0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس توماس جفرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی كه مردم از دولتشان بترسند، ستم حاكم است و جایی كه دولت از مردم بترسد، آزادی وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنها يك ترس دارم و آن اين است كه زندگي ام بيش از اندازه در اين دنيا به طول انجامد و در آخر عمر مانند گليمي پوسيده، ديگران را از وجود خويش در رنج و زحمت اندازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستي و درستي، نخستين بخش كتاب عشق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشيد، پزشك پر قدرت من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه هاي شاد زندگي من كم بوده‌اند و اين لحظه ها زماني بوده كه در آغوش خانواده‌ام بوده‌‌ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ي انسانها برابر آفريده شده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادي دريايي متلاطم و طوفاني است. مردان بزدل، آرامش استبداد را بر اين طوفان ترجيح مي دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شناخت و آگاهي به شرايط، به كردار درست مي‌انجامد و كردار درست، بدون داشتن شناخت و دانش، ناممكن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز نمي تواند مانع از رسيدن مردي به هدفش شود كه نگرش ذهني درستي دارد و هيچ چيز نمي تواند به مردي كمك كند كه نگرش ذهني نادرستي دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانكها از ارتش آماده به جنگ، خطرناك ترند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت آزادي را بايد گهگاه با خون ميهن پرستان و ستمكاران آبياري كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جايي كه مردم از دولتشان بترسند، ستم حاكم است و جايي كه دولت از مردم بترسد، آزادي وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادترين لحظه هاي زندگي ام اندك زماني بود كه در خانه و در آغوش خانواده ام سپري كردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ عاملي نمي تواند افرادي را كه داراي ذهنيت درست هستند از رسيدن به هدف و مقصود باز دارد و هيچ عاملي نمي تواند به كساني كه ذهنيت نادرست دارند كمك كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز پيش نيامده كه به هنگام برآمدن خورشيد، من هنوز در رختخواب باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك دَم، دست از تلاش برنداريد. اين گونه، زماني براي شكايت كردن پيدا نمي‌كنيد. اگر هميشه در حال انجام دادن كاري باشيم، به كاميابي ‌هاي باور نكردني مي‌رسيم

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس توماس جفرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی كه مردم از دولتشان بترسند، ستم حاكم است و جایی كه دولت از مردم بترسد، آزادی وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنها يك ترس دارم و آن اين است كه زندگي ام بيش از اندازه در اين دنيا به طول انجامد و در آخر عمر مانند گليمي پوسيده، ديگران را از وجود خويش در رنج و زحمت اندازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستي و درستي، نخستين بخش كتاب عشق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشيد، پزشك پر قدرت من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه هاي شاد زندگي من كم بوده‌اند و اين لحظه ها زماني بوده كه در آغوش خانواده‌ام بوده‌‌ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ي انسانها برابر آفريده شده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادي دريايي متلاطم و طوفاني است. مردان بزدل، آرامش استبداد را بر اين طوفان ترجيح مي دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شناخت و آگاهي به شرايط، به كردار درست مي‌انجامد و كردار درست، بدون داشتن شناخت و دانش، ناممكن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز نمي تواند مانع از رسيدن مردي به هدفش شود كه نگرش ذهني درستي دارد و هيچ چيز نمي تواند به مردي كمك كند كه نگرش ذهني نادرستي دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانكها از ارتش آماده به جنگ، خطرناك ترند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت آزادي را بايد گهگاه با خون ميهن پرستان و ستمكاران آبياري كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جايي كه مردم از دولتشان بترسند، ستم حاكم است و جايي كه دولت از مردم بترسد، آزادي وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادترين لحظه هاي زندگي ام اندك زماني بود كه در خانه و در آغوش خانواده ام سپري كردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ عاملي نمي تواند افرادي را كه داراي ذهنيت درست هستند از رسيدن به هدف و مقصود باز دارد و هيچ عاملي نمي تواند به كساني كه ذهنيت نادرست دارند كمك كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز پيش نيامده كه به هنگام برآمدن خورشيد، من هنوز در رختخواب باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك دَم، دست از تلاش برنداريد. اين گونه، زماني براي شكايت كردن پيدا نمي‌كنيد. اگر هميشه در حال انجام دادن كاري باشيم، به كاميابي ‌هاي باور نكردني مي‌رسيم

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران