0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنرمند، بدون توجه به ماده سازنده، از آنچه در دست دارد اثري گرانبها پديد مي آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرمان را نمي توان قرض گرفت، خريد يا گدايي كرد، بلكه بايد از درون انسان بجوشد و بالا بيابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاركنان لغزش هاي اتفاقي را به شرطي كه بر اساس توانايي رهبر باشد و او را در حال رشد و بالندگي ببينند، مي بخشند. اما به كساني كه در منش خود مرتكب لغزش مي شود اعتماد نمي كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبر به هر اندازه هم سابقه رهبري داشته باشد نمي تواند نسبت به راي و نظر همكاران بي توجه بماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي انسان اعتبار خود را هزينه مي كند، نمي تواند رهبر بماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارايي اساس بقا است، اما لازمه موفقيت ثمربخش بودن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغلي را بپذير كه عاشق آن باشي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين كار آن است كه از انجام آن لذت مي بريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم همه كاره هيچ كاره است. آن زندگاني كه همه چيزش مثل ساعت با دقت كار مي كند، وجود خارجي ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما چيزهايي را آموزش مي دهيم كه مي دانيم، ما مانند خودمان را بازسازي مي كنيم. گندم از گندم برويد، جو ز جو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر استعداد داريد، اما تلاش و تحرك شما به جايي نمي رسد، احتمالا بر خود مسلط نيستيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به جاي توجه به نتيجه و دستاورد كار، براي سختي ها و مشكلات آن ماتم بگيريد، كم كم نااميد و دلسرد مي شويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي خواهيد در همه شئون زندگاني موفق شويد، يكي از نخستين وظيفه ها مبارزه با هر نوع گرايش به بهانه تراشي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا زندگاني مرا در خدمت به خلق قرار بده تا آنها را درك كنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسي نمي تواند رهبر بزرگي شود، اما مي تواند در رهبري بهتر شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسي به نوبه خود رهبر است، زيرا دست كم بر يك نفر نفوذ دارد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنرمند، بدون توجه به ماده سازنده، از آنچه در دست دارد اثري گرانبها پديد مي آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرمان را نمي توان قرض گرفت، خريد يا گدايي كرد، بلكه بايد از درون انسان بجوشد و بالا بيابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاركنان لغزش هاي اتفاقي را به شرطي كه بر اساس توانايي رهبر باشد و او را در حال رشد و بالندگي ببينند، مي بخشند. اما به كساني كه در منش خود مرتكب لغزش مي شود اعتماد نمي كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبر به هر اندازه هم سابقه رهبري داشته باشد نمي تواند نسبت به راي و نظر همكاران بي توجه بماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي انسان اعتبار خود را هزينه مي كند، نمي تواند رهبر بماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارايي اساس بقا است، اما لازمه موفقيت ثمربخش بودن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغلي را بپذير كه عاشق آن باشي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين كار آن است كه از انجام آن لذت مي بريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم همه كاره هيچ كاره است. آن زندگاني كه همه چيزش مثل ساعت با دقت كار مي كند، وجود خارجي ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما چيزهايي را آموزش مي دهيم كه مي دانيم، ما مانند خودمان را بازسازي مي كنيم. گندم از گندم برويد، جو ز جو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر استعداد داريد، اما تلاش و تحرك شما به جايي نمي رسد، احتمالا بر خود مسلط نيستيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به جاي توجه به نتيجه و دستاورد كار، براي سختي ها و مشكلات آن ماتم بگيريد، كم كم نااميد و دلسرد مي شويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي خواهيد در همه شئون زندگاني موفق شويد، يكي از نخستين وظيفه ها مبارزه با هر نوع گرايش به بهانه تراشي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا زندگاني مرا در خدمت به خلق قرار بده تا آنها را درك كنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسي نمي تواند رهبر بزرگي شود، اما مي تواند در رهبري بهتر شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسي به نوبه خود رهبر است، زيرا دست كم بر يك نفر نفوذ دارد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران