0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي ثمربخش كردن رهبري، رهبر بايد ديگر همكاران با نفوذ گروه را با خود از نردبان نفوذ بالا ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون عشق به مردم نمي توان آنها را رهبري كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاركنان كاري ندارند كه رهبر به چه ميزان آگاه است، مگر اينكه مطمئن باشند رهبر به فكر آنها است. رهبري از قلب آغاز مي شود نه از مغز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئيس، عيب و ايراد را سرزنش مي كند، رهبر آن را برطرف مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئيس مي گويد "من"، رهبر مي گويد "ما"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئيس ترويج دهنده ترس است، رهبر تشويق كننده شور و دلبستگي به كار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئيس متكي به قدرت رسمي است، رهبر متكي به خيرخواهي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئيس، كاركنان را وادار به كار مي كند، رهبر آنها را راهنمايي مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي انسان با ديگران به گونه اي ثمربخش ارتباط برقرار كند، شناسايي به وجود مي آيد و اين شناسايي به نوبه خود منجر به نفوذ مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كس كه مدعي رهبري است، اما پيرو ندارد، آبروي خود مي برد و زحمت ما مي دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سازمان هاي داوطلبانه نمي توان پيروان را به زور وادار به همكاري كرد. اگر رهبر نفوذ نداشته باشد، كسي خواسته هايش را پاسخ نمي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنياي كسب و كار، ابزار رهبري حقوق و درآمد است. بيشتر پيروان وقتي پاي گذران زندگي به ميان مي آيد، از رهبر خود به خوبي پيروي مي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي آگاهي از توان رهبري فرد، بهترين روش اين است كه از او بخواهيم تغيير مثبتي ايجاد كند. مديران توانايي حفظ سمت و س��ي حركت را دارند، اما از تغيير دادن عاجزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت اصلي بين رهبري و مديريت اين است كه رهبران با استفاده از نفوذ خويش ديگران را به پيروي وامي دارند، اما كار اصلي مديران، حفظ سيستم ها و فرايندها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبري چيزي جز داشتن قدرت نفوذ و اثرگذاري بر ديگران نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت حقيقي رهبري را نمي توان به كسي بخشيد. قدرت فقط و فقط نتيجه نفوذ شخصي است

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي ثمربخش كردن رهبري، رهبر بايد ديگر همكاران با نفوذ گروه را با خود از نردبان نفوذ بالا ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون عشق به مردم نمي توان آنها را رهبري كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاركنان كاري ندارند كه رهبر به چه ميزان آگاه است، مگر اينكه مطمئن باشند رهبر به فكر آنها است. رهبري از قلب آغاز مي شود نه از مغز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئيس، عيب و ايراد را سرزنش مي كند، رهبر آن را برطرف مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئيس مي گويد "من"، رهبر مي گويد "ما"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئيس ترويج دهنده ترس است، رهبر تشويق كننده شور و دلبستگي به كار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئيس متكي به قدرت رسمي است، رهبر متكي به خيرخواهي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئيس، كاركنان را وادار به كار مي كند، رهبر آنها را راهنمايي مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي انسان با ديگران به گونه اي ثمربخش ارتباط برقرار كند، شناسايي به وجود مي آيد و اين شناسايي به نوبه خود منجر به نفوذ مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كس كه مدعي رهبري است، اما پيرو ندارد، آبروي خود مي برد و زحمت ما مي دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سازمان هاي داوطلبانه نمي توان پيروان را به زور وادار به همكاري كرد. اگر رهبر نفوذ نداشته باشد، كسي خواسته هايش را پاسخ نمي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنياي كسب و كار، ابزار رهبري حقوق و درآمد است. بيشتر پيروان وقتي پاي گذران زندگي به ميان مي آيد، از رهبر خود به خوبي پيروي مي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي آگاهي از توان رهبري فرد، بهترين روش اين است كه از او بخواهيم تغيير مثبتي ايجاد كند. مديران توانايي حفظ سمت و سوي حركت را دارند، اما از تغيير دادن عاجزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت اصلي بين رهبري و مديريت اين است كه رهبران با استفاده از نفوذ خويش ديگران را به پيروي وامي دارند، اما كار اصلي مديران، حفظ سيستم ها و فرايندها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبري چيزي جز داشتن قدرت نفوذ و اثرگذاري بر ديگران نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت حقيقي رهبري را نمي توان به كسي بخشيد. قدرت فقط و فقط نتيجه نفوذ شخصي است

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران