0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي طرز فكر ما به پنير بدبو آغشته شود، تمام دنيا بوي بد مي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از جهتي مثل هواپيما هستيم. اگر بيني ما رو به بالا باشد رو به صعود داريم و اگر رو به پايين باشد خطر سقوط در پيش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخي از نردبان نگرش سازنده ترقي مي كنند و برخي به دليل داشتن نگرش نادرست سقوط مي كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نمي تواند در درون دچار تلاطم و حركت باشد، اما در بيرون آرام و بي حركت بماند. چيزي نمي گذرد كه تلاطم هاي دروني بر جلوه ها و نمودهاي بيروني اثر مي گذارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي وقتها مي توانيم طرز فكر خودمان را در ظاهر پرده پوشي كنيم و كساني كه ما را مي بينند گول بزنيم. اما عمر پرده پوشي چندان دراز نيست. نگرش انسان آنقدر با حجاب مي جنگد تا به طور طبيعي جلوه كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرش، احساسي دروني است كه رفتار، نماد بيروني آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرش انسان با استعداد و ظرفيت او رابطه مستقيم دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي از بينش هايي كه به انسانها لطمه مي زند، آرزوي برابري است؛ اين آرزو سرچشمه حسادت و تنگ نظري است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كينه ورزيدن هرگز كاري سازنده و مناسب نيست و اگر در تيمي حالت گذشت نباشد، به زودي آن تيم دچار آسيب و زيان خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرش، حقيقت هر كس را برملا مي كند و تظاهر آن، كارها و حركات او است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هر كاري را مي تواند انجام دهد، اما همه ي كارها را نمي تواند بكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت، مساوي با رسيدن به هدف نيست، بلكه خود سفر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خودكامگان- حتي آنها كه خيرخواه هستند- سرانجام قدرت را از دست مي دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملاك موفقيت يا شكست، نگرش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آدمهاي موفق، شكست را تجربه كرده اند، اما هرگز خود را شكست خورده و وامانده نپنداشته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهمه آدمهاي موفق، شكست را تجربه كرده اند، اما هرگز خود را شكست خورده و وامانده نپنداشته ان

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي طرز فكر ما به پنير بدبو آغشته شود، تمام دنيا بوي بد مي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از جهتي مثل هواپيما هستيم. اگر بيني ما رو به بالا باشد رو به صعود داريم و اگر رو به پايين باشد خطر سقوط در پيش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخي از نردبان نگرش سازنده ترقي مي كنند و برخي به دليل داشتن نگرش نادرست سقوط مي كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نمي تواند در درون دچار تلاطم و حركت باشد، اما در بيرون آرام و بي حركت بماند. چيزي نمي گذرد كه تلاطم هاي دروني بر جلوه ها و نمودهاي بيروني اثر مي گذارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي وقتها مي توانيم طرز فكر خودمان را در ظاهر پرده پوشي كنيم و كساني كه ما را مي بينند گول بزنيم. اما عمر پرده پوشي چندان دراز نيست. نگرش انسان آنقدر با حجاب مي جنگد تا به طور طبيعي جلوه كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرش، احساسي دروني است كه رفتار، نماد بيروني آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرش انسان با استعداد و ظرفيت او رابطه مستقيم دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي از بينش هايي كه به انسانها لطمه مي زند، آرزوي برابري است؛ اين آرزو سرچشمه حسادت و تنگ نظري است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كينه ورزيدن هرگز كاري سازنده و مناسب نيست و اگر در تيمي حالت گذشت نباشد، به زودي آن تيم دچار آسيب و زيان خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرش، حقيقت هر كس را برملا مي كند و تظاهر آن، كارها و حركات او است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هر كاري را مي تواند انجام دهد، اما همه ي كارها را نمي تواند بكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت، مساوي با رسيدن به هدف نيست، بلكه خود سفر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خودكامگان- حتي آنها كه خيرخواه هستند- سرانجام قدرت را از دست مي دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملاك موفقيت يا شكست، نگرش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آدمهاي موفق، شكست را تجربه كرده اند، اما هرگز خود را شكست خورده و وامانده نپنداشته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهمه آدمهاي موفق، شكست را تجربه كرده اند، اما هرگز خود را شكست خورده و وامانده نپنداشته ان

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران