0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسي استعداد طبيعي داشته باشد باز هم بايد براي موفقيت تمرين كند و آماده شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران موفق هيچ گاه دست از آموختن بر نمي دارند. فرايند آموختن هرگز تمام نمي شود و پيوسته آموختن پيامد چيرگي بر خويشتن و پشتكار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا كسي نداند كه نمي داند، رشد نمي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبر براي موفقيت در كار بايد از آسياب روزگار عبور كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توان رهبري آميزه اي از مهارتهاي گوناگون است كه كمابيش مي توان همه آنها را آموخت و اصلاح كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت، كم و بيش در دسترس همه هست، اما دامنه توفيق در زندگاني شخص، بدون توان رهبري محدود است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمان من انسان براي موفقيت در زندگاني بايد بتواند در چهار زمينه استاد شود : مناسبات، تداركات، نگرش و رهبري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من كتاب مي نويسم؛ زيرا مي خواهم به مردم كمك كنم تا در كارشان موفق شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شما پيشوا هستيد، گناه را به گردن بگيريد، اما هرگز امتياز را به خود نسبت ندهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشخيص اين امر كه افراد تيم ارزش توسعه را دارند، نخستين گام در تشكيل يك تيم بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت، پول و تلاش مورد نياز براي توسعه ي اعضاي تيم در عرض يك شب تيم را تغيير نمي دهد، اما توسعه ي آنها همواره نتيجه هاي ثمربخش به بار مي آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيشرفت دادن مردم در هر راهي نتيجه ي خوب در پي دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايثار [ =برگزيدگي ] و اشتياق شما، به عملكردتان كمك خواهد كرد و به برخي از هم تيمي هاي شما الهام خواهد بخشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي خواهيد عرض خيابان را طي كنيد، يك يا دو درجه تغيير مسير، آسيبي به شما نخواهد زد. اما اگر مي خواهيد از عرض اقيانوس بگذريد چند درجه خطا در محاسبه مي تواند شما را به دردسر بيندازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه تيم را به راستي به حركت درآوريد، آنگاه مي توانيد آن را هدايت كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيروزي هاي كوچك به اعضاي كم استعدادتر تيم كمك خواهد كرد تا اطمينان كسب كرده و موفق شوند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسي استعداد طبيعي داشته باشد باز هم بايد براي موفقيت تمرين كند و آماده شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران موفق هيچ گاه دست از آموختن بر نمي دارند. فرايند آموختن هرگز تمام نمي شود و پيوسته آموختن پيامد چيرگي بر خويشتن و پشتكار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا كسي نداند كه نمي داند، رشد نمي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبر براي موفقيت در كار بايد از آسياب روزگار عبور كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توان رهبري آميزه اي از مهارتهاي گوناگون است كه كمابيش مي توان همه آنها را آموخت و اصلاح كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت، كم و بيش در دسترس همه هست، اما دامنه توفيق در زندگاني شخص، بدون توان رهبري محدود است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمان من انسان براي موفقيت در زندگاني بايد بتواند در چهار زمينه استاد شود : مناسبات، تداركات، نگرش و رهبري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من كتاب مي نويسم؛ زيرا مي خواهم به مردم كمك كنم تا در كارشان موفق شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شما پيشوا هستيد، گناه را به گردن بگيريد، اما هرگز امتياز را به خود نسبت ندهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشخيص اين امر كه افراد تيم ارزش توسعه را دارند، نخستين گام در تشكيل يك تيم بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت، پول و تلاش مورد نياز براي توسعه ي اعضاي تيم در عرض يك شب تيم را تغيير نمي دهد، اما توسعه ي آنها همواره نتيجه هاي ثمربخش به بار مي آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيشرفت دادن مردم در هر راهي نتيجه ي خوب در پي دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايثار [ =برگزيدگي ] و اشتياق شما، به عملكردتان كمك خواهد كرد و به برخي از هم تيمي هاي شما الهام خواهد بخشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي خواهيد عرض خيابان را طي كنيد، يك يا دو درجه تغيير مسير، آسيبي به شما نخواهد زد. اما اگر مي خواهيد از عرض اقيانوس بگذريد چند درجه خطا در محاسبه مي تواند شما را به دردسر بيندازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه تيم را به راستي به حركت درآوريد، آنگاه مي توانيد آن را هدايت كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيروزي هاي كوچك به اعضاي كم استعدادتر تيم كمك خواهد كرد تا اطمينان كسب كرده و موفق شوند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران