0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا كه درستي به بينش سوخت مي رساند، شور و اشتياق آتش را به ارمغان مي آورد. آتش حقيقي دلبستگي و باور پايدار، تنها از درون برمي خيزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از محدوده ي آسايش خود خارج شويد. تا وقتي از آنچه در گذشته انجام داده ايد پا را فراتر نگذاريد، آگاه نخواهيد شد كه چه توانايي هايي داريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خودتان پيشرفت نكرده باشيد نمي توانيد تيم خود را به سوي پيشرفت و ترقي سوق دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حقيقت، يكي از تفاوتهايي كه بين پيروان و رهبران وجود دارد، عملكرد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانايي يك تيم تحت تاثير ضعيف ترين حلقه ي آن است. مهم نيست كه چه ميزان افراد تيم تلاش مي كنند تا آن را توجيه كنند، جبران نمايند و يا پنهان كنند؛ حلقه ي ضعيف سرانجام برملا خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانايي يك زنجير مي تواند متاثر از ضعيف ترين حلقه ي آن باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تيمي كه در اختيار داريد با تيم روياهاي شما هماهنگي ندارد، در اين صورت تنها دو راه پيش رو داريد: يا از روياي خود دست بكشيد و يا تيم خود را رشد دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تيمي با عظمت و با يك روياي كوچك داشته باشيد بسيار بهتر از رويايي عظيم با يك تيم كوچك است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي خواهيد به كوه اورست صعود كنيد، بايد تيمي به عظمت كوه اورست در دست داشته باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقيقت اين است كه تيم شما بايد به اندازه ي روياي شما بزرگ باشد. در غير اين صورت نمي توانيد به روياي خود جامه ي عمل بپوشانيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روياي بزرگ با يك تيم بد چيزي فراتر از يك كابوس نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساگر رويايي داريد، به يك تيم نيازمنديد تا آن را تحقق بخشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رويدادهاي خوب براي تيمي پيش مي آيد كه هر بازيكن در جايگاهي قرار بگيرد كه بيشترين كارآيي را در آن دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك تيم تنها هنگامي مي تواند به سطح بالا صعود كند كه بازيكنان با هم متحد شوند و اميال شخصي شان را رها كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها در صورتي افراد يك تيم مي توانند فداكاري كرده و با يكديگر همكاري كنند كه بدانند به سوي چه هدفي در حركت هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تيمهاي برنده بازيكناني دارند كه منافع تيم را بر منافع خودشان مقدم مي شمارند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا كه درستي به بينش سوخت مي رساند، شور و اشتياق آتش را به ارمغان مي آورد. آتش حقيقي دلبستگي و باور پايدار، تنها از درون برمي خيزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از محدوده ي آسايش خود خارج شويد. تا وقتي از آنچه در گذشته انجام داده ايد پا را فراتر نگذاريد، آگاه نخواهيد شد كه چه توانايي هايي داريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خودتان پيشرفت نكرده باشيد نمي توانيد تيم خود را به سوي پيشرفت و ترقي سوق دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حقيقت، يكي از تفاوتهايي كه بين پيروان و رهبران وجود دارد، عملكرد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانايي يك تيم تحت تاثير ضعيف ترين حلقه ي آن است. مهم نيست كه چه ميزان افراد تيم تلاش مي كنند تا آن را توجيه كنند، جبران نمايند و يا پنهان كنند؛ حلقه ي ضعيف سرانجام برملا خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانايي يك زنجير مي تواند متاثر از ضعيف ترين حلقه ي آن باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تيمي كه در اختيار داريد با تيم روياهاي شما هماهنگي ندارد، در اين صورت تنها دو راه پيش رو داريد: يا از روياي خود دست بكشيد و يا تيم خود را رشد دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تيمي با عظمت و با يك روياي كوچك داشته باشيد بسيار بهتر از رويايي عظيم با يك تيم كوچك است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي خواهيد به كوه اورست صعود كنيد، بايد تيمي به عظمت كوه اورست در دست داشته باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقيقت اين است كه تيم شما بايد به اندازه ي روياي شما بزرگ باشد. در غير اين صورت نمي توانيد به روياي خود جامه ي عمل بپوشانيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روياي بزرگ با يك تيم بد چيزي فراتر از يك كابوس نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساگر رويايي داريد، به يك تيم نيازمنديد تا آن را تحقق بخشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رويدادهاي خوب براي تيمي پيش مي آيد كه هر بازيكن در جايگاهي قرار بگيرد كه بيشترين كارآيي را در آن دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك تيم تنها هنگامي مي تواند به سطح بالا صعود كند كه بازيكنان با هم متحد شوند و اميال شخصي شان را رها كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها در صورتي افراد يك تيم مي توانند فداكاري كرده و با يكديگر همكاري كنند كه بدانند به سوي چه هدفي در حركت هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تيمهاي برنده بازيكناني دارند كه منافع تيم را بر منافع خودشان مقدم مي شمارند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران