0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسي كه عقايدش را بيش از ساير افراد گروهش دوست بدارد، كارش را از پيش مي برد، اما به تيمش لطمه مي زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممكن است آماده شدن تضميني براي پيروزي نباشد، اما بي شك شما را در اين موقعيت قرار مي دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكبار غافلگير شدن مجاز است، اما اگر اين اتفاق دوباره بيفتد، نشانه آن است كه از آمادگي لازم برخوردار نيستيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آماده شدن مستلزم آينده نگري است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين متحد و هم پيمان آمادگي، شجاعت و بزرگترين دشمن آن، ترس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آنكه مي دانيد به كجا مي خواهيد برسيد، اگر مسير درستي انتخاب نكنيد، هرگز به مقصد نمي رسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر موفقيت تيم با از خودگذشتگي شما كسب مي شود، چه بهتر كه اين از خودگذشتگي را نشان بدهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر پيروزيهاي زندگي با پيروزيهاي كوچك به دست مي آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاص موفق هدفمند هستند، پراكنده فكر نمي كنند، مي دانند كه چه كار مي كنند و چرا آن كار را انجام مي دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدفمند بودن يعني اينكه در هر لحظه و در هر روز، كار درستي انجام دهيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از آنكه جرقه اشتياق در وجودتان زده شد، تنها كاري كه برايتان باقي مي ماند اين است كه اين آتش را شعله ور نگه داريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر منتظر بمانيد كه ابتدا احساس را به دست آوريد و بعد دست به كار شويد، ممكن است هرگز اشتياقي در خود نيابيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي غلبه بر ترس بايد آستين بالا بزنيد و از يك جايي شروع كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه براي درهم شكستن ترس آن است كه با ترس خود روبرو شويد و به آن كاري كه از آن مي ترسيد، اقدام كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي غلبه بر ترس بايد ترس را احساس كنيد و با اين حال، دست به كار شويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمي توانيد دست روي دست بگذاريد و انتظار داشته باشيد كه بر بي حالي و رخوت خويش غلبه كنيد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسي كه عقايدش را بيش از ساير افراد گروهش دوست بدارد، كارش را از پيش مي برد، اما به تيمش لطمه مي زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممكن است آماده شدن تضميني براي پيروزي نباشد، اما بي شك شما را در اين موقعيت قرار مي دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكبار غافلگير شدن مجاز است، اما اگر اين اتفاق دوباره بيفتد، نشانه آن است كه از آمادگي لازم برخوردار نيستيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آماده شدن مستلزم آينده نگري است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين متحد و هم پيمان آمادگي، شجاعت و بزرگترين دشمن آن، ترس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آنكه مي دانيد به كجا مي خواهيد برسيد، اگر مسير درستي انتخاب نكنيد، هرگز به مقصد نمي رسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر موفقيت تيم با از خودگذشتگي شما كسب مي شود، چه بهتر كه اين از خودگذشتگي را نشان بدهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر پيروزيهاي زندگي با پيروزيهاي كوچك به دست مي آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاص موفق هدفمند هستند، پراكنده فكر نمي كنند، مي دانند كه چه كار مي كنند و چرا آن كار را انجام مي دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدفمند بودن يعني اينكه در هر لحظه و در هر روز، كار درستي انجام دهيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از آنكه جرقه اشتياق در وجودتان زده شد، تنها كاري كه برايتان باقي مي ماند اين است كه اين آتش را شعله ور نگه داريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر منتظر بمانيد كه ابتدا احساس را به دست آوريد و بعد دست به كار شويد، ممكن است هرگز اشتياقي در خود نيابيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي غلبه بر ترس بايد آستين بالا بزنيد و از يك جايي شروع كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه براي درهم شكستن ترس آن است كه با ترس خود روبرو شويد و به آن كاري كه از آن مي ترسيد، اقدام كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي غلبه بر ترس بايد ترس را احساس كنيد و با اين حال، دست به كار شويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمي توانيد دست روي دست بگذاريد و انتظار داشته باشيد كه بر بي حالي و رخوت خويش غلبه كنيد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران