0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس توماس جفرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به‌هر پدیده‌ای از جنبه مفید آن بنگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت آزادی را باید گهگاه با خون میهن پرستان و ستمكاران آبیاری كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی دریایی متلاطم و طوفانی است. مردان بزدل، آرامش استبداد را بر این طوفان ترجیح می دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ عاملی نمی تواند افرادی را كه دارای ذهنیت درست هستند از رسیدن به هدف و مقصود باز دارد و هیچ عاملی نمی تواند به كسانی كه ذهنیت نادرست دارند كمك كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانكها از ارتش آماده به جنگ، خطرناك ترند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن مشغول، همواره شادمان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز نمی تواند مانع از رسیدن مردی به هدفش شود كه نگرش ذهنی درستی دارد و هیچ چیز نمی تواند به مردی كمك كند كه نگرش ذهنی نادرستی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید، پزشك پر قدرت من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی و درستی، نخستین بخش كتاب عشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه های شاد زندگی من كم بوده‌اند و این لحظه ها زمانی بوده كه در آغوش خانواده‌ام بوده‌‌ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنها یك ترس دارم و آن این است كه زندگی ام بیش از اندازه در این دنیا به طول انجامد و در آخر عمر مانند گلیمی پوسیده، دیگران را از وجود خویش در رنج و زحمت اندازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باید در مقابل هرمشکلی با صبر و بردباری و زبان خوش روبرو شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك دَم، دست از تلاش برندارید. این گونه، زمانی برای شكایت كردن پیدا نمی‌كنید. اگر همیشه در حال انجام دادن كاری باشیم، به كامیابی ‌های باور نكردنی می‌رسیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شناخت و آگاهی به شرایط، به كردار درست می‌انجامد و كردار درست، بدون داشتن شناخت و دانش، ناممكن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی انسانها برابر آفریده شده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زحمت ِ کاری را که به‌تنهائی قادر به‌انجام آن هستی، به‌دیگران تحمیل مکن

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس توماس جفرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به‌هر پدیده‌ای از جنبه مفید آن بنگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت آزادی را باید گهگاه با خون میهن پرستان و ستمكاران آبیاری كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی دریایی متلاطم و طوفانی است. مردان بزدل، آرامش استبداد را بر این طوفان ترجیح می دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ عاملی نمی تواند افرادی را كه دارای ذهنیت درست هستند از رسیدن به هدف و مقصود باز دارد و هیچ عاملی نمی تواند به كسانی كه ذهنیت نادرست دارند كمك كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانكها از ارتش آماده به جنگ، خطرناك ترند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پی��مک

:

ذهن مشغول، همواره شادمان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز نمی تواند مانع از رسیدن مردی به هدفش شود كه نگرش ذهنی درستی دارد و هیچ چیز نمی تواند به مردی كمك كند كه نگرش ذهنی نادرستی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید، پزشك پر قدرت من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی و درستی، نخستین بخش كتاب عشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه های شاد زندگی من كم بوده‌اند و این لحظه ها زمانی بوده كه در آغوش خانواده‌ام بوده‌‌ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنها یك ترس دارم و آن این است كه زندگی ام بیش از اندازه در این دنیا به طول انجامد و در آخر عمر مانند گلیمی پوسیده، دیگران را از وجود خویش در رنج و زحمت اندازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باید در مقابل هرمشکلی با صبر و بردباری و زبان خوش روبرو شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك دَم، دست از تلاش برندارید. این گونه، زمانی برای شكایت كردن پیدا نمی‌كنید. اگر همیشه در حال انجام دادن كاری باشیم، به كامیابی ‌های باور نكردنی می‌رسیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شناخت و آگاهی به شرایط، به كردار درست می‌انجامد و كردار درست، بدون داشتن شناخت و دانش، ناممكن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی انسانها برابر آفریده شده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زحمت ِ کاری را که به‌تنهائی قادر به‌انجام آن هستی، به‌دیگران تحمیل مکن

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران