0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتقاد يعني يقين دروني، ايمان يعني عمل بيروني. اگر عزم و اراده خود را به زبان بياوريد علاوه بر تشويق شدن، احساس مسئوليت خواهيد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بپذيريد كه قدرت ايمان از ترس بيشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشكل را زماني مي توان برطرف كرد كه آن را به درستي شناخته باشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تغيير كردن يعني انتخاب و ميل به تغيير.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينكه امروز كه هستيم، پيامد گزينش ديروز ما است. فردا هم همان خواهيم شد كه امروز برمي گزينيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز برخورداري از نگرش خوب، داشتن شوق به تغيير است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي ها غافل از نقاط قوت يكديگر راهي دادگاه طلاق مي شوند. اين زوجها تابع افراط و تفريط هستند. اول دنبال نقاط قوت هم و برجسته كردن آن مي روند و در نهايت تنها نقاط ضعف را مي بينند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نقاط ضعف يكديگر را به رخ هم نكشيم زندگي زناشويي بهتر مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين نبرد انسان عليه ناكامي نبردي است دروني نه بيروني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميل به تغيير، بدون انرژي براي تغيير، تنها افراد را دلسرد مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كارتان تمام شد، دست از تلاش برداريد، نه وقتي كه خسته شديد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر استعداد داريد، اما تلاش و تحرك شما به جايي نمي رسد، احتمالا بر خود مسلط نيستيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پله روي پله قبلي بنا مي شود و اگر پله قبلي را از زير آن بكشند، فرو مي ريزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسئله اين نيست كه بر ديگران اثر مي گذاريم يا نه، بلكه آنچه اهميت دارد چگونگي اثرگذاري است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي ثمربخش كردن رهبري، رهبر بايد ديگر همكاران با نفوذ گروه را با خود از نردبان نفوذ بالا ببرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ انساني كامل نيست، اما آدمهايي كه خيال مي كنند كامل هستند هرگز به درد كار تيمي نمي خورند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتقاد يعني يقين دروني، ايمان يعني عمل بيروني. اگر عزم و اراده خود را به زبان بياوريد علاوه بر تشويق شدن، احساس مسئوليت خواهيد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بپذيريد كه قدرت ايمان از ترس بيشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشكل را زماني مي توان برطرف كرد كه آن را به درستي شناخته باشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تغيير كردن يعني انتخاب و ميل به تغيير.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينكه امروز كه هستيم، پيامد گزينش ديروز ما است. فردا هم همان خواهيم شد كه امروز برمي گزينيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز برخورداري از نگرش خوب، داشتن شوق به تغيير است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي ها غافل از نقاط قوت يكديگر راهي دادگاه طلاق مي شوند. اين زوجها تابع افراط و تفريط هستند. اول دنبال نقاط قوت هم و برجسته كردن آن مي روند و در نهايت تنها نقاط ضعف را مي بينند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نقاط ضعف يكديگر را به رخ هم نكشيم زندگي زناشويي بهتر مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين نبرد انسان عليه ناكامي نبردي است دروني نه بيروني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميل به تغيير، بدون انرژي براي تغيير، تنها افراد را دلسرد مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كارتان تمام شد، دست از تلاش برداريد، نه وقتي كه خسته شديد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر استعداد داريد، اما تلاش و تحرك شما به جايي نمي رسد، احتمالا بر خود مسلط نيستيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پله روي پله قبلي بنا مي شود و اگر پله قبلي را از زير آن بكشند، فرو مي ريزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسئله اين نيست كه بر ديگران اثر مي گذاريم يا نه، بلكه آنچه اهميت دارد چگونگي اثرگذاري است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي ثمربخش كردن رهبري، رهبر بايد ديگر همكاران با نفوذ گروه را با خود از نردبان نفوذ بالا ببرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ انساني كامل نيست، اما آدمهايي كه خيال مي كنند كامل هستند هرگز به درد كار تيمي نمي خورند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران