0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسي بدون توجه به شغل خود و يا سابقه اي كه از او داريد، شايستگي آن را دارد كه مورد احترام قرار گيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش نكنيد همگان را با هوشياري خود گيج كنيد، بلكه با روشني [ بيان ] خود، افراد را تحت تاثير قرار دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز بيشتر از رهبري كه از تصميم گيري عاجز است، نمي تواند يك تيم را دلسرد كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك علامت تجاري يك هويت زنده است و به طور فزاينده اي در طول زمان، تضعيف يا تقويت مي شود كه نتيجه ي هزار حركت جزيي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه بايد چيزي را از دست داد تا پيشرفت كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تيم شما تنها در صورتي به توانايي خود دست مي يابد كه شما به توانايي شخصي خود دست يابيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار تيمي در يك چشم بر هم زدن نمي تواند توسعه يابد. تيمها آرام آرام و با حركت كند قدرت مي يابند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر مردم در دامنه ي كوه، صعود را رها نمي كنند، بلكه آنها در نيمه ي راه صعود را رها مي كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهرمان شدن بهاي سنگيني دارد، اما در اوج ماندن بهايي بيش از قهرماني دارد و بهتر از پيش شدن حتي بيش از دو مورد پيش بها دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخي فكر مي كنند كه اگر ديگران سخت كار كنند، مي توان از توانايي آنها بهره برداري كرد، اما اين مطلب به هيچ وجه حقيقت ندارد. اگر كسي بهاي پيروزي را نپردازد، با شكست، بهاي آن را خواهد پرداخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين تحسيني كه مي توانيد دريافت كنيد اين است كه روي شما حساب شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كدام از ما منحصر به فرد آفريده مي شويم و عملكرد جداگانه اي داريم و در نتيجه، بايد به گونه اي متفاوت با ما برخورد شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرشهاي خوب در بين بازيكنان، پيروزي تيم را تضمين نمي كند، اما نگرشهاي بد، شكست آن را تضمين مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بينش بدون راهبرد كمي بيش از خواب و خيال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد تا از گذشته آگاهي نداشته باشند، به آينده دسترسي نخواهند داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك بينش اصولي بايد بر مبناي گذشته ساخته شود، نه اينكه گذشته را ناديده بگيرد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسي بدون توجه به شغل خود و يا سابقه اي كه از او داريد، شايستگي آن را دارد كه مورد احترام قرار گيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش نكنيد همگان را با هوشياري خود گيج كنيد، بلكه با روشني [ بيان ] خود، افراد را تحت تاثير قرار دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز بيشتر از رهبري كه از تصميم گيري عاجز است، نمي تواند يك تيم را دلسرد كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك علامت تجاري يك هويت زنده است و به طور فزاينده اي در طول زمان، تضعيف يا تقويت مي شود كه نتيجه ي هزار حركت جزيي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه بايد چيزي را از دست داد تا پيشرفت كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تيم شما تنها در صورتي به توانايي خود دست مي يابد كه شما به توانايي شخصي خود دست يابيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار تيمي در يك چشم بر هم زدن نمي تواند توسعه يابد. تيمها آرام آرام و با حركت كند قدرت مي يابند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر مردم در دامنه ي كوه، صعود را رها نمي كنند، بلكه آنها در نيمه ي راه صعود را رها مي كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهرمان شدن بهاي سنگيني دارد، اما در اوج ماندن بهايي بيش از قهرماني دارد و بهتر از پيش شدن حتي بيش از دو مورد پيش بها دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخي فكر مي كنند كه اگر ديگران سخت كار كنند، مي توان از توانايي آنها بهره برداري كرد، اما اين مطلب به هيچ وجه حقيقت ندارد. اگر كسي بهاي پيروزي را نپردازد، با شكست، بهاي آن را خواهد پرداخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين تحسيني كه مي توانيد دريافت كنيد اين است كه روي شما حساب شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كدام از ما منحصر به فرد آفريده مي شويم و عملكرد جداگانه اي داريم و در نتيجه، بايد به گونه اي متفاوت با ما برخورد شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرشهاي خوب در بين بازيكنان، پيروزي تيم را تضمين نمي كند، اما نگرشهاي بد، شكست آن را تضمين مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بينش بدون راهبرد كمي بيش از خواب و خيال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد تا از گذشته آگاهي نداشته باشند، به آينده دسترسي نخواهند داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك بينش اصولي بايد بر مبناي گذشته ساخته شود، نه اينكه گذشته را ناديده بگيرد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران