0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس توماس جفرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به‌هر پدیده‌ای از جنبه مفید آن بنگر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت آزادی را باید گهگاه با خون میهن پرستان و ستمكاران آبیاری كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی دریایی متلاطم و طوفانی است. مردان بزدل، آرامش استبداد را بر این طوفان ترجیح می دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ عاملی نمی تواند افرادی را كه دارای ذهنیت درست هستند از رسیدن به هدف و مقصود باز دارد و هیچ عاملی نمی تواند به كسانی كه ذهنیت نادرست دارند كمك كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانكها از ارتش آماده به جنگ، خطرناك ترند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن مشغول، همواره شادمان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز نمی تواند مانع از رسیدن مردی به هدفش شود كه نگرش ذهنی درستی دارد و هیچ چیز نمی تواند به مردی كمك كند كه نگرش ذهنی نادرستی دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید، پزشك پر قدرت من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی و درستی، نخستین بخش كتاب عشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه های شاد زندگی من كم بوده‌اند و این لحظه ها زمانی بوده كه در آغوش خانواده‌ام بوده‌‌ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنها یك ترس دارم و آن این است كه زندگی ام بیش از اندازه در این دنیا به طول انجامد و در آخر عمر مانند گلیمی پوسیده، دیگران را از وجود خویش در رنج و زحمت اندازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باید در مقابل هرمشکلی با صبر و بردباری و زبان خوش روبرو شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك دَم، دست از تلاش برندارید. این گونه، زمانی برای شكایت كردن پیدا نمی‌كنید. اگر همیشه در حال انجام دادن كاری باشیم، به كامیابی ‌های باور نكردنی می‌رسیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شناخت و آگاهی به شرایط، به كردار درست می‌انجامد و كردار درست، بدون داشتن شناخت و دانش، ناممكن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی انسانها برابر آفریده شده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زحمت ِ کاری را که به‌تنهائی قادر به‌انجام آن هستی، به‌دیگران تحمیل مکن.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس توماس جفرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به‌هر پدیده‌ای از جنبه مفید آن بنگر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت آزادی را باید گهگاه با خون میهن پرستان و ستمكاران آبیاری كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی دریایی متلاطم و طوفانی است. مردان بزدل، آرامش استبداد را بر این طوفان ترجیح می دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ عاملی نمی تواند افرادی را كه دارای ذهنیت درست هستند از رسیدن به هدف و مقصود باز دارد و هیچ عاملی نمی تواند به كسانی كه ذهنیت نادرست دارند كمك كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانكها از ارتش آماده به جنگ، خطرناك ترند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن مشغول، همواره شادمان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز نمی تواند مانع از رسیدن مردی به هدفش شود كه نگرش ذهنی درستی دارد و هیچ چیز نمی تواند به مردی كمك كند كه نگرش ذهنی نادرستی دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید، پزشك پر قدرت من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی و درستی، نخستین بخش كتاب عشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه های شاد زندگی من كم بوده‌اند و این لحظه ها زمانی بوده كه در آغوش خانواده‌ام بوده‌‌ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنها یك ترس دارم و آن این است كه زندگی ام بیش از اندازه در این دنیا به طول انجامد و در آخر عمر مانند گلیمی پوسیده، دیگران را از وجود خویش در رنج و زحمت اندازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باید در مقابل هرمشکلی با صبر و بردباری و زبان خوش روبرو شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك دَم، دست از تلاش برندارید. این گونه، زمانی برای شكایت كردن پیدا نمی‌كنید. اگر همیشه در حال انجام دادن كاری باشیم، به كامیابی ‌های باور نكردنی می‌رسیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شناخت و آگاهی به شرایط، به كردار درست می‌انجامد و كردار درست، بدون داشتن شناخت و دانش، ناممكن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی انسانها برابر آفریده شده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زحمت ِ کاری را که به‌تنهائی قادر به‌انجام آن هستی، به‌دیگران تحمیل مکن.