیز نیایش میکردید. (جبران خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بس آدمهایی که حرف راست زدند ، امادروغ گفتند، آدمهایی که دزدند اما دست به مال کسی نزدند وچه آدمهایی که قاتلند اما خون کسی را نریختند . جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه می توانیم نغمه ی کشتزاران را بشنویم , آنگاه کهگوش هامان آزمند شنیدن هیاهوی تمدن است؟ جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شو ولی عشق خود را به بند نکش  هر انچه ازان توست به سوی تو باز خواهد گشت جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار تجسم عشق است اگر نمی توانی با عشق کار کنی، اگر جز با ملالت و بیزاری کاری از تو بر نمی آید؛ بهتر است کار خود را ترک کنی و بر در مسجد بنشینی و صدقات کسانی را که با عشق کار می کنند بپذیری .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که عشق می ورزید مگویید:خدا در دل من است بلکه بگویید :من در دل خدا هستم(جبران خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن هنگام که روحم عاشق جسمم شد و جفت گیرى این دو سر گرفت من بار دیگر متولد شدم. جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هنگامی که شما را می پرورد ، شاخ و برگ فاسد شده را هرس می کند . (جبران خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” رنجدیده ! اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به مردم بذل کنی بی تردید رستگاری ” . جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهی بالاتر از این نیست که از گناه دیگران پرده برداریم . . . (جبران خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه قلبی دو نفر نیاز به بیان الفاظ و عبارات ندارد ( جبران جبران خلیل)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضائي بين پندار و عمل وجود دارد كه با پشتكار پيموده مي شود. (جبران خليل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخالفت شاید کوتاهترین راه بین دو فکر باشد. "جبران خلیل جبران"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که گناه نکرده ات را ببخشد در حقیقت گناه خود کرده اش را می بخشد جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامیکه همه راز های زندگی بر تو گشوده شود .... آنگاه آرزوی مرگ خواهی کرد .... خلیل جبران 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است یکرنگ ماندن در دنیایى که مردمش براى پررنگ شدن حاضرند هزار رنگ باشند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما که در دردمندی نیایش میکنید,کاش در شادمانی نیز نیایش میکردید. (جبران خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بس آدمهایی که حرف راست زدند ، امادروغ گفتند، آدمهایی که دزدند اما دست به مال کسی نزدند وچه آدمهایی که قاتلند اما خون کسی را نریختند . جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه می توانیم نغمه ی کشتزاران را بشنویم , آنگاه کهگوش هامان آزمند شنیدن هیاهوی تمدن است؟ جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شو ولی عشق خود را به بند نکش  هر انچه ازان توست به سوی تو باز خواهد گشت جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار تجسم عشق است اگر نمی توانی با عشق کار کنی، اگر جز با ملالت و بیزاری کاری از تو بر نمی آید؛ بهتر است کار خود را ترک کنی و بر در مسجد بنشینی و صدقات کسانی را که با عشق کار می کنند بپذیری .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران