0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيانبارترين احساس پس از شكست، از دست دادن اعتماد به نفس و مشكوك شدن به توانايي و صلاحيت خويش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موفق كسي است كه شكست مي خورد، اما خود را شكست خورده نمي داند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناملايمات به شرطي كه اختيار خود را به دست آنها نسپاريم، به جاي آسيب رساندن سبب بهبود و تغيير وضع كلي انسان مي شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رندگاني هيچ چيز به اندازه سختي و ناكامي، انسان را بهبودپذير نمي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من معتقدم موفقيت زماني به دست مي آيد كه يك قدم جلوتر برويم؛ يعني ضمن استقبال از ناملايمات و سختي ها شكست را بخشي از زندگاني خود بدانيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه خطا نمي كند و ناكام نمي شود، چه بسا هرگز حركت نمي كند و به جلو نمي رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيروزيهاي انسان نتيجه شكست هاي مكرر و تلاش مستمر براي بالندگي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دل هر موفقيت، تحمل سختي و ناملايمات نيز وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها به طور طبيعي ميل به لَختي و سكون دارند. به همين علت، خودسازي كاري است نفس گير.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان به هر جايي كه مي رسد مديون راهي است كه مي رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين نبرد انسان عليه ناكامي نبردي است دروني نه بيروني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معمولاً روزهاي اول، مشكل ترين دوران تغيير عادت است. در هم شكستن و تغيير دادن عادتهاي ناپسند بسيار دشوار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تغيير الگوهاي فكري مي توان احساس و عاطفه را تغيير داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عواطف انسان ناشي از افكار او است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق تغيير باشيد تا اين عشق، شما را دگرگون كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق بين انسان دانا و انسان نادان در واكنشي است كه به دانسته هاي خود نشان مي دهند. دانا بر اساس آنچه مي شنود عمل مي كند و نادان مي داند و عمل نمي كند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيانبارترين احساس پس از شكست، از دست دادن اعتماد به نفس و مشكوك شدن به توانايي و صلاحيت خويش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موفق كسي است كه شكست مي خورد، اما خود را شكست خورده نمي داند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناملايمات به شرطي كه اختيار خود را به دست آنها نسپاريم، به جاي آسيب رساندن سبب بهبود و تغيير وضع كلي انسان مي شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رندگاني هيچ چيز به اندازه سختي و ناكامي، انسان را بهبودپذير نمي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من معتقدم موفقيت زماني به دست مي آيد كه يك قدم جلوتر برويم؛ يعني ضمن استقبال از ناملايمات و سختي ها شكست را بخشي از زندگاني خود بدانيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه خطا نمي كند و ناكام نمي شود، چه بسا هرگز حركت نمي كند و به جلو نمي رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيروزيهاي انسان نتيجه شكست هاي مكرر و تلاش مستمر براي بالندگي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دل هر موفقيت، تحمل سختي و ناملايمات نيز وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها به طور طبيعي ميل به لَختي و سكون دارند. به همين علت، خودسازي كاري است نفس گير.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان به هر جايي كه مي رسد مديون راهي است كه مي رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين نبرد انسان عليه ناكامي نبردي است دروني نه بيروني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معمولاً روزهاي اول، مشكل ترين دوران تغيير عادت است. در هم شكستن و تغيير دادن عادتهاي ناپسند بسيار دشوار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تغيير الگوهاي فكري مي توان احساس و عاطفه را تغيير داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عواطف انسان ناشي از افكار او است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق تغيير باشيد تا اين عشق، شما را دگرگون كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق بين انسان دانا و انسان نادان در واكنشي است كه به دانسته هاي خود نشان مي دهند. دانا بر اساس آنچه مي شنود عمل مي كند و نادان مي داند و عمل نمي كند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران