0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران مي توانند از هر چيزي دست بكشند، جز از مسئوليت نهايي خويش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم زماني به دانايي شما اهميت مي دهند كه بدانند به آنها اهميت مي دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران را با مسايلي كه درگير مي شوند بسنجيد. هر كس لباسش را به اندازه خود مي دوزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر قهرمان ورزش حرفه اي كه بنگريد، استعداد فراوان مي بينيد. اما آنچه بهترين ها را به بالاترين سطح مي رساند، فكر و ذهن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم عادي منتظر مي ماند تا فرد ديگري در او انگيزه ايجاد كند و تصور مي كند كه شيوه تفكر او نتيجه شرايط و زندگي اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه پا را از مرز زندگي عادي فراتر مي نهد، آرزويي بزرگ در دل دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشدتان مي گويد كه چه كسي هستيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزشگران، مطلب هاي ساده را مي گيرند و پيچيده مي كنند، ارتباط گران، مطلب هاي پيچيده را مي گيرند و ساده مي كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم از كسي كه به همه چيز و همه كس بدگمان باشد، دوري مي جويند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم به كسي كه درصدد انجام كار در حد عالي باشد، احترام مي گذارند، اما از توقعات و انتظارات غير واقع بينانه بيزارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هر لحظه حال و هوايي ديگر داريد، رفتارتان براي مردم غير قابل پيش بيني مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خود به خويشتن اعتماد نداريد، ديگران هم به شما اعتماد نخواهند كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس رهبري كسي را كه خود را از ديگران بهتر مي داند، نمي پذيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم از كسي لذت مي برند كه از زندگي لذت ببرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار كه راهي را انتخاب مي كنيم، گامي در راه ايجاد شخصيت خود بر مي داريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بحران لزوما شخصيت انسان را نمي سازد، اما شكي نيست كه آن را آشكار سازد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران مي توانند از هر چيزي دست بكشند، جز از مسئوليت نهايي خويش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم زماني به دانايي شما اهميت مي دهند كه بدانند به آنها اهميت مي دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران را با مسايلي كه درگير مي شوند بسنجيد. هر كس لباسش را به اندازه خود مي دوزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر قهرمان ورزش حرفه اي كه بنگريد، استعداد فراوان مي بينيد. اما آنچه بهترين ها را به بالاترين سطح مي رساند، فكر و ذهن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم عادي منتظر مي ماند تا فرد ديگري در او انگيزه ايجاد كند و تصور مي كند كه شيوه تفكر او نتيجه شرايط و زندگي اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه پا را از مرز زندگي عادي فراتر مي نهد، آرزويي بزرگ در دل دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشدتان مي گويد كه چه كسي هستيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزشگران، مطلب هاي ساده را مي گيرند و پيچيده مي كنند، ارتباط گران، مطلب هاي پيچيده را مي گيرند و ساده مي كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم از كسي كه به همه چيز و همه كس بدگمان باشد، دوري مي جويند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم به كسي كه درصدد انجام كار در حد عالي باشد، احترام مي گذارند، اما از توقعات و انتظارات غير واقع بينانه بيزارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هر لحظه حال و هوايي ديگر داريد، رفتارتان براي مردم غير قابل پيش بيني مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خود به خويشتن اعتماد نداريد، ديگران هم به شما اعتماد نخواهند كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس رهبري كسي را كه خود را از ديگران بهتر مي داند، نمي پذيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم از كسي لذت مي برند كه از زندگي لذت ببرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار كه راهي را انتخاب مي كنيم، گامي در راه ايجاد شخصيت خود بر مي داريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بحران لزوما شخصيت انسان را نمي سازد، اما شكي نيست كه آن را آشكار سازد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران